ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Kurumsal Manifesto

ide okulları İleri Düzey Eğitim Yaklaşımıyla Standart Sistemin Dışında Konumlanır

ide okulları geleceğin yetkinliklerini çocuklarımıza bugünden kazandırmak amacıyla, standartların üzerine çıkan ileri düzey eğitim yaklaşımını benimser.

ide okulları İnsan Odaklıdır. Öğrencisiyle, Öğretmeniyle, Velisiyle Ve Toplumla Etkileşim ve Paylaşım İçerisindedir

ide okulları insanı önceler. İçerisinde bulunduğu ekosistemle sürekli ve sürdürülebilir bir etkileşim ve paylaşım anlayışını benimser.

ide okulları Dünyadaki Eğitim Alanındaki En Son Gelişmeleri Yakından Takip Eder Ve Uygular

Gelişmelerin ve güncelin gerisinde kalan bir eğitim anlayışı bir süre sonra etkinliğini kaybetmeye mahkumdur. Bu gerçeği göz ardı etmeyen ide okulları eğitim alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip eder ve faydalı olacağını bildiği gelişmeleri uygulamaya alır.

ide okulları Akademik Başarıyı En Üst Seviyede Hedeflerken Sosyal Ve Küresel Yetkinlikler Kazandırmayı da Önceler

Akademik başarı iyi bir eğitim kurumunun olmazsa olmazıdır. ide okulları bu gerçeğin bilinci ile öğrencilerine en üst seviyede akademik başarı kazandırmayı hedefler. Ancak tek başına yeterli değildir. Çocuklarımızın bir dünya insanı olabilmeleri için sosyal ve küresel yetkinlikleri de kazandırmak ide okullarının önceliğidir.

ide okulları Teknolojinin Eğitime Katkısını Önemser. En Etkin Biçimde Kullanmayı Hedefler

ide okullarında teknoloji eğitimin vazgeçilmez bir unsurudur. Dünyadaki son gelişmelere uygun olarak tasarlanmış teknoloji laboratuvarları ve eğitimin her unsuruna entegre edilmiş etkin teknoloji kullanımı ile ide okulları öncü eğitim kurumlarındandır.

ide okulları Katılımcı, Araştırmacı, Denemeye Ve Yanılmaya İzin Veren, Yaratıcılığı Tetikleyen Bir Eğitim Anlayışının Temsilcisidir

ide okulları, öğrencilerinin fikirlerini özgürce açıklayabildikleri, hata yapmaktan korkmadıkları yaratıcılığın, araştırmanın ve katılımcılığın teşvik edildiği bir eğitim kurumudur.