ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Lise

Lise

Lise, öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak hayatlarına yön verdikleri, yükseköğretim tercihlerini şekillendirdikleri önemli bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerimizin yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarmayı hedefler; onlara danışmanlık, sınavlara hazırlık ve yurt dışına hazırlık gibi birçok alanda destek oluruz. 

Lise Hayatı Boyunca Danışmanlık
Danışman öğretmenlerimiz, lise boyunca her öğrencimizin akademik, sosyal ve duygusal açıdan gelişimini takip eder. Onlara mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçmelerinde yardımcı olur. Yurt dışı ve yurt içi üniversite danışmanları ise dokuzuncu sınıftan başlayarak yaptıkları bireysel görüşmelerle, her öğrenciye kendisine en uygun üniversiteye girmesi için destek verir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Hazır Öğrenciler
Öğrencilerimiz sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki üniversitelerde de öğrenim görebilecek şekilde hazırlanır. Okulumuzda hazırlık sınıfında yoğun bir İngilizce programı uygulanırken, dokuzuncu ve onuncu sınıflarda Milli Eğitim programının branş dersleri, on birinci sınıftan itibaren de çok zengin bir seçmeli dersler yelpazesi öğrencilerimize sunulur.

Ayrıca isteyen öğrenciler, öğrenim hayatlarının son iki yılında IB Diploma Programı’na katılabilirler. Bu program yüksek akademik standartlarıyla tanınan, öğrencilerin altı farklı disiplinden ders aldıkları, toplamda iki yıl süren ve dünyanın en önde gelen üniversiteleri tarafından kabul edilen bir programdır.