ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Drama Eğitimi

Drama Eğitimi

Çocuk ve oyun birbirinden ayrılmaz iki olgudur. Oyun ve sanat bir çocuğun kendini geliştirmesi, keşfetmesi, eğitimi için en iyi yöntemdir. Drama da oyunsu özelliği nedeni ile öğrencinin kendisine güven duymasına, bağımsız düşünüp karar verebilmesine, yaratıcılığına, sosyalleşmesine katkıda bulunur. Öğrenci gerçek dünyadaki deneyimlerini üstlendiği role beden dilini kullanarak yansıtır. Yaratıcı drama oyun ve doğaçlamalarla öğrencinin sosyal iletişimini güçlendirirken birlikte çalışma becerisini, özgüvenini, dinleme ve dil becerisini, hayal gücünü de besler.