ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Neden Yetkinlik Odaklılık?

 

 Neden Yetkinlik Odaklılık?

Dünyamızda hiçbir dönemde görülmeyen bir hızda ve etkide bir değişim yaşanıyor. Ürünler, hizmetler, beceriler, bilgiler eskiden on yıllarca değerini korurken bugün birkaç yıl hatta birkaç ay içerisinde eskiyebiliyor, farkını yitirebiliyor.

Böylesine hızlı değişen ve dönüşen dünyada eğitimin amacı da yarının dünyasını anlamak, bu dünyaya yönelik doğru özellikleri bünyesinde barındıran ve bunların temellerini almış bireyler yetiştirmek olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu nedenle “Yetkinlik Yaklaşımı” ide okulları’nın temelinde yer alıyor.

 Teknoloji ile Her Şeye Erişim

Teknoloji hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı gelişiyor. Hayatımızın her anında teknoloji var. Böylesine bir dünyada bilgi ve beceriler sürekli yenileniyor. Teknoloji sayesinde araçlar ve bilgi herkesin ulaşabileceği bir hale geldi. Artık bilgiyi, araçları ve yaklaşımları doğru okuyup değerlendirebilmek önem kazanıyor.

  Meslekler Değil Yetkinlikler

Değişimin esas dinamik olduğu dünyamızda meslekler yavaş yavaş anlamını yitiriyor çünkü her meslek, her beceri birbirinin içine giriyor. Bugün doktorlar kod yazmaya, bilgisayar mühendisleri insanların sosyolojisini anlamaya çalışıyor. Tek bir çerçeve, tek bir tanım yeterli olmuyor. Günümüzde ve gelecekte başarı, etrafını doğru anlayan ve bu dinamiklere göre değişme esnekliği gösteren yetkinliklere sahip olmaktan geçiyor.

  Zorlu Dönem

İçinde bulunduğumuz ve gelecekte oluşmasını beklediğimiz koşullar çok daha

rekabetçi, çok daha yoğun bir tablo ortaya koyuyor. Artık bu dünyada atakta kalmak için rezilyansı yüksek tutmak, esnek olmak, sert güçler kadar yumuşak güçleri de kullanmak gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu’na göre önümüzdeki dönemde iş dünyasında beklenen yetkinlik seti önemli ölçüde değişecek. Biz, ide okulları olarak, yarının dünyasını anlama ve bu dünyada başarılı olacak bireylerin sahip olması gereken yetkinlikleri oluşturma noktasına odaklanıyoruz.

Top 10 skills in 2020

  • Complex Problem Solving
  • Critical Thinking
  • Creativity
  • Peaople Management
  • Coordinating with Others
  • Emotional Intelligence
  • Judgment and Decision Making
  • Service Orientation
  • Negotiation
  • Cognitive Flexibility

Model

ide okulları olarak yetkinliği esas alan ve bunu etkili unsurlarla destekleyen bütüncül bir eğitim modelinin önemine ve değerine inanıyoruz.

İş dünyasının önde gelen danışmanlık şirketlerinden Boston Consulting Group’a göre bir beceri elde etmenin beş unsurdan oluşan bir modeli söz konusu. Bu beş unsur: Yönetim yapısı, süreçler, araçlar, davranışlar ve yetkinlikler.

Biz ide okulları olarak öğrencilerimize en iyi araçları sağlamayı, en iyi yönetim ve eğitim kadrosu ile kurumumuzu yönetmeyi, en doğru kurgular ile eğitim ve idari alanda sonuç almayı çok önemsiyoruz ve bu alanda çalışıyoruz. Ancak asıl fark oluşturan kısmın yetkinlik boyutu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yarını anlamak, bugünden yarınların başarılı ve mutlu bireylerini yetiştirmek için yeteneklere odaklanıyoruz.

Yetkinlikler

ide okullarında geleceğe dair önemli olduğunu düşündüğümüz bir dizi yetkinliği öne çıkarıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan seminerlerimize, öğrencilerimizle ve ekosistemimizle kurduğumuz diyalogdan planlamamıza kadar olası her noktada bu yetkinliklerin etkilerini analiz ediyor ve bu yönde adımlar atıyoruz.

  Karmaşık sorunları çözebilme

Daha önce benzeri çok görülmemiş, yeterince anlaşılamamış sorunları, gerçek hayat şartlarında çözümleyebilme kapasitesi

 Kritik düşünebilme

Bir soruna veya konuya yönelik alternatif çözümlerin, yaklaşımların veya yorumların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmek için mantık ve anlamlandırma becerilerini kullanabilmek.

 Yaratıcılık

Belirli bir sorunu çözmek için sıradışı ve akıllıca fikirler ortaya koyabilmek veya belirli bir sorunu çözmek için yaratıcı yöntemler geliştirebilmek.

  Koordinasyon

Kendi aksiyonları ile başkalarının aksiyonlarını uyumlandırabilmek.

  Duygusal Zeka

Diğerlerinin reaksiyonlarının farkında olmak ve neden belirli şekilde reaksiyon verdiklerini anlayabilmek.

  Bilişsel esneklik

Mevcut malzemeleri diğerlerinden farklı biçimde bir araya getirip yeni değerler oluşturabilmek.

 Rezilyans

Hayatta karşılaşılacak, kaçınılmaz zorluklara, sorunlara ve sıkıntılara dayanabilme, esneme ama kırılmama gücü.

  Çeviklik

İçinde bulunduğumuz fiziksel ve zihinsel koşulları anlama ve buralardan gelebilecek etkilere cevap vererek sonuç elde edebilme gücü.

  Adaptif düşünebilme

Değişen koşulları anlama ve doğru zamanda bunlara uyum sağlayarak fark yaratma becerisi.

  Anlamlandırabilme

Söylenen veya görülenin derinlerindeki kök ve asıl nedenleri fark etme ve anlama.

  Disiplinler arası bağ kurabilme

Farklı disiplinleri anlamak ve aralarında bağ kurabilmek.

 Yeni medya okur-yazarlığı

Yeni medya dünyasına yönelik içerik yapısını anlama, üretme ve ikna edici bir iletişim kurmak için kullanabilme becerisi.

  Bilişsel yük yönetimi

Maruz kalınan yoğun bilgiyi öneme göre sıralayabilme, teknikler ve araçlardan faydalanarak bunları düzenleyip yönetebilme.

  Kültürlerarasılılık

Farklı kültürleri anlama ve farklı kültürel ortamlarda var olabilme.

  Tasarım odaklı düşünebilme

Görevler, süreçler ve akışlar tasarlayabilmek ve bunları uygulayabilmek. Empati, tasarım, deneme ve iyileştirme mantığına hakim olmak.

Görselleştirme

Yoğun biçimde ortaya çıkan veri ve bilgiyi anlaşılabilir, görsel biçimlere dönüştürebilme.

  Kendine yetebilme

İçinde bulunduğu ortamın kaynaklarını kullanarak tek başına ayakta kalıp başarılı olma.