İlkokul

İlkokul

İlkokul eğitiminde öğrencilerimize akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırarak fark yaratırız. Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her öğrencimizin öğrenme tarzını anlar, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.

Okulumuzda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz 1. ve 2. sınıfları aynı sınıf öğretmeni ile devam eder. 3. sınıfa geçerken sınıflar karıştırılır, öğretmenleri değişir. 3. ve 4. sınıfları aynı sınıf öğretmeni ile devam eder.  Uygulamalı dersler ve İngilizce dersleri ise alanında yetkin branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli
ide’de ilkokul eğitiminde Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenerek, MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre zenginleştirilir.

Müfredata Ek Dersler
Müfredata ek olarak programa alınan Bilişim Teknolojileri, Satranç, Yaratıcı Drama, Dans ve Düşünme Becerileri Eğitimi derslerinde öğrenciler hem bireysel, hem de grup içinde çalışmayı, strateji geliştirmeyi öğrenirler. Yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirken kendilerini ifade etme şansını yakalarlar.

Okuma Alışkanlığı
Öğrencilerimizin okuma sevgisi kazanmaları küçük yaşlardan itibaren önemsediğimiz en önemli alışkanlıktır. Türkçe ders kazanımlarını okuduğumuz kitapların içine entegre ederek öğrenmeyi hem zevkli hale getiririz, hem de kalıcı öğrenme sağlamayı hedefleriz.

Geziler
Okul gezilerimizin amacı; müfredatta öğretilen konularla ilgili deneyim kazanmaları, öğrencilerin merak ve öğrenme isteklerini canlı tutma ve yaşantı zenginliği kazandırmaktır. Geziler ünite konuları ya da birlikte okuduğumuz kitapların konularına paralel olarak seçilir.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okuma Kitaplarımız
1. Sınıflar

Boya ve Tasarla
Dünya’nın En Yüksek Dağı
Atatürk Olmak
Babam Amazon Ormanlarında
Balköpüğü Tatlı Bir Sürpriz
Canavar Canavar
Kaşal
Uyurgezer Fil
Öfkeli Örümcek Rıza
Nokta
Balina Balina ile Dikkatimizi Güçlendirelim
Ver Elini

2. Sınıflar
Mavi Balon
Tombiş Maskeli Baloya Katılmak İstemiyor
Öğretmenim Jonathan Kağıdımı Yırttı
Ne Kadar Cesursun
Yara Bandı Fabrikası
Kütüphane Faresi
Küçük Prenses
Annie’nin Planı
Neden/Bilim ve Teknik
Okyunusa Özgürlük
Şehrin Kuzeyi
3. Sınıflar

Rüya Bakanlığı
Atatürk Öyküleri
Canı Sıkılan Zürafa Mektup Yazıyor
Kitap Doktoru
Kipri  
Neden / Hayvanlar
Satranç Şampiyonu
Rickie ve Henri
Penelope
Ezik Kokarca
Çıkarın Beni Buradan

4. Sınıflar


Paspal Köpek
Louıs Braille
Ceviz Oynama Zamanları Geçti
Mıstık Seni Anlamıyoruz
Bidigago Fikrin Ustaları
Deniz ve Ben
Virginia Woolf: Görünmeyenin Yazarı
Kontrol Z
Toprak Ana Masalları
Kas ve İskelet Sistemi

 
Kulüpler

Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında yetkin uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz, kulüplerde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar.

2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılı Kulüplerimiz

Satranç: Çocukların gelişiminin en önemli evrelerinde satrancın onlara kazandırdığı yetenekler, gelecekteki yaşantılarını etkileyecektir. Satranç bireylerin azmini ve cesaretini geliştirir, özeleştiri yeteneğini arttırır, fırsatları değerlendirme ve zaman kontrolü yeteneği kazandırır. Okulumuzdaki satranç derslerinin temel amacı; çocuklara analitik düşünme yeteneği kazandırmaktır.

Minik Şefler: Yapılan yemeğin yapımına dâhil olmak öz güven, sorumluluk, birey olduğunu hissetme, gruba ait olduğunu hissetme, bağımsızlık gibi duygularını geliştirirken, çocukların kendi yaptığı yemeği daha bir iştahla yemesini sağlar. Kaliteli ve eğitici zaman geçirmiş olurlar.

Drama: Yaratıcı drama yoluyla çocuk, duygularının daha çok farkında olduğu gibi duygularının ifadesi, denetimi ve yaratıcılık konusunda çok önemli yetiler kazanır. Yaratıcı drama, çocuğun problem çözme yeteneğini geliştirir; hayalden gerçeğe, gerçekten hayale sağlıklı geçişi anında yaparak, kişisel gelişimine düşünsel ve estetik değerler katar. Çocuğa mutlu ve inisiyatif sahibi bir birey olma yolunu açar.

Dans: Bir duygu ya da düşünceyi iletmek, bir öyküyü anlatmak için genellikle müzik eşliğinde hareket etme sanatıdır. Danstaki amaç; genellikle küçük yaşlarda bedeni eğitmek, esneklik ve çeşitli hareketlerle vücuda yatkınlık kazandırmaktır.

Futbol: Türkiye’nin önde gelen spor dallarından bir tanesidir. Her yaş grubunun yoğun ilgisini oluşturur. Futbol ile öğrencilerimiz mücadeleyi, takım ruhunu, kardeşliği, paylaşımı ve kendine güveni öğrenirler.

Karikatür: Çocukların çok sevdiği karikatür sanatının nasıl yapıldığını onlara öğretirken mizahı nasıl kullanacaklarını, nasıl espri üreteceklerini, günlük hayattaki olaylara nasıl eleştirel yaklaşıp mizah yapabilecekleri gösterilir. Böylece farkındalıklarını arttırıp kişisel gelişimlerine katkı sağlanmış olunur.

Cimnastik: Çeşitli aktivite egzersiz ve oyunlarla çocuğun sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca özgüven, liderlik, karar verme gibi sosyal gelişimlerini destekler. Cimnastik, hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden, fiziki ve ruhsal gelişimi destekleyen, özellikle başlama yaşı oldukça erken olan (3 ile 8 yaş arası) olimpik bir branştır.

Sihirli Tuşlar: Piyano-Gitar Kulübünde amacımız; öğrencilerimizin bireysel ve birlikte müzik yapma, dinleme ve çalma becerilerini geliştirmek, kendine güvenen, paylaşan, yaptığı işten zevk alan mutlu bireyler yetiştirmektir. Kulüp çalışmalarında öğrenilen müzik eserleri, okulda düzenlenen etkinliklerde öğrencilerimiz tarafından sergilenecektir.