ide BLOG
ide a
KABUL SINAVI
ÖN KAYIT

KADROMUZ

KADROMUZ

Deneyimli öğretmen ve idareci kadromuzla eğitimde kaliteyi hedefleriz.

ide olarak yeni ve yenilikçi bir oluşumun dinamizmi ile her biri alanında derin deneyime sahip eğitim ve idareci kadrosunun sinerjisini oluşturuyoruz. Okullarımızdaki öğretmenlerimizin her biri, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarında uzun yıllar sonucunda edindikleri birikim ve tecrübeyle ide okullarında öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor.

Değerli Velilerimiz ,

ide okulları, eğitim hayatına taze bir soluk getirmek amacıyla, aynı heyecanı taşıyan deneyimli eğitimciler tarafından kuruldu. Olumlu örneklerden yola çıkmak ne kadar önemli ise, hatalardan ders alınmasının da aynı derecede değerli olduğuna inanarak, bugüne kadar deneyimlediklerimizin içinden en iyi uygulamaları seçip bir araya getirdiğimiz bir eğitim ortamı planladık. ide’nin odağında öğrenci ve öğretmenlerimizin mutluluğu yer almaktadır. Biz ide’de hem öğretmenlerimizin, hem de öğrencilerimizin okula gelmekten mutluluk duymalarını, bir öğrenme topluluğu oluşturmalarını ve öğrenmekten haz duymalarını hedefliyoruz. Bilgiye ulaşmanın son derece kolay olduğu teknoloji çağında, öğrencilere bilgi yüklemek yerine, onlara yaşam becerileri kazandırmanın önemine inanıyoruz. ide’de her öğrenci değerlidir, güvendedir ve saygı görür.

Sevgili ide’liler, öğrenme heyecanınızın hiç bitmemesini dileriz.


Dilek Yakar
ide okulları Eğitim Direktörü

Dilek Yakar, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra, Üsküdar Amerikan Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
1997 yılında 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Kanununun çıkması ile birlikte, Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın açtığı Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’na kurucu müdür olarak atandı. Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’ndaki 15 senelik müdürlük görevinden sonra, Vakıf Genel Müdürlüğünde SEV İlköğretim Okulları Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı. 2015—2016 eğitim yılında Vakıf bünyesinde yer alan dört lise (Üsküdar Amerikan, SEV Amerikan, İzmir Amerikan ve Tarsus Amerikan liseleri) ile liselerin bulunduğu illerde açılmış olan ilköğretim kurumlarından sorumlu Eğitim ve Eğitim Geliştirme Koordinatörü olarak çalıştı. Eğitim ve öğretim liderliği alanında öncü bir kuruluş olan Principals’ Training Center tarafından Londra’da düzenlenen eğitimlere katılarak Uluslararası Okul Yöneticiliği programını tamamlamıştır.

 Değerli ide’liler ve ide adayları,

Eğitim, çocuklarımız için, onlar adına vereceğimiz en önemli kararların başında gelir. Hepimiz çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak başarılı bir geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını yürekten isteriz ancak bu konu ile ilgili zihnimizi meşgul edecek soru işaretlerinin oluştuğunu da görürüz. Bu noktada, okulların kurumsal yapısı, eğitim-öğretim programları, öğretmenlerin mesleki tecrübeleri, kurallar ve sınırlar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine ayrılan zaman, sosyal ve sportif faaliyetler, ödevlerin kazandırılmaya çalışılan beceri ve yetkinliklerdeki yeri ve sınavlara hazırlık süreçleri, fiziksel imkanlarla birlikte okul-veli iletişimi en önemsenen başlıklar arasında yer alır.

İyi bir araştırma süreci sonunda edineceğimiz bu bilgileri, çocuklarımızın kişisel özellikleri, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri, ilgi ve yetenekleri ile örtüştürür; çocuğumuzu hayata nasıl hazırlamak istediğimiz konusundaki fikrimizle bir okul seçimi yaparız.

