ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

ide okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü, tüm öğrencilere ulaşan bir yaklaşımla sorun odaklı değil, süreç odaklı çalışarak öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek çalışmalarını yürütür.

Bu amaçla her öğrenci anasınıfından başlayıp ilkokul sonuna kadar aynı rehber öğretmen tarafından takip edilir. Daha sonra ortaokul yılları boyunca da bu yaş grubunun gelişimsel özelliklerine hakim farklı bir rehber öğretmen tarafından gözlemlenir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde öğrencilerimizin uyumlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini amaçlarken çalışmalarımızı öğrencilerle sınırlamaz, velileri de kapsarız.Veliler için ebeveynlik becerilerini geliştirici seminerler verir, etkinlikler düzenleriz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Çalışmaları

Yeni öğrenci tanıma çalışmaları: Kura ve transfer sınavına girecek yeni öğrenciler için yürütülen görüşmeler ve envanter uygulama çalışmalarını kapsar.

Okul olgunluğu çalışması: Anasınıfı öğrencilerinin duygusal ve gelişimsel olarak ilkokul birinci sınıf için hazır bulunuşluklarını belirleme çalışmasıdır.

Oryantasyon çalışmaları: Anasınıfından birinci sınıfa ve dördüncü sınıftan 5. sınıfa geçerken öğrencileri eğitim hayatlarının yeni evresine hazırlama çalışmalarını içerir.

21.yüzyıl değerleri: Öğrencilerin yaşantılarına toplumla ve doğayla daha uyumlu devam etmelerine destek olacak değerleri içselleştirmeleri hedeflenir. Her öğretim yılı için seçilen değer çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle öğrencilere kazandırılır.

Gelişim takibi: Öğrencilerin ruhsal, sosyal ve akademik gelişimlerinin bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri, öğretmen görüşmeleri ve sınıf etkinlikleri aracılığıyla takibidir.

Öğrenme stilleri belirleme çalışmaları: Her öğrencinin öğretim yaşantısını kolaylaştırıcı nitelikte, nasıl öğrendiğini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmalardır.

Sınav kaygısı ile baş edebilme: Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere veya lise geçiş sınavına katılacak 8. sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerdir.

Lise tanıtım gezileri: 8. sınıf öğrencilerine tercihlerinde yardımcı olabilmek amacıyla tercih edilen okullara düzenlenen bilgilendirici gezilerdir.