ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Atatürk ve ide

Atatürk ve ide

Mustafa Kemal Atatürk sadece siyasi ve askeri alanda değil sosyal alanda da öncü, yenilikçi ve vizyoner bir liderdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte en önem verdiği ve öncelikleri arasında en üst sırada tutuğu konulardan biri de eğitimdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışı çağının gerekliliklerini karşılarken geleceğin dinamiklerini de öngören ve öğrencileri yarınlara hazırlayan kapsamlı bir vizyondu. Atatürk; eğitimde eşitliği, yenilikçiliği, bilimselliği ön plana çıkaran, öğrencilere vizyon ve bakış açısı kazandıran entegre bir eğitim sisteminin önemini her fırsatta vurgulamıştı. Sorgulayan, heyecanlı, düşüncede özgür, yenilikleri anlayan ve oluşturan, geleceği şekillendirmeye aday gençler yetiştiren bir yapı kurmak eğitim sisteminin temelini oluşturmuştu. Atatürk, böyle bir sistemin güçlü bir altyapı ve etkili öğretmenlerle olacağını da öngören benzersiz bir vizyona sahipti.

ide olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlayışını eğitim modelimizin merkezine alıyoruz. Bugünün gerekliliklerinden kopmadan yarınlara uzanan, öğrenciye inisiyatif, bakış açısı ve sorumluluk veren bir eğitim yaklaşımını kuruyor ve benimsiyoruz. Hatadan korkmayan, geleceğe umutla bakan, denemeye, deneyimlemeye açık beyinler yetiştirmeye odaklanıyoruz. Kapsamlı eğitim yaklaşımımız, güçlü öğretmen ve yönetim kadromuz, bu modelimizin sürdürülebilir ve geleceğe uzanan bir yapıda olmasını sağlıyor.

ide Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda bugünün ve yarının gereklilikleriyle şekillenen benzersiz bir eğitim yaklaşımı ortaya koymayı amaçlıyor.