ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Vizyon Misyon

Vizyon Misyon

Kurumumuzun özünü oluşturan ve yarınlarına ışık tutan vizyonumuz:

“Liderliği ve yaklaşımıyla dünyada örnek alınan,  Türkiye’nin en güçlü eğitim kurumu olmak.”

Vizyonumuzu hayata geçirirken ana odak noktalarımız olan misyonumuz:

* Dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarından  şekillenen bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak

• Değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmek

• Akademik ve sosyal anlamda başarılı ve etkili öğrenciler  yetiştirmek

• Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunmak

• Ortak amaç duygusu oluşturarak öğrenci, veli ve öğretmeni aynı  paydada buluşturan bir sistem kurgulamak

• Eğitim kadrosuna değer veren ve sürekli geliştiren bir yapı olmak

• Yabancı dil eğitimi konusunda lider bir okul olmak