ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide'nin Hedefleri

ide'nin Hedefleri

Hedefler, başarıya giden yolda kilometre taşlarıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde güçlü hedefler ortaya koyuyor ve bunlara varmak için gerekli her türlü çaba, yatırım ve girişimi hayata geçiriyoruz.

ide olarak başlıca hedeflerimiz:

• Dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarını öğrencilerimize sunmak.

• Öğrencilerimizin Atatürk İlke ve Değerleri’ne bağlı, evrensel değerlere açık bireyler olmasını sağlamak.

• Her öğrencimizi akademik ve sosyal anlamda başarılı yetiştirmek.

• Yabancı dil eğitimi de dahil, eğitimin her alanında lider bir eğitim kurumu olmak.