ide okulları
Aday Öğrenci Başvuru Formu

Okulumuzu ziyaret etmek ve bizi daha yakından tanımak isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

İDE OKULLARI OKULA KABUL SINAVI ESASLARI

ide okulları Ortaokulu’nun 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için okula kabul sınavına kayıtlar başladı. ide okulları Okula Kabul Sınavı başvuru işlemleri ve okulumuz hakkında bilgi almak için yukarıdaki “Aday Öğrenci Başvuru Formu’nu” doldurmanızı rica ederiz.

 

Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeni ile her öğrenci için bireysel randevu oluşturularak okula kabul sınavımız yapılacaktır.

İDE OKULLARI OKULA KABUL SINAVI ESASLARI

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için ide ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına Okula Kabul Sınavı ile kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları:
Okula Kabul Sınavına müracaat etmek isteyen öğrencilerde aranılan şartlar:

a. Öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması,
b. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması,
c. Daha önceki yıllarda disiplin cezası almamış olması,
d. Yurt dışından gelen öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması ve okuduğu yılın öğrenci karnesi ile birlikte Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışı Temsilciliklerinden alacağı "Denklik Belgeleri” ile işlemlerini okula kayıt olacağı tarihe kadar tamamlamış olması gerekmektedir.

Sınava Başvuru Şekli:
2021 Okula Kabul Sınavına, 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam edecek öğrenciler başvurabilir. Başvurular, www.ide.k12.tr adresinden aday öğrenci başvuru formu doldurularak gerçekleştirilir. Başvurunuz sonrası ide okulları yetkilileri iletişim numaranızdan size dönüş yaparak randevu oluşturulur.

Sınav Yeri: ide okulları Çamlıca Kampüsü

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler:
e. Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, öğrenci kartı vb.
f. En az iki adet yumuşak kurşun kalem
g. Yumuşak leke bırakmayan silgi

Sınavın Uygulanması:
2021-2022 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflara kaydolmak için başvuran öğrenciler, okudukları/bitirdikleri sınıfın müfredat programındaki Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden, ide ortaokulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan Okula Kabul Sınavına girerler.

Sınavlar; Türkçeyi kullanma, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce konularındaki temel kavram ve ilkelerle, düşünme yeteneklerini ölçen sorulardan oluşacaktır. Sorular öğrencinin 2021-2022 eğitim öğretim yılında okuduğu sınıfın sınava girdiği tarihe kadar MEB sıralamasına göre işlenen müfredatını kapsamakla beraber, genel bilgi birikimi, yorum ve düşünme yeteneğini de içerir.
Sınavın yapılacağı salona elektronik cihazla girilmesine izin verilmez.

 1. Sınıfa Geçecek Öğrenciler için Ders ve Soru sayıları;
  Türkçe: 15 Soru
  Matematik: 15 Soru
  Fen bilgisi: 10 Soru
  Sosyal bilgiler: 10 Soru

 

 

6,7 ve 8. Sınıfa Geçecek Öğrenciler için Ders ve Soru sayıları;
Türkçe: 15 Soru
Matematik: 15 Soru
Fen bilgisi: 10 Soru
Sosyal bilgiler: 10 Soru

İngilizce: 10 soru

 

Sınavın Değerlendirilmesi:
5, 6, 7 ve 8. sınıf adayları için uygulanacak okula kabul sınavında sadece doğru cevaplar değerlendirilerek puan hesabı yapılır.

 • Sınav 60 dakikadır.
  • Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
  • Doğru cevap optik okuyucu ve sınav kitapçığı üzerinde işaretlenir. Bir soru için birden fazla cevap işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

OKULA KABUL VE EĞİTİM BURSUNA HAK KAZANMA KOŞULLARI:

Öğrencinin okula kabul edilmesi için 370 ve üzerinde puan alması gerekir. 370’den düşük puan almış olan öğrenciler kontenjan açığı olsa bile kayıt hakkı elde edemezler.

400 ve üzerinde puan alan öğrenciler ise çeşitli oranlarda eğitim bursu almaya hak kazanır. Sınav sonucuna göre verilecek eğitim burs oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Okula Kabul ve Eğitim Bursu Oranları:

*Verilen eğitim başarı bursu 5, 6, 7 ve 8. sınıfa başlayacak öğrenciler için geçerlidir.

Sonuçların İlanı:
Sınav sonuçları değerlendirilerek iletişim numaraları ve mail üzerinden veliye bildirilir.
Sınav kitapçıkları veya cevapları öğrenciye verilmez, okulda saklanır.

Okula Kabul ve Eğitim Bursunun Devamlılığı:
ide’de okuduğu süre içinde Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kararı sonucunda disiplin cezası (Uyarı, Kınama) aldığı takdirde, öğrenci içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılı ve sonraki yıllar için eğitim bursunu kaybeder.

Aldığı Bursun Geçerlilik Süresi:

Özel okul bursluluk sınavları doğrultusunda öğrencinin aldığı eğitim burs oranı 8. sınıfın sonuna kadar geçerlidir.