ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide okulları LGS Hazırlık Programı

ide okulları LGS Hazırlık Programı

LGS için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek sorular, sınavın uygulanma tarzı, sınava girmesi beklenen öğrenci profili incelendiğinde bu sınavın genele yönelik bir sınav olmadığı anlaşılıyor. Hedef kitlenin belli bir seviyenin üzerinde düşünme yeteneği olan, problem çözme algoritmasına sahip, bilim temelli sebep sonuç ilişkisi kurabilen öğrenciler olduğu görülüyor.

İşte tam bu nokta ide okulları’nın ilk gününden beri uyguladığı manifestosu ile MEB’in yeni ortaya koyduğu 2023 hedefinin kesiştiği yer olarak çıkıyor karşımıza.

ide okulları olarak temel felsefemiz, evrensel bilimi temel alan düşünce yapısı ile donatılmış sorgulamayı ve sebep sonuç ilişkisini bir yaşam biçimine dönüştürmüş, daha iyiye ve daha güzele doğru kesintisiz bir devinim içinde hareket eden yetkinlikte öğrenciler yetiştirmektir. Biliyoruz ki böyle bir düşünce yapısı sadece son bir yılda öğrenilemez ve öğretilemez. Bu nedenledir ki ide okulları tüm seviyelerinde bu bakış açısını benimsemiş öğretmenleri ve bu yapıyı içselleştirmiş öğrencileri ile birlikte daima yenilen, güncel ve etkin bir sistemle geleceğe doğru ilerlemektedir.

ide Yaklaşımı
Tüm okul hayatı boyunca PASS yaklaşımına göre değerlendirilen ide öğrencisi 5. sınıftan itibaren LGS sistemine yönelik eğitim çalışmalarıyla desteklenir.

Yarının yetkinliklerini kazandırma hedefimize tam donanımlı hazırlık sürecinde ortaokul öğrencilerimiz ide yaklaşımı ile zenginleştirilmiş bir müfredat içerisinde branş dersleri ile tanışırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, aldıkları sağlam temel eğitimle tam donanımlı bir şekilde lise giriş sınavlarına hazırlanırlar.

Farklı Öğrenme Stillerini Gözeten Bir Öğretim Sistemi
ide okullarında öğrenme süreci yakından takip edilir, farklı yollarla öğrenen öğrencileri desteklemek amacıyla bireysel farklılıkları gözeten eğitim teknikleri kullanılarak PASS yaklaşımı ile takip edilir. Ölçme ve değerlendirmelerle kazanımların yerleşip yerleşmediği belirlenerek öğretim sistemi ve ders planları yapılandırılır. Eğitim sistemimiz MEB tarafından önerilen ders ve test kitaplarının yanı sıra, öğretmenlerimiz tarafından her ders için özel olarak hazırlanmış, önerilen özgün materyaller, çalışma kağıtları ve eğitim teknolojileriyle desteklenir.

5 ve 6. Sınıfta öğrencilerimiz PASS yaklaşımına göre takip edilir, başarılı yönlerinin yanında gelişmeye açık yönleri de belirlenerek desteklenir. 5. Sınıfın başında öğrencilerimize CAS Testi uygulanır, Öğrencinin CAS Testi sonucuna göre gelişim süreci takibe alınır.

7. Sınıfta ise analitik düşünce temelli konu anlatımı, soru çözümü ve test alışkanlıkları üzerine daha yoğun çalışma sistemine girer. Öğrencilerimiz bu dönemde okul içi deneme sınavlarının yanında Türkiye geneli sınavlara da girerek daha büyük gruplar içinde de seviyeleri gözlemlenir ve 7.Sınıfın dördüncü çeyreğinde öğrencimiz artık 8.Sınıf hazırlık aşamasına geçmiş 7. sınıf öğrencilerimiz artık okulda 8. Sınıf öğrencisi olarak anılmaya başlarlar.

7.Sınıf ile 8. Sınıf arasındaki yaz tatili sınava hazırlığın etkin bir parçası olarak değerlendirilir, planlanır ve kontrol edilir. 7.Sınıfın son çeyreğinde başlayan 8. Sınıf konuları tatile gitmeden hemen önce son bir deneme sınavı ölçülür ve değerlendirilir, tatilin sonunda geri dönen çocuklar hazır bulunuşluk sınavı ile tekrar ölçülür ve aradaki fark karşılaştırılır. Ağustos ayında okula açılmadan önce başlayan ve yaklaşık 3 hafta süren kamp bu karşılaştırma sonuçlarına göre planlanır.

