ide BLOG
ide a
KABUL SINAVI
ÖN KAYIT

LGS Hazırlık Programı

LGS Hazırlık Programı

Yeni sistem ile liseler iki gruba ayrıldı;

  • Merkezi sınavla öğrenci alan okullar
  • Adrese dayalı yerleştirme ile öğrenci alan okullar

Merkezi sınavla öğrenci alan okullar;

  • Sadece merkezi sınavla öğrenci alan okullar ( tüm yabancı özel okullar bu grupta yer almaktadır.)
  • Merkezi sınav + yetenek testi ile öğrenci alan okullar,
  • Yetenek sınavı + OBP (Ortaöğretim başarı sınavı) ile öğrenci alan okullar olmak üzere kendi içinde üç alt gruba ayrıldı.

Adrese dayalı yerleştirme ile öğrenci alan okullar ise ortaokul ve liselerin birbiri ile eşleştirilmesi sonucunda MEB tarafından belirlenecek bölge okulları oldu.

Çocuklarımız Artık LGS'ye Girecek…
“LGS” için MEB tarafından yayınlanan örnek sorular, sınavın uygulanma tarzı, sınava girmesi beklenen öğrenci profili incelendiğinde bu sınavın genele yönelik bir sınav olmadığı anlaşılıyor. Hedef kitlenin belli bir seviyenin üzerinde düşünme yeteneği olan, problem çözme algoritmasına sahip, bilim temelli sebep sonuç ilişkisi kurabilen öğrenciler olduğu görülüyor.

İşte tam bu nokta ide okulları’nın ilk gününden beri uyguladığı manifestosu ile MEB’in yeni ortaya koyduğu hedefinin kesiştiği yer olarak çıkıyor karşımıza.

ide okulları olarak temel felsefemiz, evrensel bilimi temel alan düşünce yapısı ile donatılmış, sorgulamayı ve sebep sonuç ilişkisini bir yaşam biçimine dönüştürmüş, daha iyiye ve daha güzele doğru kesintisiz bir devinim içinde hareket eden yetkinlikte öğrenciler yetiştirmektir.

Biliyoruz ki böyle bir düşünce yapısı sadece son bir yılda öğrenilemez ve öğretilemez. Bu nedenledir ki ide okulları tüm seviyelerinde bu bakış açısını benimsemiş öğretmenleri ve bu yapıyı içselleştirmiş öğrencileri ile birlikte geleceğe doğru ilerlemektedir.

ide Yaklaşımı
Tüm okul hayatı boyunca PASS yaklaşımına göre değerlendirilen ide öğrencisi 5. sınıftan itibaren sınava yönelik çalışmaya başlar. 5 ve 6. sınıfta da PASS yaklaşımına göre takip edilir. Başarılı yönlerinin yanında gelişmeye açık yönleri de belirlenir ve desteklenir. 7. Sınıfta ise analitik düşünce temelli konu anlatımı, sorum çözümü ve test alışkanlıkları üzerine daha yoğun çalışılır. Öğrencilerimiz bu dönemde okul içi deneme sınavlarının yanında Türkiye geneli sınavlara da girer. Bu sayede daha büyük gruplar içinde de seviyelerini gözlemleriz.

Rehber öğretmen ve her öğrenciye tanımlanmış olan mentor öğretmen tarafından takip edilen sınav sonuçları, öğrencimizin olası eksik kaldığı ya da daha az başarılı olduğu yönlerinin belirlenerek geri besleme yapılmasını sağlar.

Akademik, mental ve duygusal olarak sınava hazırlanmanın son yılına gelmiş olan ide öğrencisi, 8. sınıfta daha yoğun bir tempoya girer. Yıl boyunca normal müfredat derslerinin yanında ek ders ve etütler ile sınava hazırlanma süreci devam ederken 7. sınıftan daha yoğun bir sınav temposu gerçekleşir. Deneme sınavları, KTT (konu tarama testleri), SBS (seviye belirleme sınavları) ve GTT (genel tekrar testleri) ile öğrencilerimizin bilgi ve bilgiyi kullanma gücü devamlı olarak kontrol edilir.

Bütün bu akademik çalışmalara ilave olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, sınava hazırlanmanın önemli bir ayağı olan stres ile başa çıkma, dikkati toplama, verimli çalışma, sağlıklı uyku, doğru nefes alma yöntemleri konusunda eğitimler verirken, motivasyon artırıcı gezi ve etkinlikler de düzenler.

Sürecin sonunda ide okulları öğrencisi gülümseyerek, kendinden emin bir şekilde sınava girer…