Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

ide olarak bölümlerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne büyük önem veririz. Bu bölümde sorun odaklı değil, süreç odaklı çalışarak tüm öğrencilere ulaşan bir yaklaşımla, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek destekleriz. 

Bu amaçla her öğrenci anasınıfından başlayıp ilkokul sonuna kadar aynı rehber öğretmen tarafından takip edilir. Daha sonra ortaokul yılları boyunca da bu yaş grubunun gelişimsel özelliklerine hakim farklı bir rehber öğretmen tarafından gözlemlenir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde öğrencilerimizin uyumlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini amaçlarken çalışmalarımızı öğrencilerle sınırlamaz, velileri de kapsarız. Veliler için Ana-Baba Okulları düzenleyerek ergenle başa çıkma, sınava hazırlık sürecinde destek verme gibi konularda seminerler veririz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Çalışmaları

Yeni öğrenci tanıma çalışmaları: Kura ve transfer sınavına girecek yeni öğrenciler için yürütülen görüşmeler ve envanter uygulama çalışmalarını kapsar.

Okul olgunluğu çalışması: Anasınıfı öğrencilerinin duygusal ve gelişimsel olarak ilkokul birinci sınıf için hazır bulunuşluklarını belirleme çalışmasıdır.

Oryantasyon çalışmaları: Anasınıfından birinci sınıfa ve dördüncü sınıftan 5. sınıfa geçerken öğrencileri eğitim hayatlarının yeni evresine hazırlama çalışmalarını içerir.

Öğrenme stilleri belirleme çalışmaları: Her öğrencinin nasıl öğrendiğini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmalardır.

Sınav kaygısı ile baş edebilme: Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere veya TEOG öncesi 8. sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerdir.

Lise tanıtım gezileri: 8. sınıf öğrencilerine tercihlerinde yardımcı olabilmek amacıyla tercih edilen okullara düzenlenen bilgilendirici gezilerdir.