ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Uluslararası Vizyon

Uluslararası Vizyon

ide’de her öğrencimizi; vizyon, yaklaşım ve bilgi birikimi anlamında küresel bir vatandaş olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Bu amaçla akademik programımızı  öğrencilerimizin uluslararası bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacak kulüp etkinlikleri ile zenginleştiririz.

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (Model United Nations)

Öğrencilerin Birleşmiş Milletlerin işleyişini deneyimleyerek uluslararası ilişkilerde evrensel ve diplomatik bakış açısı kazandıkları bir simülasyon çalışmasıdır. Öğrenciler katıldıkları yurt içi ve yurt dışı konferanslarda Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin sorunlarını tartışır, çözüm üretir, uluslararası ilişkilerde tarafsız bir anlayış geliştirirler. Konferans süresince yürütülen lobi faaliyetleri, müzakereler, kararlar hazırlanması ve sunumlar sadece İngilizce yapılır.

ULUSLARARASI OKULLAR TİYATROLAR BİRLİĞİ (International Schools’ Theatre Association)

ISTA, merkezi İngiltere’de bulunan, her yıl farklı ülkelerde çeşitli konferanslar, atölye çalışmaları ve festivaller düzenleyerek tiyatro aracılığıyla farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına  aracılık eden bir kuruluştur. Uluslararası festivallerde yaşıtlarıyla bir araya gelen öğrencilere, ISTA sanatçıları tarafından tiyatro eğitimi verilir, doğaçlama oyunlarda rol almaları sağlanır.  Drama sayesinde yaratıcılıkları gelişen, beden dilini ve sesini doğru kullanmayı öğrenen, özgüvenleri gelişen öğrenciler takım çalışmasının ve  yeni arkadaşlıkların keyfini yaşarlar.

LEGO ROBOTİK KULÜBÜ

FIRST LOGO LEAGUE, “For Inspiration of Science and Technology” Vakfı ile LEGO firmasının ortaklığından doğmuş, katılımcı öğrencileri geleceğin bilim adamları ve mühendisleri olmaları için özendirmeyi amaçlayan bir kuruluştur.

FLL tarafından her yıl dünyayı ilgilendiren bir sorun tema olarak belirlenir ve katılımcı okul takımlarından ilk etapta soruna bir  çözüm geliştirmeleri, ikinci adımda ise bir robot tasarlayıp programlamaları istenir. Bölgesel yarışmalarda dereceye giren takımlar, daha sonra uluslararası platformda yarışma şansını yakalarlar.

Lego Robotik Kulübünde öğrenciler, kendilerine verilen sorunu çözmek için takım halinde çalışmayı öğrenirken, yaratıcılıklarını geliştirir, matematik, mühendislik, teknoloji bilgilerini kullanırlar. Çözüm önerilerini ve robotlarını juriye anlatırken de sunum yapma becerilerini ilerletirler. Bütün bu çalışmalar süresinde eğlenerek öğrenirler.

DESTINATION IMAGINATION

Destination Imagination (DI) öğrencilerin ucu açık problemleri çözmek için takım olarak çalıştıkları ve çözüm süreçlerini turnuvalarda sundukları eğitici bir programdır. Bu süreç boyunca takım üyeleri birlikte çalışma, işbirliği yapma, takım arkadaşlarının fikirlerine saygı duyma, sabırlı olma, esnek olma, risk alma gibi yaşam becerilerini deneyimleyerek öğrenirler. Bölgesel turnuvalarda dereceye giren okullar önce ülke çapında, daha sonra da uluslararası platformda yarışır. 

WORLD SCHOLAR’S CUP

Uluslararası takımların katıldığı genel kültüre dayalı bir turnuvadır. Yarışma formatında olmadığından, farklı kültürlerden bir araya gelen öğrenciler global bir ortamda eğlenerek öğrenirler. Öğrenciler münazara, bilgi yarışması, “meydan okuma” veya kompozisyon yazma takımlarından birinde görev alabilirler.

YOUNG GURU ACADEMY

YGA; gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hayal eden uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. Daha iyi bir dünya için geleceğin öncü yenilikçilerini birer lider olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla  öğrencilerin birlikte hayal kurup, hayata geçirebilecekleri projelerde  liderlik özelliklerini geliştirmelerini amaçlar.