Tüm eğitim kurumlarının ortak amacı iyi bir eğitim öğretim verebilmektir. Birbirlerinden ayrıştıkları noktalar ise kültürleri, eğitim-öğretim atmosferlerindeki yaklaşım ve uygulamalarıdır.

Bu noktada ide okullarının; odağına paydaşlarının güven, uyum ve memnuniyeti alarak hedeflere yönelik plan ve uygulamalarla güçlü bir eğitim öğretim ortamı sunması; kalite odaklı yaklaşımı, bilimsel ve etik değerlere bağlılığı, açık ve objektif iletişim anlayışı, gelişim-gelecek ve yetkinliklere yoğunlaşan bakış açısı ile yeni neslin kendine yeten bireylerini yetiştirme sorumluluğunu başarı ile yerine getirdiğine inanıyorum.

Eğitim öğretim sürecinde heyecan, motivasyon, sorumluluk, bilgi, donanım, emek ve fedakarlığı paylaşarak ilerleyen tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür ediyor, ide okullarının seçkin eğitimcilerinden biri olmaktan duyduğum mutluluk ve onur ile saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Zeynep Akbaba
ide okulları Okul Müdürü / Eğitim Direktörü Yardımcısı

Zeynep Akbaba İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü mezunu olup, çalışma hayatına Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak özel bir dershanede başlamıştır.

1995-1999 yılları arasında St. Joseph Fransız Lisesi ve Semiha Şakir İlköğretim Okulu’nda Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak çalıştıktan sonra, St. Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Özel Küçük Prens İlköğretim Okulu’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2003 yılında İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’na geçerek on beş yıl boyunca bu kurumda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Başkanı, Okul Müdür Yardımcısı ve Okul Müdürü olarak görev yapmıştır.

2022 yılı itibarıyla çalışma hayatına ide okulları’nda eğitim-öğretim ve uygulamalardan sorumlu Eğitim Direktör Yardımcısı olarak devam edecektir.

Değerli velilerimiz,

Çocukların duygularını anlamak, onların sözsüz iletişimde kullandıkları gizli mesajları keşfetmek ve maksimum potansiyellerini ortaya çıkarmak bizlerin en önemli görevlerindendir. Çocuk psikolojisini bilmek ve anlamaya çalışmak onların gizli duygu dünyalarında onlarla birlikte gezintiye çıkabilmek kolay değildir. Uzmanlık alanım olan çocuk ve ergen psikolojisi, günümüzde tüm öğretmenlerin ve ebeveynlerin aslında deneyimsel olarak hakim olduğu ve sık okuduğu-araştırdığı bir alan haline gelmiştir.

İde okulları olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra duygusal ve sosyal gelişimlerine de kıymet vermek birincil hedeflerimizdendir. Duygularını anlayabilen, ifade edebilen ve yönetebilen çocukların akademik alanlarda başarısız olması imkansızdır. Bizler de öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini önemseyerek onların dışadönüklük becerilerini ve kendi potansiyellerini maksimumda gerçekleştirmelerini sağlamaya çalışmaktayız. İde okulları çatısı altında bütün öğrencilerimizin, siz değerli ebeveynler ve öğretmenlerimizin desteği ile kendine yetebilen, farkındalığı yüksek ve mutlu olmayı başarabilen bireyler olması en büyük temennimizdir.


Uzman Psikolog Delal Oğulmuş

Anaokulu Müdür Yardımcısı , Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Koordinatörü

Delal Oğulmuş İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden onur derecesi ile mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede Uygulamalı Psikoloji dalında “Çocuklarda Dil Gelişimi ve Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişki” konulu proje ile tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanelerinde klinik stajlarını tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesinde Pedagojik Formasyonunu tamamladıktan sonra Küçük Şeyler Anaokulunda çalışmaya başlamıştır. 2014 senesinde Eyüboğlu Okullarında başladığı psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenliği görevine ide okullarında devam etmektedir. Delal Oğulmuş Çocuk Gelişim Testleri, Objektif ve Projektif Testler, Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi, CAS, TAT ve CAT testlerinin uygulanması ve Değerlendirilmesi, Enneagram Kişilik Tipolojisi, PASS Teorisi gibi çeşitli konularda aldığı eğitimler sonucu edindiği deneyimleri ide öğrencileri ile paylaşmak, onlara öğrenim hayatlarında destek olmak üzere 2019-2020 öğretim yılında aramıza katılmıştır.

