ide BLOG
ide a
KABUL SINAVI
ÖN KAYIT

YGS/LYS Hazırlık Programı

YGS/LYS Hazırlık Programı

ide olarak YGS/LYS’de başarıyı yakalamanın yolunun; temposu hiç düşmeden sürdürülen düzenli ve sistemli bir çalışma, bilgi eksiklerinin belirlenerek giderilmesi ve hedefe odaklanmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla, konularında uzman ve deneyimli öğretmenlerimizle bu sınavlara hazırlanma çalışmalarımızı dört yıla yayarak hayata geçiririz. 

9 ve 10. sınıf süresince öğrencilerimizi ağırlıklı olarak YGS’ye hazırlar, bir yandan müfredat konularını işlerken, bir yandan da öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar yürütürüz. Uyguladığımız  deneme sınavlarıyla öğrencilerin hem test tekniklerini geliştirmelerine, hem de çok sayıda soru çözmelerine imkan sağlarız.

Alan seçimine göre eğitimin başladığı 11. sınıfta, YGS konuları tekrarlanmakla birlikte, LYS konularına ağırlık veririz. Hafta içi ve hafta sonu düzenlenen takviye derslerle LYS alanına yoğunlaşırız. Sene boyunca her öğrencinin akademik başarısını, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimleri ölçme-değerlendirme çalışmaları yapan rehber ve mentor öğretmenlerimizle izler, gerekiyorsa tamamlayıcı çalışmalar için önlem alırız. Haziran ayını 9, 10 ve 11. sınıf YGS konularının tekrar ve pekiştirilmesine ayırır ve öğrencilerin YGS konularından hiçbir eksiklerinin kalmamasını sağlarız.

Güçlü Takviye

12. sınıfların eğitim dönemini, eğitim yılı başından iki hafta önce yoğunlaştırılmış takviye dersleri ile başlatır, sene boyunca da takviye ders saatlerini devam ettiririz. Uzman kadromuz tarafından geçmiş yıllara ait YGS/LYS sınav sorularının analiz edilmesiyle hazırlanan deneme sınavlarıyla, öğrencilerimizin mümkün olduğu kadar fazla sayıda soru çözerek bilgilerini pekiştirmelerini sağlarız.

Sınavlardaki hataları veya soru eksiklikleri tespit edilen öğrencilere mentor öğretmenleri tarafından tamamlayıcı çalışmalar planlanır. Bu çalışmalar; toplu tekrar etütleri, bireysel destek çalışmaları veya öğrencilerin istedikleri zaman evlerinden eksiklik duydukları konu anlatımına rahatlıkla ulaşabilecekleri e-etütler şeklinde de uygulanabilir.

Doğru Yönlendirme

Öğrencilerimizin kariyer ve üniversite seçimlerine desteğin tüm lise yılları boyunca devam eden bir süreç olduğuna inanırız. Bu süreç Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü ile Üniversite Danışmanlık Bölümü tarafından 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri için envanter uygulanması; meslekleri ve üniversiteleri keşfetmeleri için de üniversiteler ve mesleklerle ilgili kariyer günleri düzenlenmesi ile başlar. Tüm lise hayatları boyunca yakından takip ettikleri öğrencilerin eğilimlerini yakından bilen rehber öğretmenler, öğrenci ve veliye son senelerindeki üniversite tercih döneminde yol göstermede de yardımcı olurlar. Ayrıca motivasyon çalışmaları, ders çalışma alışkanlıkları,  sınav kaygısı ile baş etme yöntemleri konusunda da öğrencilerimizi desteklerler.