ide okulları
Aday Öğrenci Başvuru Formu

Okulumuzu ziyaret etmek ve bizi daha yakından tanımak isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

İDE OKULLARI OKULA KABUL SINAVI ESASLARI

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için ide ortaokulunun 5, 6 ve 7. sınıflarına Öğrenci Kabul Sınavı ile kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları:
Öğrenci Kabul Sınavına müracaat etmek isteyen öğrencilerde aranılan şartlar:

a. Öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması,
b. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması,
c. Daha önceki yıllarda disiplin cezası almamış olması,
d. Yurt dışından gelen öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması ve okuduğu yılın öğrenci karnesi ile birlikte Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışı Temsilciliklerinden alacağı "Denklik Belgeleri” ile işlemlerini okula kayıt olacağı tarihe kadar tamamlamış olması gerekmektedir.

Sınava Başvuru şekli:
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 5, 6 ve 7. sınıfa devam edecek öğrenciler başvurabilir. Başvurular, www.ide.k12.tr adresinden form doldurularak gerçekleştirilir. Sonrasında, ide okulları yetkilileri iletişim numarasından size dönüş yaparak randevu oluşturulur.

Sınav Yeri: ide okulları Çamlıca Kampüsü

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler:
e. www.ide.k12.tr adresindeki Kabul Sınavı Başvuru Formunun çıktısı
f. Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, öğrenci kartı vb.
g. En az iki adet yumuşak kurşun kalem
h. Yumuşak leke bırakmayan silgi

Sınavın Uygulanması:
2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5, 6 ve 7. sınıflara kaydolmak için başvuran öğrenciler, okudukları/bitirdikleri sınıfın müfredat programındaki Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinden, ide ortaokulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan Öğrenci Kabul Sınavına girerler.

Sınavlar; Türkçeyi kullanma, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler konularındaki temel kavram ve ilkelerle, düşünme yeteneklerini ölçen sorulardan oluşacaktır. Sorular öğrencinin 2017-2018 öğretim yılında okuduğu sınıfın sınava girdiği tarihe kadar MEB sıralamasına göre işlenen müfredatını kapsamakla beraber, genel bilgi birikimi, yorum ve düşünme yeteneğini de içerir.

Sınavın yapılacağı salona elektronik cihaz sokulmasına izin verilmez.

Ders ve Soru sayıları;
Türkçe: 15 Soru
Matematik: 15 Soru
Fen bilgisi: 10 Soru
Sosyal bilgiler: 10 Soru

Sınavın Değerlendirilmesi:
5. Sınıf adayları için uygulanacak sınavda sadece doğru cevaplar değerlendirilerek puan hesabı yapılırken,
6 ve 7. Sınıf adayları için uygulanacak sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürür.
• Sınav 60 dakikadır.
• Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
• Doğru cevap sınav kitapçığı üzerinde işaretlenir. Bir soru için birden fazla cevap işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
• 5. Sınıf sınavında Sınavda sadece doğru cevaplar değerlendirilerek puan hesabı yapılır. Yanlış doğruyu götürmez.
• 6 ve 7. Sınıf sınavında ders bazında yapılan üç yanlış bir doğru cevabı götürecektir.
• Ders bazında soru sayısı ve katsayıları tabloda belirtildiği gibidir.
tablo1

EĞİTİM BURSUNA HAK KAZANMA KOŞULLARI:
Öğrencinin okula kabul edilmesi için 50 ve üzerinde puan alması gerekir.
50’den düşük puan almış olan öğrenciler kontenjan açığı olsa bile kayıt hakkı elde edemezler.
Sınav sonucuna göre verilecek eğitim burs oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Sınav sonucuna göre burs oranları; tablo2 Verilen burslar 5, 6 ve 7. sınıfa başlayacak öğrenciler için geçerlidir.
Sonuçların İlanı:
Sınav sonuçları, 2 gün içinde değerlendirilerek iletişim numaraları ve mail üzerinden bildirilir.
Sınav kitapçıkları veya cevapları öğrenciye verilmez, okulda saklanır.
Bursun Devamlılığı:
ide’de okuduğu süre içinde Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kararı sonucunda disiplin cezası (Uyarı, Kınama) aldığı takdirde, öğrenci içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılı ve sonraki yıllar için bursunu kaybeder.