Değerli ide ailesi;

Her yeni bir yıl, çocuklarımız için olduğu kadar bizler için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ben de bu güzel aileye katılarak, yeni ve çok kıymetli bir sürece başlıyor olacağım.

Biliriz ki insanlar yıllar sonra bile okul anılarını birbirlerine anlatır ve o günleri anarlar. Çünkü okul hayatı güzel, samimi ve sıcacık bir hayattır. Öğretmen için, öğrenci için ve anne babalar için okul, hepimizin güvendiği ve içinde bulunmaktan keyif ve güç aldığı bir gelişim, dönüşüm ve birliktelik hikayesidir. Eğitimciler için kendi kapasitesi ve ihtiyaçları ile görüp tanıdığı öğrencisini, gelişim yolunda karşılıksız destekleyen, anne-babalar için biricik çocuklarını güvenle emanet ettikleri ikinci bir ev, yöneticiler için hep birlikte yol alan bu geniş aileyi, kültürü, eğitim birikimi ile güvenle, sevgiyle ve inançla bir arada tutan bir çatıdır. Eğitimin hedefi, öğrenme arzusu ve ihtiyacı içerisinde olan yaş gruplarından mutlu, sağlıklı ve akılcı bir toplum yaratmaktır. Çünkü bir çocuğun, bir gencin yetişebilmesi için doğru yöntemlere, bakış açılarına ve duyarlılığa ihtiyacı vardır. Öğrencilerimizi gelişim yolunda her daim destekliyor, onlara ide’de, büyümeleri ve öğrenmeleri için en elverişli ortamı sunuyor olacağız. 

Hep birlikte güzel anılar biriktireceğimiz, beraber yol alacağımız değerli zamanlara…

Canan Kalkandelenli
İlkokul Müdür Yardımcısı

Canan Kalkandelenli İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü mezunudur.

Lisans derecesini 1995 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümünden bölüm birincisi olarak almış;  1998 yılında da İTÜ Sosyal Bilimler Fakültesi Temel Bilimler Bölümünden  Ana Sanat Dalı yüksek lisans derecesini alarak mezun olmuştur. 

1995-1999 yılları arasında İTÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1999-2003 yılları arasında İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu ve Özel Dr. Natuk Birkan İlköğretim okulunda müzik bölüm başkanı olarak görev almış, 2004 yılında müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladığı İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarındaki yöneticilik görevini 17 yıl sürdürmüştür.

2021 yılında kendi sanat atölyesinde, kişisel gelişim, kültür, sanat konularında etkinlikler düzenlemiş, sanat severlerle eğitim için bir araya gelmiştir. 

Akademik çalışmalarına, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programı ile devam etmektedir. International Coaching Federasyon tarafından akredite edilmiş Integral Institute’nin düzenlediği bütünsel koçluk eğitimlerine katılmış, bireysel ve kurumsal liderleri desteklemeyi hedefleyen Integral Coaching programını tamamlamıştır. Bu alandaki çalışmalarına halen devam etmektedir. 

2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle ide okullarında 1. ve 2. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev alacaktır. Değerli Velilerimiz,
Öğretmen olma isteği ağır bastığı için mühendislik fakültesini bırakarak öğretmenlik okumaya karar veren bir eğitim gönüllüsü olarak şu anda bulunduğum yerin ne kadar doğru olduğunu kendi eğitim hayatıma bakarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bireysel farklılıklar gözetilmeden gelecekte herkesin aynı mesleklere sahip olacağı düşünülen bir dönemden bugünlere eğitim dünyasının içinde aldığım yolda, her biri birbirinden farklı değer ve özelliklerine sahip öğrencilerimi kıymetli birer hazine olarak gördüm. 
Merakını, arayışlarını, sorgulamalarını ifade edebileceği tek ortam okul olan ve hayallerini, isteklerini, planlarını gerçekleştirmek için öğretmenlerin kılavuzluğuna ihtiyaç duyan öğrencilerimin, dünyaya, topluma ve kültüre karşı saygılı, hayat boyu öğrenmeye ve gelişmeye açık, insanlığa katkıda bulunan bireyler olarak yetişmeleri için destek vermek mesleğimin en onur verici yanı. 

