ide okulları
Aday Öğrenci Başvuru Formu

Okula kabul sınavına girmek için aşağıdaki formu doldurunuz!

İDE OKULLARI OKULA KABUL SINAVI ESASLARI

ide okulları Okula Kabul Sınavı başvuru işlemleri için web sayfamızdaki  “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” doldurmanızı rica ederiz. 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ide okulları ortaokuluna 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına Okula Kabul Sınavı ile  kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır. 

Sınava Başvuru Şartları: 

Okula Kabul Sınavına müracaat etmek isteyen öğrencilerde aranılan şartlar: 

 1. Öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması,
 2. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması,
 3. Daha önceki yıllarda disiplin cezası almamış olması,
 4. Yurt dışından gelen öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması ve okuduğu yılın öğrenci karnesi ile birlikte Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışı Temsilciliklerinden alacağı "Denklik Belgeleri” ile işlemlerini okula kayıt olacağı tarihe kadar tamamlamış olması gerekmektedir. 

Sınava Başvuru Şekli: 

2023-2024 eğitim öğretim yılı ide okulları Okula Kabul Sınavına, 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam edecek öğrenciler  başvurabilir. Başvurular, www.ide.k12.tr adresinden aday öğrenci başvuru formu doldurularak gerçekleştirilir.  Başvurunuz sonrası SMS ile bilgilendirilerek sınav randevunuz oluşturulur.  

*2022-2023 eğitim öğretim yılında 4,5,6,7.sınıfta okuyan öğrenciler ide okulları okula kabul sınavına girebilir. 

2022 - 2023 Eğitim -Öğretim Yılında;

      4.sınıfta okuyanlar 5.sınıfa,
      5.sınıfta okuyanlar 6.sınıfa,
      6.sınıfta okuyanlar 7.sınıfa,
      7.sınıfta okuyanlar 8. sınıfa; başvuruda bulunacaklardır. 

Sınav Yeri: ide okulları Çamlıca Kampüsü 

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler: 

 1. Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, öğrenci kartı vb.
 2. En az iki adet yumuşak kurşun kalem
 3. Yumuşak leke bırakmayan silgi 

Sınavın Uygulanması: 

2023-2024 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflara kaydolmak için başvuran öğrenciler,  

okudukları/bitirdikleri sınıfın müfredat programındaki Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve  İngilizce derslerinden, ide ortaokulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan Okula Kabul  Sınavına girerler. 

Sınavlar; Türkçeyi kullanma, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce konularındaki temel kavram ve  ilkelerle, düşünme yeteneklerini ölçen sorulardan oluşacaktır. Sorular öğrencinin 2022-2023 eğitim öğretim

yılında okuduğu sınıfın sınava girdiği tarihe kadar MEB sıralamasına göre işlenen müfredatını kapsamakla  beraber, genel bilgi birikimi, yorum ve düşünme yeteneğini de içerir. 

Sınavın yapılacağı salona elektronik cihazla girilmesine izin verilmez. 

5. Sınıfa Geçecek Öğrenciler için Ders ve Soru sayıları;

Türkçe: 15 Soru 

Matematik: 15 Soru 

Fen bilgisi: 10 Soru 

Sosyal bilgiler: 10 Soru 

6,7 ve 8. Sınıfa Geçecek Öğrenciler için Ders ve Soru sayıları; 

Türkçe: 15 Soru 

Matematik: 15 Soru 

Fen bilgisi: 10 Soru 

Sosyal bilgiler: 10 Soru 

İngilizce: 10 soru 

Sınavın Değerlendirilmesi: 

5, 6, 7 ve 8. sınıf adayları için uygulanacak okula kabul sınavında sadece doğru cevaplar değerlendirilerek puan  hesabı yapılır. 

 • Sınav süresi 70 dakikadır.
 • Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
 • Doğru cevap optik okuyucu ve sınav kitapçığı üzerinde işaretlenir. Bir soru için birden fazla cevap işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 
 • Üç yanlış bir doğruyu götürmez.

OKULA KABUL VE EĞİTİM BURSUNA HAK KAZANMA KOŞULLARI: 

Öğrencinin okula kabul edilmesi için 370 ve üzerinde puan alması gerekir. 370’den düşük puan almış olan  öğrenciler kontenjan açığı olsa bile kayıt hakkı elde edemezler. 

400 ve üzerinde puan alan öğrenciler ise farklı oranlarda eğitim başarı bursu almaya hak kazanır. Sınav  sonucuna göre verilecek eğitim burs oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

ide okulları Okula Kabul ve Burs Oranları:

*Verilen eğitim başarı bursu 5, 6, 7 ve 8. sınıfa başlayacak öğrenciler için geçerlidir. 

Sonuçların İlanı: 

Sınav sonuçları sınavdan sonraki ilk hafta adayın velisine e-posta olarak gönderilecektir. Sınav kitapçıkları veya cevapları öğrenciye verilmez, okulda saklanır. 

Sınav sonucuna göre ide okullarına kayıt işlemi 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçerlidir, bu tarihten itibaren  sınavda kazanılan indirim hakları geçersiz olacaktır. 

Okula Kabul ve Eğitim Bursunun Devamlılığı: 

ide’de okuduğu süre içinde Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kararı sonucunda disiplin cezası  (Uyarı, Kınama) aldığı takdirde, öğrenci içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılı ve sonraki yıllar için eğitim  bursunu kaybeder.  

Aldığı Bursun Geçerlilik Süresi: 

Özel okul bursluluk sınavları doğrultusunda öğrencinin aldığı eğitim burs oranı 8. sınıfın sonuna kadar  geçerlidir. 

5,6,7 ve 8.Sınıflar ide Ortaokulu Kayıt, Kabul ve Sınav Kılavuzu için tıklayınız!