ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

ide’de Yabancı Dil Deneyimdir!

ide’de İngilizce Eğitimi

İngilizce eğitiminde de en önemli konu eğitimin her alanında olduğu gibi öğretmendir. Biz ide’de bunu sağlamak için büyük çoğunluğu yabancı öğretmenlerden oluşan deneyimli bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Kadromuzun en az %70’i ana dili İngilizce olan (İngiliz, Amerika, Kanada vb. vatandaşı) öğretmenlerden oluşuyor. Özellikle küçük yaşlarda olmak üzere tüm yaşlarda telaffuzun doğru oturması için ana dili ingilizce olan öğretmenlerin ders yoğunluğunun önemli olduğunu düşünüyoruz.

Deneyimli öğretmenlerimizin belirlediği dünyanın önemli kurumları tarafından geliştirilmiş yayın ve materyallerle (basılı veya dijital) etkin ve verimli bir İngilizce eğitimine sahibiz. Ders içi ve dışı etkinliklerle öğrencinin İngilizce kullanımını teşvik ediyoruz. Düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip ediyor ve destekliyoruz.

Hem yazılı hem de sözlü ifadelerin anlamını kavramak, çocukların düşünce ve fikirlerini yansıtma adına iletişim kurabilmelerine yardımcı olduğundan tüm lisanların geliştirilmesi oldukça önemlidir. Çift dilde ya da daha fazla dilde sağlam bir altyapı oluşturulması, ilerleyen dönemde öğrencilerin bu lisanları geliştirmelerine imkân verir ve daha ileri bir düzeye çıkararak kullanmalarını sağlar. ide’de, İngilizce departmanı olarak bunun gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir rolümüzün olduğunun farkındayız. Çocukların erken yaşta, anadil düzeyinde konuşma, okuma ve yazma alanındaki deneyimlerde bulunmasını sağlayarak, üzerine eklemeler yaparak dil becerilerini geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin sonraki zamanlarda ikinci dilde daha karmaşık yapılarda cümle kurarken ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli araçlarla onları destekliyoruz.

İngilizce öğretmenlerimiz, sınıflarındaki her bir çocuğun ihtiyacına uygun olarak farklılaştırılmış, teşvik edici ve eğlenceli bir dizi aktiviteler planlar. Bu durum, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen, İngilizce öğrenmede desteğe ihtiyaç duyan ve yaş grubuna göre beklenenden daha yüksek seviyede olan çocukları da kapsar.

İngilizce öğretmenlerimiz, belirli becerilere odaklanarak müfredat dâhilinde her yaş grubuna uygun olarak kazanımları tekrar düzenlerler. Her çocuğun maksimum seviyede ilerleme kaydetmesi amaçlanır. Tüm bu dersler boyunca kazanılan bilgi ve beceriler, ortak ve ayrı ayrı verilen ödevlerle uygulama alanı bulur.

Bunun yanında her zaman, sınıf içerisinde konuşmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek için çeşitli aktiviteler ve uygulamalar yapılır. Bu materyaller; çok çeşitli dil oyunları, bulmaca, okuduğunu anlama çalışmaları, online aktiviteler, resimler, canlandırma ve geniş çeşitlilikteki İngilizce çocuk kitapları, özgün okuma materyalleri, şiirler ve İngilizce, Kanada ve Amerikan edebiyatının tanınmış romanlarını içerir.

Programımızı bu şekilde tasarlarken, sınıf içerisinde her bir bireyin ihtiyaçları doğrultusunda ders içeriğimizi ve etkinliklerimizi uygun hale getirerek öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz.

ide’de, öğrencinin yapabileceği sayı ve seviyede ev çalışması verilmesinin faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım öğrencilerimizi olumlu yönde davranışlar sergilemeye de teşvik eder.

Ev çalışması aynı zamanda, sınıfta edinilen bilginin evde pekiştirilmesine imkân sağlayarak, kalıcı bilginin kazanım ve sağlamlaştırılmasına olanak tanır. Ayrıca, sınıfta hangi konuların işlendiğine dair velinin de bilgilendirilmesine yardımcı olur.

Son araştırmaların da gösterdiği gibi, çok fazla ev çalışmasının olumsuz etkileri olduğunun da farkındayız. Öğrencilerimizin çok yorulduğu ya da ilgilerinin dağıldığı noktada bilgi yüklemesinin etkilerini azaltarak onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Oyun oynamak, sosyalleşmek ve rahatlamak için yeterli zamanlarının olması yaşam için gerekli. Hem ev çalışmalarının sayısı hem de seviyesi anlamında bunu dengede tutmaktan yanayız.

Öğrencilerimizin dersler haricinde de İngilizce’yi kullanabilmeleri için çeşitli uluslararası etkinliklere katılırız.

