ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel Sanatlar Eğitimi

ide’de öğrencilerimize, görsel sanatlarda renk, biçim, doku gibi sanat elemanlarının yanı sıra, sanatın sadece görsellik olmadığını, aynı zamanda her yapılan eserin bir içeriği ve anlamı olduğunu öğretiyoruz. Eleştirel bir bakış açısı ile hayal güçlerini kullanarak düşünme ve problem çözme becerileri kazandırıyoruz. 

Bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmalarına da ağırlık veriyor, onlara yaratıcılıklarını kullanarak kendilerini özgüvenli bir şekilde ifade edebilecekleri ortamı sağlıyoruz. Derslerimiz, sanat elemanları, müze bilinci, tarihi eserlerin önemi, sanatçı tanıma, eser inceleme, geri dönüşümün önemi üzerinde durularak işleniyor. Seçilen konularda sınıf seviyelerine göre yatay ve dikey uyum sağlanıyor.