Akademik, mental ve duygusal olarak sınava hazırlanmanın son yılına gelmiş olan ide öğrencisi, 8. sınıfta daha yoğun bir tempoya girer.

8.Sınıfta konu tarama ve genel deneme sınavlarıyla konuların tekrarı yapılarak mentor öğretmeni tarafından takip edilir ve sınav farkındalığı yaratılır.

Yıl boyunca normal müfredat derslerinin yanında ek ders ve etütler ile sınava hazırlanma süreci devam ederken yoğun bir sınav temposu başlamış olur.

 • Deneme Sınavları
 • Mini Deneme Sınavları
 • KTT (Konu Tarama Testleri)
 • SBS (Seviye Belirleme Sınavları)
 • GTT (Genel Tekrar Testleri) ile öğrencilerimizin bilgi ve bilgiyi kullanma gücü devamlı olarak kontrol edilir.

Branş derslerinde (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve İnkılap Tarihi)sınava yaklaş öğretmen ile çapraz öğrenme süreci desteklenir.

Hafta içi okul sonrası online olarak yapılan “Review Dersleri” ile takviye çalışmaları yapılarak sınava ek hazırlık yapılır.

Hızlı Okuma, Mindfullness (Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi), Stress yönetimi gibi tekniklerle yeni nesil sorularda başarı seviyesi yükseltilir.

ide V-LGS sistemi ile sınava tam kapsamlı hazırlanır!

ide V-LGS Sistemi Nedir?

ide’de 8. Sınıfa gelen öğrencilerimiz ide V-LGS sistemini dahil olur, bu sistem “Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” olmak üzere tüm LGS derslerini kapsar.

ide V-LGS, öğrenciye sınavda çıkacak soruları çözebilmesi için gereken üst düzey becerileri kazandıran LGS hazırlık sistemidir.

 • Beceri Temelli Yeni Nesil LGS Soruları ve Çözüm Videoları
 • 000 Beceri Temelli Yeni Nesil Soru
 • 100 MEB Örnek Sorusu ve Geçmiş Yıllarda Çıkan LGS Soruları
 • 10 Deneme Sınavı (Türkiye Sıralaması ve 2020 LGS’ye Göre Yüzdelik Dilim Yakınsamasıyla)
 • Özet Konu Anlatımları
 • Matematikte Pratiklik Kazandıran Sonsuz Sayıda “Aynı Tipte Soru Getir” Özelliği
 • Hedef Okul Odaklı Performans Gösterimi
 • Performans Takip Sistemi ve Veli Bilgilendirme Raporları

ide V-LGS Sisteminin Öğrencilerimize Kazanımları Nelerdir?

 • Öğrenci binlerce beceri temelli soruyla yeni nesil soru çözmede ustalaşır. 
 • Çözdüğü sorulara göre kişiselleşen akıllı yönlendirmelerle adım adım hedefine ilerler. 
 • LGS’yle yüksek benzerlikteki deneme sınavlarıyla gerçek sınav deneyimi kazanır ve diğer öğrenciler arasında yerini görür. 
 • Veli ve öğrenci; her ders için çalışma durumu, performans ve beceri analizi sunan ayrıntılı raporlar sayesinde hazırlık sürecini yakından takip eder.
 • ide V-LGS’de derslerdeki konular öğrencinin sırayla tamamlaması gereken “Adım” lara ayrılmıştır. Öğrenci, akıllı soru bankası ide V-LGS’yle çalışmaya başladığı andan itibaren herhangi bir yönlendirici olmaksızın tamamen kendi temposuna uygun olarak ve kişiselleştirilmiş bir çalışma programıyla kendi başına adım adım ilerler.
 • Kişiye Özel, Hata Yaptığında Farklılaşan Akıllı Soru Patikası ile sınavda başarılı olmak için LGS’nin gerektirdiğiüst düzey becerileri kazanmak çok önemlidir. ide V-LGS, öğrenciyi her çözdüğü soruda değerlendirir ve akıllı sistemi sayesinde yanlışlarına göre karşısına alternatif sorular çıkararak her ders için gerekli becerileri kazanmasını sağlar.
 • Hedefe Göre Çalışma Performansı Kontrolü ile ide V-LGS kişiye özel,hedef odaklı bir çalışma planı sunar. Öğrenci, kazanmak istediği liseyi belirler ve yıl boyunca katıldığı deneme sınavlarından aldığı puanlarla hedefine ne kadar yaklaştığını görür. Dilediği zaman hedef okulunu değiştirebilir.
 • ide V-LGS'nin akıllı öneri sistemi sayesinde çalışma raporlarıyla hangi konularda eksiklerini tamamlamaya ihtiyacı olduğunun analizini gören öğrenci, eksiklerini gidermek için üründekiöğretmen konu anlatım videolarını izleyebilir ya da ide V-LGS içerikleriyle çalışabilir.

