ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

ide okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

ide okulları olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ide okulları olarak, ide ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

ide Aydınlatma Metni

ide Çerez Politikası