ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide Velisi

ide Velisi

Okul Aile Birliği
Okul aile birliği, sene başında yapılan ilk veli toplantısında adaylar belirlenerek oluşturulur. Okul aile birliği üyeleri, yıl içerisinde belirli periyodlarla bir araya gelerek çalışmalar yürütürler.

Öğrenci Takip Sistemi

ide-a VCloud Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencimizle ilgili sınav sonuçlarını, etkinlik haberlerini, aylık yemek programını ve duyuruları ide-a üzerinden takip edebilir, öğretmenlerimizin uygun olduğu saatler için bireysel görüşme talep edebilirsiniz. Aynı zamanda, ide-a üzerinden paylaşılan haftalık bültenler ile öğrencilerimizin o hafta neler yaptığını görebilirsiniz.

ide-a (vloud)
öğrenci takip sistemimiz Okul, Aile ve Öğrenci üçgeninde daha kaliteli bilgi akışı sağlar, velilerimize gönderdiğimiz  kişisel kullanıcı adı ve parola bilgileri ile https://idea.ide.k12.tr adresinden sisteme giriş yapılır.

ide-a (Vcloud) Öğrencilerimize Ne Sunar?

 • Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı sunar.
 • Detaylı analizlerle öğrencilere, eksiklerine göre özel yönlendirmeler sunarak hedef odaklıçalışarak zaman kazanmalarını sağlar.
 • Öğrencileri iş birliğine dayalı proje çalışmalarına içerik üretimine yönlendirir.
 • Portfolyo yapısı ile öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarınıtek bir platformda biriktirerek, gerektiğinde sunabilmesine olanak sağlar.
 • Paylaşma, oylama gibi etkileşimleri ile öğrencinin iletişim, problem çözme, çok yönlü bakış açısı edinme ve eleştirel düşünmebecerilerini geliştirir.
 • ide-a (Vcloud) motive edici, katılıma teşvik eden ortamları sayesinde öğrenci kendini rahatça ifade edebilir, öğrenme süreçlerine zevkle katılırhevesle üretir.

ide-a (Vcloud) Velilerimize Ne Sunar?

 • Veli, çocuğunun sınıf dışındayken de öğrenmeyigünlük yaşamının bir parçası haline getirdiğinden emin olur.
 • Çocuğunun sosyal öğrenmebecerilerinin güçlendiğini ve bunun akademik başarısına yansıyacağını bilir.
 • Okul yönetimi tarafından çocuğunun mevcut durumu konusunda sürekli bilgilendirilir.
 • Çocuğunun eksiklerine özel yönlendirmelerile tam ve kalıcı öğrendiğinden emin olur.
 • Portfolyo sayesinde çocuğunun sadece akademik başarısı değil, sosyal yetkinlikleri ile de değerlendirilebileceğini bilir, kendisi de çocuğunun portfolyo sürecini takip edebilir.
 • Akran etkileşimli öğrenme fırsatı ile çocuğunun öğrenme ve öğretme sorumluluğu aldığını gözlemleyebilir.

Kayıt Yenileme

Özel okullar, her yıl bir sonraki öğretim yılının ücretlerini Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin, Ücretlerin Tespit ve Tahsilatı Hakkındaki 5. Bölüm 53-54. madde hükümlerine göre belirlemek zorundadır. Bu konuda kurumumuzca titiz bir çalışma yapılarak bir sonraki Eğitim-Öğretim yılının okul ücretleri Ocak ayında açıklanır.

Kayıt Yenileme işlemleri de her yıl Ocak – Haziran ayları arasında yapılmaktadır.

Bilgi Talep Formu
Sorularınız için https://www.ide.k12.tr/iletisim adresinden form doldurarak ya da [email protected] adresine mail atarak bize ulaşabilirsiniz.