ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Öğrenci Manifestosu

ide’li Merak Etmekten Sıkılmaz

ide okulları merak etmeyi teşvik eder. Çünkü başarıya giden ilk adım merak ile başlar.

ide’li Hata Yapmaktan Korkmaz

ide öğrencileri hata yapmaktan asla çekinmezler. Kötü olan hata yapmak değil, denemekten vazgeçmektir.

Hem Bilgi Hem Duygu Değerlidir

ide öğrencileri sadece bilgili olmanın yeterli olmadığını bilir. Duygusal ve sosyal becerileri kazanmak en az bilgi kadar değerlidir.

Sorun Çözmek Keyiflidir

ideliler sorunlarla karşılaştıklarında karamsarlığa düşmezler ve nasıl üstesinden geleceklerinin yollarını araştırırlar.

ide’li Hep Büyük Resme Bakar

İde’ de öğrenciler yerine getirdikleri her görevin hangi amaca yönelik olduğunu mutlaka öğrenir ve bilir.

Dener, Deneyler, Deneyimler

Denemek başarının en önemli anahtarıdır. ide öğrencileri teorik bilgiyi gerçek hayata tatbik etmeye gayret eder ve deneyimler.

Esner Ama Kırılmaz

İde öğrencileri karşılaştıkları zorluklar karşısında çözüm üreterek devam etmenin yollarını araştırır.

ide’li Hayallerinden Vazgeçmez, Farklılıklara Saygı Duyar

ide öğrencileri hayallerine ulaşmak için azimli olmanın gerekliliğini bilirler ve farklılıklara saygı gösterir, çeşitliliğin zenginlik olduğunu öğrenirler.

Liderlik Sorumluluğunu Alır

ide öğrencileri inisiyatif almanın önemini bilir ve hiçbir zaman liderlik sorumluluğunu almaktan çekinmez.

Sorumluluk, Cesaret, Empati ile Hareket Eder

ide öğrencileri sorumluluklarının bilinciyle cesur bir şekilde hareket eder. Her durumda karşısındaki ile empati kurmanın gerekliliğine inanır ve bu bilinçle davranır.

Değerlerine Sahip Çıkar

ide öğrencileri sahip olduğu milli ve manevi değerlerin yılmaz birer bekçisidir.

ide’li Kendine Güvenir, Soru Sorar, Harekete Geçmekten Korkmaz

ide öğrencileri özgüven sahibidir. Sormaktan çekinmez. Doğru bildiği konuda cesurca harekete geçer.