ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide Kütüphanesi

ide Kütüphanesi

ide okulları Kütüphanesi, okulumuzun vizyon, misyon ve öz değerlerine uygun olarak çalışır ve bu doğrultuda hareket eder. Okulumuzda gerçekleştirilen tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekler, okuma öğrenme ve araştırma alışkanlıklarını kazandırmak ve bu yetkinliği geliştirmek için çalışmalar yapar. Okulumuzun eğitim ve öğretim faaliyetleri doğrultusundaki kaynak ihtiyacını gidermeye çalışırken, aynı zamanda tüm bireylerin entelektüel gelişimlerini de destekler. 

ide okulları Kütüphanesinde 10.000 üzerinde kaynak kitap bulunmaktadır. Ve bu kitaplardan 2.500’ü yabancı yayınlardan oluşmaktadır.

Her eğitim dönemi başında öğretmenlerimiz tarafından oluşturulan kütüphane takvimi ile her sınıf, belirlenen gün ve ders diliminde haftada bir saat kitap okumak için kütüphaneye gelir. Anasınıfı öğrencilerimiz için ise belirli ders saatleri kapsamında sınıf öğretmenleri gözetiminde İngilizce öğretmenleri ile kitap okuma saati yapar.

Ayrıca doğru ve güvenilir bilgiye erişimi hızlandırmak ve alternatif erişim yolları sunmak amacıyla online kaynaklar sürekli olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. (e-book, online veri tabanı abonelikleri, online film arşivi vb. gibi)

ide Kütüphanesi uluslararası standartlar çerçevesinde kaynaklarını düzenler ve hizmet verir. Tüm ide okulları ailesi kütüphanenin doğal üyesidirler ve kütüphane koleksiyon bilgisine ve sunulan kütüphane hizmetlerine erişebilmektedirler.

Kütüphane Çalışma Saatleri

ide okulları kütüphane çalışma saatleri, hafta içi 08:00 – 17.30 şeklinde düzenlenmiştir. Kütüphanemiz hafta sonu kapalıdır. Tüm ide okulları öğrencileri kütüphanenin doğal üyesidirler.

ide Kütüphane Kuralları

 • ide’liler teneffüs, öğle aralarında ya da okul sonrası kütüphaneyi kullanabilir.
 • ide’li açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane malzemelerine doğrudan aradıkları yayınlara kütüphanenin kullandığı bilgisayar programından veya kütüphane görevlisinden yardım alarak ulaşabilirler.
 • ide’li kütüphane içindeki eşyalara özellikle kitaplara zarar gelmemesi için dikkat etmeli, kötü kullanılan bir eşya ya da kitap hakkında kütüphane öğretmenini uyarmalıdır.
 • ide’li kütüphanede sessiz bir şekilde çalışır. Diğer çalışan arkadaşlarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.
 • ide’li bir defada en fazla 2 Türkçe, 2 İngilizce kitap olmak üzere toplam dört kitap alabilir, bu kitaplar 15 gün içinde iade edilmelidir. İade işlemi yapılmayan kitaplar kütüphane görevlimiz tarafından velilerimize e-mail ile duyurulup, velilerimizden yardım talep edilir.
 • ide’li kayıt ettirilmeden hiçbir yayını kütüphane dışına çıkartmaz.
 • ide’li aldığı kitaptan sorumludur. Kütüphaneden aldığı kitabı kesinlikle başkalarına vermemeli ve kütüphaneye zamanında geri getirmelidir.
 • ide’li kitabın kaybolması durumunda, aynı kitabın temin edilip kütüphaneye iletilmesi ya da aynı kitap bulunamadığı takdirde ücretinin ödenmesi gerektiğini bilir.
 • ide’li referans kitapları (Atatürk albümleri,sözlük, ansiklopedi, değerli sanat kitapları, vb. ) sadece kütüphane içinde kullanır, ödünç verilmez.
 • ide’li Kütüphaneye, yiyecek ve içecek getirmemesi gerektiğini bilir.
 • ide’li Kütüphaneye okul çantası ile girilmemesi gerektiğini bilir.
 • ide’li kütüphaneye okul dışından gelen misafir getirebilir ve  kütüphane kaynaklarını kullanabilir ancak misafir öğrenci ödünç kaynak alamaz.
 • ide’li öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza maksimum 10 adet kaynak 30 gün süre ile ödünç verilir. Ödünç alınan her yayın, yayının kopya sayısına ve dönemsel ihtiyaç yoğunluğuna bağlı olarak uzatılabilir.
 • ide’li iade süresi geçmiş kitap olan kullanıcılar, geciken kitaplarını iade etmeden ödünç kitap alamaz kütüphaneden, herhangi bir kaynağı ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcılara her hafta cuma günü hatırlatma mesajı gönderilir ve geciken kaynak/kaynaklarla ilgili hatırlatma yapılır.
 • ide velisi istediği taktirde çocuklarının kütüphane hesabı üzerinden ödünç kitap alabilir. Ancak bu kitap, velisi olduğu öğrencinin kitap alma hakkı olan rakam üzerinden değerlendirilir ve alınan kitap kadar hak bu sayıdan düşülür. Ödünç alma süresi velilerimiz için 15 gündür. Tatil dönemleri için de aynı ödünç alma kurallar geçerlidir. Sadece ödünç alma süreleri tatil süresine göre ayarlanarak kitap o şekilde ödünç verilir.