Bunlardan bazıları:

  • ISTA (International Schools’ Theatre Association):Farklı okullardan öğretmen ve öğrencilerin sanatçılarla beraber tiyatro çalıştayları yaptığı bir etkinliktir.
  • JMUN (Junior Model United Nations):Ortaokul öğrencileri için düzenlenen, Birleşmiş Milletler’in çalışmalarının simülasyonu olan bir konferanstır.
  • World Scholar’s Cup:Üç etaptan oluşan bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk ayağı Türkiye’de, ikinci ayağı WSC tarafından belirlenen bir ülkede, son etabı da Amerika’da yapılmaktadır.
  • Bütün bu çalışmaların sonucunda ilkokulu bitiren öğrencilerimiz; Cambridge English, Flyers sınavına tabi tutulur ve yeterlilikleri ölçülür. Ortaokul öğrencilerimizin ise Cambridge English, Preliminary English (PET) sınavlarıyla yazılı ve sözlü olarak İngilizce seviyeleri ölçülür. ide öğrencileri bu seviye tespit yöntemleri sayesinde 8. sınıfın sonunda CEFR kriterlerine göre B1-B2 düzeyinde okur, anlar, dinler, konuşur ve yazar hale gelir.

ide’de İkinci Yabancı Dil Eğitimini Almanca ya da İspanyolca Seçebilirsin!

ide okullarında anaokulundan itibaren İngilizce eğitimi ile başlayan öğrenciler, 4.sınıftan itibaren ikinci dil olarak Almanca veya İspanyolca seçebiliyorlar.

 Dil öğretimi olarak İngilizce benimsenen yaklaşımlar ve prensipler doğrultusunda Almanca ya da İspanyolca eğitimini seçen öğrenciler için yapılanır. Edinilen deneyimlere göre, öğrenciler İngilizce ile tanıştıktan sonra ikinci yabancı dil olarak istenilen ikinci bir yabancı dile daha rahat bir geçiş yapmakta ve hızla ilerleme kaydetmektedir.

İngilizce ’de olduğu gibi ikinci yabancı dil eğitiminde de öğrencilerimize dil sertifikası sınavlarına katılım olanağı sunulur ve gerekli hazırlıklar derslere entegre edilir.

ide’de Almanca 

 

Öğrencilerimize, çok dilli olmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla 4. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil kategorisinde Almanya’yı seçmeli olarak sunuyoruz.

Hedefimiz; öğrencilerimize Almancayı sevdirmek ve onların Almanca öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştirmelerini sağlamaktır. Derslerimizde öğrencilerin rahatça kullanabildikleri kelime ve cümle kalıplarını programımıza dâhil edip dilin doğal olarak kullanıldığı ortamlar yaratarak öğrencilerimizin dört temel beceri alanını destekleyici ve geliştirici çalışmalar üretiyoruz.

Öğrencilerimizin 7. sınıfın sonunda ulaştıkları A2 seviyesini, uluslararası geçerliliği olan FİT 2 ve Telc Deutsch A2 sertifikalarıyla belgelendiriyoruz.  

Öğrencilerimizin uluslararası sınavlara girmelerini sağlayarak bu sınavlarda aldıkları derecelerle onlara farklı bir dünya görüşü kazandırmayı, ufuklarını genişletmeyi hedefliyoruz.

Yeni bir dil öğrenmede motivasyon oldukça önemli. Öğrencinin sınıfa istekli gelmesi yeni bilgileri kavramasını hızlandırarak öğrenmenin gerçekleşmesine etki eder.

Bu nedenle, öğrencilerin seviyelerine göre hazırlanan ve yaparken keyif alabilecekleri alıştırmalarla hem evde hem de okulda öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

ide’de İspanyolca

 

İngilizceden sonra, dünyada en çok konuşulan dillerin başında İspanyolca geliyor. İspanyolcanın çok geniş bir coğrafyada yaygın olarak konuşulduğunu dikkate aldığımızda, bu dili öğrenmek her geçen gün daha önemli hale geliyor.

İş yaşamının giderek küreselleştiği, sınırların kalktığı günümüz dünyasında başarılı olmak için İspanyolca bilmek bir adım daha önde olmayı sağlayacaktır.

Bir diğer artısı ise; dilin yapısı ve kökeni nedeniyle de İspanyolcayı öğrendikten sonra, diğer latin dillerini öğrenmek çok daha kolay.

ide okulları olarak, 4. sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize İspanyolca eğitimi veriyoruz. Haftada 2 saat native öğretmenler tarafından verilen derslerde, geleneksel ve modern eğitim yaklaşımlarının bir araya getirerek farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilen esnek bir eğitim yaklaşımı ortaya koyuyoruz.

Öğretmeni merkeze koymak yerine, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımımızla tüm öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak yer almasının dil gelişimine de olumlu şekilde yansıdığına inanıyoruz.

En etkili öğrenme araçlarından biri de oyun. Bu nedenle ders içerisinde oyunlaştırma gibi uygulamalara sıkça başvuruyoruz. Bu şekilde öğrenciler daha karmaşık bilgileri bile kolay öğrenir hale geliyor.