ide-a VCloud Öğrenci Takip Öğrenci ve Veliye Ne Sağlar?

ide-a Vcloud öğrenci takip sistemimiz ile yıl içerisinde uygulanacak değerlendirme sınavlarının analiz raporlarını velilerimiz takip edebilir, öğrencilerimiz soru çözümleri ile sınavdaki eksiklerine göre özel yönlendirmeler sunarak, hedef odaklı çalışarak okul, aile ve öğrenci üçgeninde daha kaliteli bilgi akışı sağlanarak zaman kazanımları sağlanır. 

LGS Hazırlığında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümümüz Nasıl Çalışır?

Bütün bu akademik çalışmalara ilave olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, sınava hazırlanmanın önemli bir ayağı olan stres ile başa çıkma, dikkati toplama, verimli çalışma ve planlama  sağlıklı uyku, doğru nefes alma yöntemleri konusunda eğitimler verirken, motivasyon artırıcı gezi ve etkinlikler de düzenler.

Rehberlik Dersleri

“Test Çözme Teknikleri” Turlama, pomodora tekniği vb, uzun paragraf sorularını çözme teknikleri, çeldirici soruları çözme teknikleri, doğru kodlama becerisi kazandırırız.

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” Her bir öğrencimizin öğrenme yolculuğu farklı, ide okulları olarak farklı öğrenme tarzlarına yönelik farkındalık yaratır ve öğrenmenin yolunu açarak öğrencilerimizin akademik alt yapısını oluştururuz.

“Zaman yönetimi, Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş Etme Yöntemleri” Mindfulness, teknikleri, nefes beden egzersizleri gibi psikoloji alanının bizlere sunduğu destekleyici teknikleri kullanarak öğrencilerimizi bedenen sınav sürecine hazırlarız.

Ergenlik Dönemi ve Sınav Döneminde Ebeveynlerin Tutumları” başlıklı konular üzerinden aile akademisi ve ebeveyn buluşmaları gibi sunum ve seminerler düzenleyerek öğrencimizin aile ortamında da rahat bir sınava hazırlık süreci geçirmesini sağlarız.

Okul, Aile, Öğrenci İş Birliği

Düzenli Takip ve Bireysel Görüşme” ide okulları olarak 7.sınıfın son çeyreğine gelmiş bir öğrenci artık 8.sınıf öğrencisidir ve LGS hazırlık süreci başlamış demektir.

Öğrencilerimizin uyguladıkları ders çalışma programını düzenli takip edebilmek, motivasyon ve psikolojik iyi oluşlarının takibini yapabilmek için her bir öğrencimiz her hafta Rehber Öğretmeni ile düzenli görüşmelere katılır.

Öğrencimiz 8. sınıfa geçtiğinde takip çok önemli bir yer tuttuğundan her konunun pekiştirmelerle tekrarlanması ve öğrenmenin kalıcı hale gelmesi çok önemlidir. Bu yüzden branş öğretmeni ve rehberlik öğretmeni iş birliği ile her bir öğrencinin eksik kazanımları sıkı şekilde takip edilerek öğrenmenin gerçekleşmesi ve kalıcı hale gelmesi sağlanır.

Bir öğrencimizin herhangi bir derste sınıf seviyesinin altına düştüğünün tespit edildiği durumlarda ders öğretmeni, bölüm başkanı ve sınıf danışman öğretmeni bir araya gelir ve gerekli önlemler alındıktan sonra öğrencimizin eksik olduğu konular belirlenir.

Öğrencimizin eksik konuları tamamlanana kadar dikkatle takip edilir ve bu sürecin her adımından velisi bilgilendirilir.

“Deneme Sınavları” Öğrencinin eksik olduğunu belirttiği ders ve konularla veya öğrencinin girdiği deneme sınavlarında düşük performans sergilediği derslerle ilgili branş öğretmeniyle iletişim kurularak gerekli geri besleme çalışmalarıyla öğrenci yakın olarak izlenir.

Öğrencinin CAS ve deneme sınavı örtüşüp örtüşmediği kontrol edilir ve bu bilgilere dayanarak gelişimi takip gerekirse CAS testi tekrarlanır veya tekrar değerlendirilir.

Sürecin sonunda ide okulları öğrencisi gülümseyerek, kendinden emin bir şekilde sınava girer…