ide okulları
Aday Öğrenci Başvuru Formu

Bursluluk sınavına girmek için aşağıdaki formu doldurunuz!

İDE OKULLARI BURSLULUK SINAVI ESASLARI

2024-2025 Eğitim öğretim yılında, ide okulları’nın 5. 6. 7. ve 8. sınıflarına alınacak öğrencilerin sınavı, ide okulları Genel Müdürlüğü/Kurucu Temsilcisi tarafından oluşturulan “Sınav Komisyonu” tarafından yapılır.

ide okulları Bursluluk Sınavlarımız ide okulları Çamlıca Kampüsünde yapılacaktır.  Başvuru işlemleri için kurumun web sayfasında bulunan Aday Başvuru Formu doldurulmalıdır.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ide ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına Bursluluk Sınavı ile kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır.

Sınav Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Bu usul ve esaslar gereği öğrenciler sınavdayken veliler konferans salonuna geçerek Okul Tanıtım Sunumuna katılabilir.

Sınava Başvuru Şartları:
Bursluluk sınavına müracaat etmek isteyen öğrencilerde aranılan şartlar:
a. Öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması,
b. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması,
c. Daha önceki yıllarda disiplin cezası almamış olması,
d. Yurt dışından gelen öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması ve okuduğu yılın öğrenci karnesi ile birlikte Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışı Temsilciliklerinden alacağı "Denklik Belgeleri” ile işlemlerini okula kaydolacağı tarihe kadar tamamlamış olması gerekmektedir.

Sınava Başvuru Şekli:
2024-2025 eğitim öğretim yılı ide okulları Bursluluk Sınavına, 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam edecek öğrenciler başvurabilir. Başvurular, www.ide.k12.tr adresinden aday öğrenci başvuru formu doldurularak gerçekleştirilir. Başvurunuz sonrası SMS ile bilgilendirilerek sınav randevunuz oluşturulur.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ide ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarında okumak isteyenler bursluluk sınavına girebilir.

Sınav Yeri: ide okulları Çamlıca Kampüsü

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler:
a. Kimlik kartı – nüfus cüzdanı, pasaport, öğrenci kartı vb.

b. En az iki adet yumuşak kurşun kalem

c. Yumuşak leke bırakmayan silgi


ide okulları Bursluluk Sınavı:

Tüm öğrencilerle aynı saatte başlar ve 2024-2025 öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyacak öğrenciler için 70 dakikadır.

Sınav saatleri, sınava girecek öğrenci velilerine sınavdan önce duyurulur.

Sınav, aşağıda belirtilen derslerden ve belirtilen soru sayılarında yapılacaktır.

5.Sınıfa Geçecek Öğrenciler için Ders ve Soru Sayıları;

Türkçe: 15 Soru
Matematik: 15 Soru
Fen Bilimleri: 10 Soru
Sosyal Bilgiler: 10 Soru

6, 7 ve 8. Sınıfa Geçecek Öğrenciler için Ders ve Soru Sayıları;

Türkçe: 15 Soru
Matematik: 15 Soru
Fen Bilimleri: 10 Soru
Sosyal Bilgiler: 10 Soru
İngilizce: 10 soru

Sınavın Uygulanması:
2024-2025 eğitim-öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflara kaydolmak için başvuran öğrenciler, okudukları/bitirdikleri sınıfın müfredat programındaki Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden, ide ortaokulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan Bursluluk Sınavına girerler.
Sınavlar; Türkçeyi kullanma, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce konularındaki temel kavram ve ilkelerle, düşünme yeteneklerini ölçen sorulardan oluşacaktır. Sorular öğrencinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında okuduğu sınıfın bursluluk sınavına gireceği tarihe kadarki sürecinde işlenen MEB müfredatını kapsamakla beraber, genel bilgi birikimi, yorum ve düşünme yeteneğini içerir.
Sınavın yapılacağı salona elektronik cihazla girilmesine izin verilmez.