Dünyanın içinde bulunduğu ve inanılmaz değişimler yaşanan bu dönemde farklı eğitim yaklaşımlarını deneyimleme şansını yakaladık. Bilgiyi yüklemek değil, bilgiye ulaşmayı öğretmek ve gelişen değişen teknolojiyi kullanabilen yeni nesiller yetiştirmek de yeni hedeflerimiz haline dönüştü.
Bugün bulunduğum yerde; ide okullarında, hedeflerime yürümeye devam edeceğim muhteşem bir aile ile olmak, çocuklarımız ile birlikte her yeni güne keyifle başlamanın mutluluğu ile…


Müge Yamanlıca Tuncay
İlkokul Müdür Yardımcısı / İlkokul Akademik Koordinatör

Müge Yamanlıca Tuncay, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi yüksek lisans programından mezun olmuştur.
2002 yılında FMV Özel Erenköy Işık okullarında başladığı sınıf öğretmenliği görevine daha sonra MEF Okullarında devam etmiştir. 2009-2015 yıllarında İELEV Eğitim Kurumlarında, 2015-2017 yıllarında BÜMED Özel Moda Merak Eden Çocuk Okullarında devam etti. 2017-2018 eğitim yılında Ataşehir Amerikan Kültür Kolejinde Anasınıfları ve İlkokul Eğitim Koordinatörü olarak görev yaptı.
Öğretmenlik hayatı boyunca öğrenme ve öğrendiklerini sınıf ortamına taşımak için pek çok ulusal ve uluslararası seminere katılımcı ve uygulayıcı olarak katıldı.   Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü - Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 6. Uluslararası Türkçe Eğitimi - Öğretimi Kurultayında aktif katılımcı olarak yaptığı sunumlarla, Waldorf Pedagojisi ile Duyguları Tanımlama uygulaması olan “Waldorf Masa Tiyatrosu”, “Bir Kitaptan Yola Çıkarak Taş Devrine Yolculuk” müze etkinliği, “Kitap ve Film Karşılaştırmalı Okuma Etkinlikleri ve Beyoğlu Dergisi’nde Beyoğlu üzerine yazdığı yazılar, okuma ve yazmaya verdiği değerin göstergesi çalışmalarından örnekler oluşturmaktadır. Müge Tuncay, özgüven sahibi, akademik yönden donanımlı bireyleri hayata hazırlayacak bir takımın üyesi olmaktan büyük keyif almaktadır.

Değerli Veliler,

Her yaşta öğrenmeyi seçen 25 yıllık bir eğitimciyim. İletişimin, her kapıyı açtığına inanan ve bunu birçok kanaldan yapabilmek adına kendisini sürekli yenileyen bir eğitimci. Fark yaratan bireyler yetiştirmenin önemini kavramış ve sanatı eğitime entegre etmiş aynı zamanda.

Öğrenmenin kilit noktası motivasyondur ve her bireyi motive eden bileşenler birbirinden farklıdır. Kimisinin ihtiyaç duyduğu ritim, kimisinin görmek istediği şemalar vardır. Birinin deneyimlediği, diğerinin dinlediğine eş değerdir. Bu bilinçle hareket ederek eğitim ortamları oluşturduğumuz ide okullarında, biliyoruz ki her bir öğrencimiz hayatları boyunca fark yaratan bireyler olacaklar. Bilişsel becerilerinin yanında yetkin oldukları yaşamsal becerilerinin de farkına varacaklar. Daha proaktif olup değişen dünyaya ayak uydurmada hep bir adım önde ve öncü olacaklar.

