ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Akademik

Akademik

ide’de, Türkiye’nin önde gelen üst düzey özel okullarında çalışmış en az 10 deneyimli ve nitelikli eğitmen kadromuzla öğrencilerimizi yarının dünyasına hazırlarız.

Dünyada kabul görmüş PYP, High Scope, Montessori, Reggio Emilio ve Wardorf gibi eğitim yaklaşımlarının güçlü yönlerini sentezleyerek özgün bir eğitim programıyla eğitim veriyoruz. Her öğrencinin farklı öğrendiğini kabul ederek, hepsine hitap edebilmek için dersleri farklı yaklaşımlarla işliyoruz.

PASS Eğitim Modeli Etkin Bir Öğrenme Süreci Sağlıyor.

ide okullarının ana amaçlarından biri de öğrenme sürecine bilimsel açıdan yaklaşarak çocukların öğrenme yetkinliklerini geliştirme ve güçlendirmede dünyadaki en modern ve etkili yöntemleri belirlemek ve kullanmak. Bu nedenle öğretim modelinin önemli bir parçası da Amerika’da saygın eğitim kurumlarında kullanılan PASS eğitim yaklaşımından oluşuyor.

Okul öncesi eğitiminden itibaren öğrenme yolculuğunun keyifli ve verimli olması için doğru planlanması, proaktif biçimde yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor.  PASS yaklaşımı tam da bu noktada onları bilişsel yönden destekleyerek yarının zorlu dünyasına hazır olmalarını sağlıyor. Bu nedenle, PASS yaklaşımına yönelik yapılan çalışmalar çocukların bilişsel gelişimin yanı sıra sosyal gelişimlerini de hızlandırır. Aynı zamanda, çocuklara etkin bir öğrenme süreci ve deneyimi sağlar. 

ide Anaokulu Eğitimi ile Yarının Kaşifleri!

ide okulları olarak yarının kaşiflerini, geleceğe yön verecek bireyleri yetiştirme misyonuyla yola çıktık. Ve bu yolculuğun ilk aşamadan yani anaokulu aşamasından başladığına inanıyoruz. ide okullarında anaokulu eğitimi; çocuklarımızı özgüvenli, merak eden, denemekten çekinmeyen bireyler olarak yetiştirmek ve onları yarının kaşifleri olmasına yardımcı olmak üzerine kurgulandı. ide özel anaokulu; Ana dil, yabancı dil, okuma-yazma ve matematiğe hazırlanma gibi programların yanı sıra oyun saati dans, beden eğitimi, drama ve müzik gibi sosyal programları bir arada uygulayan ide anaokulu programı çocuğunuzu güvenli bir geleceğe hazırlıyor.

 

ide İlkokulu ile Yarının Dünyasına Hazır Yetkin Bireyler!

Yarının değerli, başarılı ve vazgeçilmez bireyleri yetkinliklerinin farkında olan, bunları sürekli geliştiren ve iyileştiren kişiler olacaktır. Yetkinlik temelli bir eğitim modelini esas aldığımız ide özel ilkokulu’nda, yarının başaran, inşa eden, geliştiren ve sürekli daha iyisini arayan bireylerini yetiştirmeyi hedefleriz. Ders işleme yöntemlerinden konuklarla etkileşime, görselleştirme çalışmalarından maker atölyelerine dek attığı her adımda öğrencilerin yetkinliklerine bir katkı sunmayı amaçlarız.

ide’de Yabancı Dil

ide’de birinci yabancı dil İngilizce’dir. Anasınıfında yabancı dil eğitimi görmeye başlayan öğrencilerimizin ilkokulu bitirdiklerinde A1-A2, ortaokulu bitirdiklerinde ise B1-B2 seviyesinde İngilizce bilgisine ulaşmalarını amaçlıyoruz.
İngilizce eğitiminde de en önemli konu eğitimin her alanında olduğu gibi öğretmendir. Biz ide’de bunu sağlamak için büyük çoğunluğu yabancı öğretmenlerden oluşan deneyimli bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Kadromuzun en az %70’i ana dili İngilizce olan (İngiliz, Amerika, Kanada vb. vatandaşı) öğretmenlerden oluşuyor. Özellikle küçük yaşlarda olmak üzere tüm yaşlarda telaffuzun doğru oturması için ana dili ingilizce olan öğretmenlerin ders yoğunluğunun önemli olduğunu düşünüyoruz. İkinci yabancı dilimiz olan İspanyolca eğitimi, 4. sınıfta başlıyor. Dersler, anadili İspanyolca olan öğretmenler tarafından veriliyor.

ide’de Eğitim Teknolojileri

ide olarak teknolojiyle bu kadar ilgili bir neslin eğitiminin de teknolojiyle iç içe olması gerektiğine inanırız. Bu nedenle öğrencilerimizin eğitim içeriklerini teknolojik araçlarla destekler ve anlık raporlarla sonuçları gözlemleriz. ide’de teknoloji altyapısı ve araçları ile öğrenciler için interaktif bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Etkileşimli sınıf konseptinde, öğretmen-öğrenci dâhil olmak üzere sınıftaki farklı bileşenler uyum içerisinde çalışabiliyor. Bu farklı bileşenlerden kastedilen sadece etkileşimli tahta ve sınıf içerisinde kullanılan yazılımlar değil, aynı zamanda öğretmenin dersi sıkıntısız bir şekilde anlatabilmesini ve doğru materyalleri seçebilmesini de kapsıyor.

Deneyen-deneyimleyen öğrenciler, hem bilişsel hem de görsel yönden desteklenerek üretim odaklı düşünme alışkanlığı kazanıyor. ide öğrencileri, bilgisayar laboratuvarında hazırladığı 3D tasarımı maker laboratuvarında üretebiliyor, teknoloji ve tasarım dersliğinde kendi el becerisiyle ürettiği ahşap parçalarla birleştirip sensörler ekleyerek hareketli hale getiriyor.

Artırılmış gerçeklik, robotik ve kodlama gibi derslerin yanı sıra ortaokul ve lise seviyesinde yapay zeka ve derin öğrenme konuları üzerinde çalışmaların %60’ı gibi önemli bir bölümü oluşturan Python programlama dili üzerine de uygulamalar yapılıyor.

ide okullarında öğrenciler, 21. yy’ın becerilerini kazanarak yarına hazır bireyler olarak yetişiyor.