Doğal afetlere karşı bilinçlenme eğitimii

Doğal afetlere karşı bilinçlenme eğitimii

Çocuklarımızın doğal afetlere karşı nasıl davranacaklarını öğrenmesi amacıyla, AKUT Seminer birimi kurucusu ve ilk sorumlusu Harun Öngören tüm öğrencilerimize eğitim verecek. Eğitim sonunda ise öğrencilerimiz öğrendiklerini okul içerisindeki tatbikatlarda uygulayacak.