ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri

ide olarak teknolojiyle bu kadar ilgili bir neslin eğitiminin de teknolojiyle iç içe olması gerektiğine inanırız. Bu nedenle öğrencilerimizin eğitim içeriklerini teknolojik araçlarla destekler ve anlık raporlarla sonuçları gözlemleriz. ide’deki teknolojik imkanlardan bazıları:  

Etkileşimli Sınıf: Teknoloji aracılığı ile öğrenci için interaktif bir öğrenme ortamı.

Tabletli Eğitim:İnteraktif olarak tasarladığımız sınıf ortamları sayesinde öğrenciler kişisel tabletleri aracılığı ile teknolojiyi derslerine hızlı bir şekilde entegre edebilirler.

Online Eğitim Sistemi: İstenilen yerde ve istenilen zamanda online bir kursa katılabilme veya bilgiye erişimi sağlayan online sistem.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri: İlkokuldan itibaren öğrencilere teknolojinin bir amaç değil araç olduğunu öğrettiğimiz, dijital ortamlarda öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi hedefleyen dersler.

Kodlama Dersleri: Küçük yaşta kodlama eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştiriyor.

Minecraft Eğitimleri: Okullarda kullanılacak bu sürüm, öğrencilerin mantıklı düşünmesine ve yaratıcılıklarını geliştirmesine yardımcı oluyor.

3D Yazıcılar: Gerekli eğitimleri vererek, öğrencilerimizin fikirlerini somut nesnelere dönüştürmesini sağlayan yazıcılar.

Elektronik Kartlar: Projeler hazırlanırken tüm materyallerin üzerine entegre edildiği kartlar. Bu kartlar sayesinde öğrenciler ufak yaşlarda elektronik ile ilgili temel bilgilere sahip olup projeler üretebiliyorlar.

Data Mining: Günümüzde büyük önem taşıyan Big Data kavramını öğreterek, öğrencilerimizin bilgi analizleriyle raporlar hazırladığı eğitimler.

Dijital Vatandaşlık Eğitimleri: Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen internet ve sosyal medya kullanımı konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirdiğimiz eğitimler.

Maker Sınıflar - IoT (Internet of Things): Öğrencilerimizin üretim yapmasını sağladığımız ve bu konuda eğitimler verdiğimiz sınıflar. IoT (Internet of Things) nesnelerin interneti konusunda da bilinçlendiriyor. IoT’nin bileşenleri olan sensörler ve iletişim (GSM) alanlarında da uygulamalar yaptırıyoruz.

Robotik Dersleri: MBOT education seti, sürükle bırak mantığını kullanarak öğrencilere kendi robotlarını oluşturup kodlama imkanı tanıyor.

Sanal Gerçeklik Simülasyonları: Hızla yayılan bir teknoloji olan sanal gerçekliği, 3 boyutlu gözlüklerle öğrencilerimize gösterdiğimiz simülasyonlar.

Education Gamification: Teknoloji sayesinde eğitimin daha eğlenceli hale gelmesini sağlayan dijital oyunlarımız.

Öğrenme Yönetim Sistemi: Öğrenci, veli ve öğretmeni tek bir ortamda toplayarak, etkileşim halinde olmalarını sağladığımız özel platform.

Teknoloji Akademisi: Sadece öğrencilerimizin değil, öğretmenlerimizin de teknolojiyi daha verimli kullanmaları için verdiğimiz seminerler.