ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Sanat Eğitimi

Sanat Eğitimi

Müzik, Görsel Sanatlar, Drama ve Dans derslerimizde yapılan çalışmalarla öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple, çeşitli kültür sanat etkinliklerini yakından takip ediyor ve öğrencilerimizin hazırladığı çalışmalarla yer alıyoruz.

Görsel Sanatlar

Sanat, en güzel ifade biçimlerinden birisidir. Sanat eğitiminin çocuğun özgüveninin gelişiminde çok büyük rolü olduğu bir gerçek. Öğrenme biçimleri ve yetenekleri çocuğun kendini özgün bir şekilde ifade etmesine olanak sağlar. Kendini özgürce ifade edebilen çocuk özgüveni yüksek çocuk demektir. Hayal gücünün sınırsız olduğunu ve bunu sanat yolu ile ifade edebileceklerini bilmeleri özgüven oluşumundaki adımlardır. Farklı açılardan bakmayı ve düşünmeyi öğrenirler.

ide okulları’nda verilen sanat eğitiminde, öğrencilerimize teknik, metot gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra özgüven ve yaratıcıklarını destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Resim sanatı, özgün baskı teknikleri, heykel yapımı, eskiz çalışmaları, perspektif, oran-orantı gibi kavram ve metotları öğrenerek, sanat eserini yorumluyor ve ondan anlam çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece, eleştirel bir bakış açısı ile hayal güçlerini kullanarak düşünme ve problem çözme becerileri kazandırıyoruz. 

Görsel sanatlar dersi, hem haftalık ders saati içerisinde yer almasının yanı sıra kulüp dersi olarak seçilebiliyor.

ide sanat etkinlikleri

ide okulları olarak, yaratıcı, özgün ve öğretici sanatsal projeler içerisinde yer almaya önem veriyoruz. Öğrencilerimizin bu tarz projelere katılımı için de her türlü desteği sağlıyoruz. Öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları eserlerin Bienal gibi kamuya açık alanlarda sergilenmesi de onları ayrıca motive ediyor.

Heyecanla beklenen Yıl Sonu Sergisinde ise, sene boyunca yapılan çalışmalardan örnekler sergileniyor ve velilerimiz bu çalışmaları yakından görme imkanı buluyor.

Müzik

Müzik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, müzik ile beynin erken gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde de olumlu rol oynuyor. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanıyor.

Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkiye sahip olan müzik eğitiminin oyunla eğitim niteliğinde olmasına dikkat edilmeli, çocukların isteyerek ve hoşlanarak müzik etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır. ide okulları Müzik Eğitimi ile her çocukta var olan müzik kapasitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor, buna yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz.

Müzik eğitiminde önem verdiğimiz bir diğer konu ise öğrencilerimizin mutlaka bir enstrüman ile tanışmasını sağlamak. Burada önemli olan ise, çocuğun müzikten soğumaması için ilgi alanı doğrultusunda onun fiziğine uygun doğru enstrümanın seçilip ona yönlendirilmesidir. Öğrencilerimiz ilkokul üçüncü sınıftan itibaren derslerde, Orff, Piano, Gitar, Perküsyon ve Keman alanında brans eğitimi almaya başlıyor. Aynı zamanda kulüp dersi olarak seçebiliyorlar.

Okul Korosu

Müzik öğretmenimiz eşliğinde yıl boyunca çalışmalarını sürdüren ide okul korosu, resmi törenler ve kutlamalarda sahne alıyor.

Yıl Sonu Müzik Dinletisi

Velilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Yıl Sonu Müzik dinletisinde, İlkokulu ve ortaokul öğrencilerimizin bir yıl boyunca özveriyle hazırlandıkları müzik çalışmalarından örnekler sergileniyor.

Drama

Özellikle anaokulu yaş grubu olmak üzere küçük yaştaki çocuklar zamanının büyük çocuğunluğunu oyunla geçirir. Bu zamanı verimli geçirmesi öğrenme sürecine de olumlu yansır. Bilişsel alanlarının yanı sıra çocukların sosyal ve duygusal gelişimi de desteklenmelidir. Yaratıcı drama çalışmaları tam da bu alanların gelişmesinde önemli bir rol oynar.

Drama, çocuğun kendisini daha iyi ifade etmesini sağlarken işbirliği içerisinde olma, arkadaş ilişkilerini yönetebilmesi ve yaşadığı sorunlarla başa çıkabilmesi için çözüm üretme gibi sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

 

Dans

Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin yollarından biridir. Anaokulundan itibaren ders programı içerisinde yer alan dans dersi, çocuğun temel hareket becerisi ve ritim duygusunun yanı sıra dikkat alanını ve duygusal gelişimini destekler.

Tüm yıl boyunca çalışmalarına devam eden dans kulubü öğrencilerimiz, resmi tören ve kutlamalarda gösteriler yapmaktadır.