İlkokul

İlkokul

İlkokul eğitiminde öğrencilerimize akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırarak fark yaratırız. Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her öğrencimizin öğrenme tarzını anlar, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.

Okulumuzda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz 1. ve 2. sınıfları aynı sınıf öğretmeni ile devam eder. 3. sınıfa geçerken sınıflar karıştırılır, öğretmenleri değişir. 3. ve 4. sınıfları aynı sınıf öğretmeni ile devam eder.  Uygulamalı dersler ve İngilizce dersleri ise alanında yetkin branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli
ide’de ilkokul eğitiminde Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenerek, MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre zenginleştirilir.

Müfredata Ek Dersler
Müfredata ek olarak programa alınan Bilişim Teknolojileri, Satranç, Yaratıcı Drama, Dans ve Düşünme Becerileri Eğitimi derslerinde öğrenciler hem bireysel, hem de grup içinde çalışmayı, strateji geliştirmeyi öğrenirler. Yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirken kendilerini ifade etme şansını yakalarlar.

Okuma Alışkanlığı
Öğrencilerimizin okuma sevgisi kazanmaları küçük yaşlardan itibaren önemsediğimiz en önemli alışkanlıktır. Türkçe ders kazanımlarını okuduğumuz kitapların içine entegre ederek öğrenmeyi hem zevkli hale getiririz, hem de kalıcı öğrenme sağlamayı hedefleriz.

Geziler
Okul gezilerimizin amacı; müfredatta öğretilen konularla ilgili deneyim kazanmaları, öğrencilerin merak ve öğrenme isteklerini canlı tutma ve yaşantı zenginliği kazandırmaktır. Geziler ünite konuları ya da birlikte okuduğumuz kitapların konularına paralel olarak seçilir.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okuma Kitaplarımız
1. Sınıflar

Boya ve Tasarla
Dünya’nın En Yüksek Dağı
Atatürk Olmak
Babam Amazon Ormanlarında
Balköpüğü Tatlı Bir Sürpriz
Canavar Canavar
Kaşal
Uyurgezer Fil
Öfkeli Örümcek Rıza
Nokta
Balina Balina ile Dikkatimizi Güçlendirelim
Ver Elini

2. Sınıflar
Mavi Balon
Tombiş Maskeli Baloya Katılmak İstemiyor
Öğretmenim Jonathan Kağıdımı Yırttı
Ne Kadar Cesursun
Yara Bandı Fabrikası
Kütüphane Faresi
Küçük Prenses
Annie’nin Planı
Neden/Bilim ve Teknik
Okyunusa Özgürlük
Şehrin Kuzeyi
3. Sınıflar

Rüya Bakanlığı
Atatürk Öyküleri
Canı Sıkılan Zürafa Mektup Yazıyor
Kitap Doktoru
Kipri  
Neden / Hayvanlar
Satranç Şampiyonu
Rickie ve Henri
Penelope
Ezik Kokarca
Çıkarın Beni Buradan

4. Sınıflar


Paspal Köpek
Louıs Braille
Ceviz Oynama Zamanları Geçti
Mıstık Seni Anlamıyoruz
Bidigago Fikrin Ustaları
Deniz ve Ben
Virginia Woolf: Görünmeyenin Yazarı
Kontrol Z
Toprak Ana Masalları
Kas ve İskelet Sistemi

 
Kulüpler

Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında yetkin uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz, kulüplerde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar.

2017-2018 Eğitim- Öğretim Kulüplerimiz

Pandomim, pandomim ya da mim sanatı, en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Gösteri sanatının dallarından biridir. Kısaca "mim" olarak ifade edilir. 

Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla, bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun, sözsüz oyun.

Speed Stack, bireysel ve takım olarak oynanan bir Amerikan sporudur. 12 bardağın, özel dizilim şekillerine göre en hızlı sürede dizilip toplanması ile oynanır. Hem sol el hem de sağ el ile oynandığı için beynin iki tarafını da aynı anda çalıştırmaktadır.

Speed Stacks dizilim sporu uygulamasının iki elin aynı anda kullanılması, el-göz koordinasyonunu, motor becerileri, dikkat ve konsantrasyonu, hızlı ve dengeli hareket etmeyi geliştirmektedir.

Satranç, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratan, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olan, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiren satranç aynı zamanda kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

"Kendine güven" duygusu aşılar ve geliştirir.

Modern Dans, sanatsal ve kültürel bir etkinlik olmasının yanında, kişiyi ruhsal ve zihinsel olarak da olumlu yönde etkiler.

Dans bir sahne formu olması nedeniyle soyut düşünmeyi, mekânda yön bulmayı da geliştirmektedir. Hareketlerin tekrarı üzerine kurulan yapısı aynı zamanda hafıza ve konsantrasyonu da olumlu yönde etkilemektedir.

Sihirli Tuşlar, müzik kulübü küçük yaş çocuklarının müzikle ilgilenmelerinin akademik başarılarını olumlu etkilemesi, konsantrasyonlarını desteklemesi amacıyla kulüplerimiz arasında yer alır. Yakın dönemde yapılan araştırmalar müzik aleti çalmanın beyin gelişimine ve sinir sitemine faydasını ortaya koyarak müziğin önemini daha da desteklemektedir.

Basketbolda kazanılan yenilgiyle, rekabetle baş etme, tekrar deneme, hakemle, koçla, takım arkadaşlarıyla ilişki, belli bir amaca yönelme, hedefe ilerleme gibi durumlar, çocukların ileride yetişkin bir birey olduğunda, hayatında kullanacağı önemli ve gerekli yetilerdir.