a. Adaylar, bireysel olarak okula alınırlar, sınavın yapılacağı sınıfta kendilerine tahsis edilen sırada otururlar.
b. Adaylara, sınav görevlisi tarafından sınav kuralları açıklanır, öğrenciler bilgilendirilir.
c. Kapalı zarf içerisinde sınav sorumlusuna teslim edilen sınav soru kitapçıkları öğrencilere dağıtılır. Soru kitapçığında herhangi bir hata olması halinde, konu sınav sorumlusuna Soru kitapçığında hata veya yıpranmışlık söz konusu ise adaya yedek soru kitapçığı verilir.
d. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde sınava gelen adaylar sınava alınırlar. Sınav süresince zorunlu haller dışında sınav salonundan çıkılmaz. Hiçbir aday, sınav süresi sona ermeden dışarı çıkarılmaz.
e. Gerektiğinde soruların çözüm yollarına bakılacağından, adaylar matematiksel işlemlerin tümünü soru kitapçığının boşluklarında çözerler, ayrı bir kâğıt bir kağıt kullanmazlar.
f. Sınav görevlisi, sınav süresince Rehberlik bölümü tarafından hazırlanan “Sınav Gözetmen Formu’nda” yer alan kriterleri, öğrencilerin sınav esnasında tutum ve davranışlarını gözlemleyerek doldurulur.
g. Adaylar, sınav bitiminde sınav soru kitapçıklarını ve optik cevap formlarını sınav görevlilerine teslim ederler.
h. Sınav görevlileri, salona ait evrakı sınav zarfına koyarlar ve “Sınav Kat Sorumlusuna” teslim ederler.
ı. Sınav sorumluları, sınav evraklarıyla birlikte “Rehberlik Gözlem Formunu” Sınav Kat Sorumlusuna teslim ederler.
i. Sınav bitiminde aday öğrenciler, danışma bölümünde ve bahçede velilerine teslim edilir.

Sınavın Değerlendirilmesi:

  • 5, 6, 7 ve 8. sınıf adayları için uygulanacak bursluluk sınavında sadece doğru cevaplar değerlendirilerek puan hesabı yapılır.
  • Üç yanlış bir doğruyu götürmez!

Sonuçların İlanı:

  • Sınav sonuçları Ocak ayının ilk haftası itibariyle adayın velisine e-posta olarak gönderilecektir.
  • Sınav kitapçıkları veya cevapları öğrenciye verilmez, okulda saklanır.

Kayıt İşlemleri:

Sınav sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini ide okulları Halkla İlişkiler ekibi ile iletişime geçerek yapabilirler.

Kayıt Ücretleri:

2024-2025 eğitim öğretim yılı   için   okul   ücretleri ide okullarından liste olarak temin edilebilir. Ücret iadelerinde MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 56. Madde gereği; “öğrenci kayıt iptali öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin %10’u dışındaki kısmı; öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ise, yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.” Finansal süreçler doğrultusunda geri iade işlemleri 90 gün içerisinde tamamlanır. (5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak MEB tarafından yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ne uygun olarak bilgilendirme amaçlıdır.) 

BURSLULUK VE EĞİTİM BURSUNA HAK KAZANMA KOŞULLARI:
400 puandan düşük almış olan öğrenciler burs hakkı elde edemezler!

400 ve üzerinde puan alan öğrenciler ise farklı oranlarda eğitim başarı bursu almaya hak kazanır. Sınav sonucuna göre verilecek eğitim burs oranları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

ide okulları Burs Oranları:

 

 *Verilen eğitim başarı bursu 5, 6, 7 ve 8. sınıfa başlayacak öğrenciler için geçerlidir.

Eğitim Bursunun Devamlılığı:
ide’de okuduğu süre içinde Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kararı sonucunda disiplin cezası (Uyarı, Kınama) aldığı takdirde, öğrenci içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılı ve sonraki yıllar için eğitim bursunu kaybeder.

Aldığı Bursun Geçerlilik Süresi:

Özel okul bursluluk sınavları doğrultusunda öğrencinin aldığı eğitim burs oranı 8. sınıfın sonuna kadar geçerlidir!

 


5,6,7 ve 8.Sınıflar ide Ortaokulu Kayıt, Kabul ve Sınav Kılavuzu için tıklayınız.