ide’de İngilizce Eğitimi

ide’de İngilizce Eğitimi

İngilizce eğitiminde de en önemli konu eğitimin her alanında olduğu gibi öğretmendir. Biz ide’de bunu sağlamak için büyük çoğunluğu yabancı öğretmenlerden oluşan deneyimli bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Kadromuzun en az %70’i ana dili İngilizce olan (İngiliz, Amerika, Kanada vb. vatandaşı) öğretmenlerden oluşuyor. Özellikle küçük yaşlarda olmak üzere tüm yaşlarda telaffuzun doğru oturması için ana dili ingilizce olan öğretmenlerin ders yoğunluğunun önemli olduğunu düşünüyoruz.

Deneyimli öğretmenlerimizin belirlediği dünyanın önemli kurumları tarafından geliştirilmiş yayın ve materyallerle (basılı veya dijital) etkin ve verimli bir İngilizce eğitimine sahibiz. Ders içi ve dışı etkinliklerle öğrencinin İngilizce kullanımını teşvik ediyoruz. Düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip ediyor ve destekliyoruz.

Hem yazılı hem de sözlü ifadelerin anlamını kavramak, çocukların düşünce ve fikirlerini yansıtma adına iletişim kurabilmelerine yardımcı olduğundan tüm lisanların geliştirilmesi oldukça önemlidir. Çift dilde ya da daha fazla dilde sağlam bir altyapı oluşturulması, ilerleyen dönemde öğrencilerin bu lisanları geliştirmelerine imkân verir ve daha ileri bir düzeye çıkararak kullanmalarını sağlar. ide’de, İngilizce departmanı olarak bunun gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir rolümüzün olduğunun farkındayız. Çocukların erken yaşta, anadil düzeyinde konuşma, okuma ve yazma alanındaki deneyimlerde bulunmasını sağlayarak, üzerine eklemeler yaparak dil becerilerini geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin sonraki zamanlarda ikinci dilde daha karmaşık yapılarda cümle kurarken ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli araçlarla onları destekliyoruz.

İngilizce öğretmenlerimiz, sınıflarındaki her bir çocuğun ihtiyacına uygun olarak farklılaştırılmış, teşvik edici ve eğlenceli bir dizi aktiviteler planlar. Bu durum, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen, İngilizce öğrenmede desteğe ihtiyaç duyan ve yaş grubuna göre beklenenden daha yüksek seviyede olan çocukları da kapsar.

İngilizce öğretmenlerimiz, belirli becerilere odaklanarak müfredat dâhilinde her yaş grubuna uygun olarak kazanımları tekrar düzenlerler. Her çocuğun maksimum seviyede ilerleme kaydetmesi amaçlanır. Tüm bu dersler boyunca kazanılan bilgi ve beceriler, ortak ve ayrı ayrı verilen ödevlerle uygulama alanı bulur.

Bunun yanında her zaman, sınıf içerisinde konuşmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek için çeşitli aktiviteler ve uygulamalar yapılır. Bu materyaller; çok çeşitli dil oyunları, bulmaca, okuduğunu anlama çalışmaları, online aktiviteler, resimler, canlandırma ve geniş çeşitlilikteki İngilizce çocuk kitapları, özgün okuma materyalleri, şiirler ve İngilizce, Kanada ve Amerikan edebiyatının tanınmış romanlarını içerir.

Programımızı bu şekilde tasarlarken, sınıf içerisinde her bir bireyin ihtiyaçları doğrultusunda ders içeriğimizi ve etkinliklerimizi uygun hale getirerek öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz.

ide’de, öğrencinin yapabileceği sayı ve seviyede ev çalışması verilmesinin faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım öğrencilerimizi olumlu yönde davranışlar sergilemeye de teşvik eder.

Ev çalışması aynı zamanda, sınıfta edinilen bilginin evde pekiştirilmesine imkân sağlayarak, kalıcı bilginin kazanım ve sağlamlaştırılmasına olanak tanır. Ayrıca, sınıfta hangi konuların işlendiğine dair velinin de bilgilendirilmesine yardımcı olur.

Son araştırmaların da gösterdiği gibi, çok fazla ev çalışmasının olumsuz etkileri olduğunun da farkındayız. Öğrencilerimizin çok yorulduğu ya da ilgilerinin dağıldığı noktada bilgi yüklemesinin etkilerini azaltarak onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Oyun oynamak, sosyalleşmek ve rahatlamak için yeterli zamanlarının olması yaşam için gerekli. Hem ev çalışmalarının sayısı hem de seviyesi anlamında bunu dengede tutmaktan yanayız.

Öğrencilerimizin dersler haricinde de İngilizce’yi kullanabilmeleri için çeşitli uluslararası etkinliklere katılırız. Bunlardan bazıları:

ISTA (International Schools’ Theatre Association): Farklı okullardan öğretmen ve öğrencilerin sanatçılarla beraber tiyatro çalıştayları yaptığı bir etkinliktir.

JMUN (Junior Model United Nations): Ortaokul öğrencileri için düzenlenen, Birleşmiş Milletler’in çalışmalarının simülasyonu olan bir konferanstır.

World Scholar’s Cup: Üç etaptan oluşan bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk ayağı Türkiye’de, ikinci ayağı WSC tarafından belirlenen bir ülkede, son etabı da Amerika’da yapılmaktadır.

Bütün bu çalışmaların sonucunda ilkokulu bitiren öğrencilerimiz; Cambridge English, Flyers sınavına tabi tutulur ve yeterlilikleri ölçülür. Ortaokul öğrencilerimizin ise Cambridge English, Preliminary English (PET) sınavlarıyla yazılı ve sözlü olarak İngilizce seviyeleri ölçülür. ide öğrencileri bu seviye tespit yöntemleri sayesinde 8. sınıfın sonunda CEFR kriterlerine göre B1-B2 düzeyinde okur, anlar, dinler, konuşur ve yazar hale gelir.