Bizler, bir yıl sonrasını düşünerek tohum ekmiyoruz, çok daha ileriye yatırım yapıyor ve insan eğitmeye gönül veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “geleceğin güvencesinin sağlam temellere dayalı bir eğitimle mümkün” olduğunu biliyoruz.

Çocuklarınız bizim için yaşanılası bir dünyanın en temel taşları!

Ailemize hoş geldiniz…

Oğuz Kasap
Ortaokul Müdür Yardımcı

Oğuz Kasap Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü bitirdikten sonra Kanada’da Ontario School of Music’de Piyano ve Kompozisyon alanında pre-master derecesi için Serguei Tchepournov ile çalıştı. Avusturya Mozarteum Üniversitesinde, İspanya Barcelona Üniversitesinde ve Finlandiya Nokia Lukio’da ustalardan eğitim aldı, çalıştaylarına katıldı.  

Yeditepe Üniversitesinde “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programını tamamlayan Oğuz Kasap, halen Rumeli Üniversitesinde Psikoloji yüksek lisans programına devam etmektedir.

Profesyonel basket oynayan, piyano, gitar, çello, ukulele gibi enstrümanları çalan Oğuz Kasap

Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde konser verdi.

Eğitim dünyasına İstek Vakfı Belde Okullarında müzik öğretmeni olarak adım attıktan sonra sırasıyla İstek Vakfı güzel sanatlar bölüm başkanlığı, İstek Vakfı müzik koordinatörlüğü, Özel SEV Okulları piyano öğretmenliği, İELEV Özel Alman Lisesi Müdür Yardımcılığı ve İELEV Özel Alman Lisesi müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 

Oğuz Kasap 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle ide okullarında 5. ve 6. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev alacaktır. 

Sevgili Öğrencilerim, Değerli Velilerimiz,

Ülkemizin aydın bir geleceğe sahip olabilmesi için eğitim felsefesinin mutlaka başarılı ve nitelikli olması gerektiği bilinci ile mesleğe başladığım günden itibaren aynı eğitim heyecanını hissetmekteyim. Bu heyecanı, kurulduğu süreçten beri yaşatan bir kurum olan ide okulları’nda olmanın gururunu yaşıyorum.

Eğitimde esas olan, her bir bireyin insanca ve uygarca gelişimi için çaba sarf etmektir. Dönemin şartlarına uygun şekilde yeniliklere açık olmaktır. Her öğrencinin biricik olduğunun farkında olarak hem akademik hem de yaşam başarısı için yol gösterici liderlik vizyonu ile onların yanında olmaktır. Bu anlayışın sürdürülebilir olması için tıpkı öğrencilerimiz gibi biz eğitimcilerin de yeniliklere her zaman açık olması ve yaşam boyu öğrenme heyecanını her an taşıması gereklidir.

Siz velilerimiz ile kuracağımız doğru iletişim ve iş birliği sayesinde de çocuklarımız akademik olarak başarılı, özgüvenli ve temel yaşam becerilerini kazanmış mutlu bir birey olma yolunda adımlar atmaya devam edeceklerdir.Her öğrencimin hedeflerine ulaşması, mutlu ve geleceğe güvenle bakan başarılı bireyler olarak hayata karışması dileği ile…

Ali Ersoy
Ortaokul Müdür Yardımcısı / LGS Akademik Koordinatör

Ali Ersoy, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra yine Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Üniversite 4. Sınıftan itibaren İzmir’in saygın dershanelerinde Felsefe Grubu Öğretmeni ve Rehber Öğretmen olarak meslek hayatına başlamıştır.

2010-2011 yılları arasında Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde Kaplan Aspect İnternational School’da İngilizce dil eğitimi için bulunmuştur.

İstanbul’a döndükten sonra Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumlarında 8 yıl boyunca hem ortaokul hem de lise kademesinde Rehber Öğretmen, Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü, Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

2018 yılında çalıştığı kurumdan ayrıldıktan sonra Avrupa Koleji Ortaokul Müdür Yardımcılığı, Mektebim ve Sınav Kolejleri’nde Okul Müdürlüğü ve LGS Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür.

2022 yılı itibari ile çalışma hayatına ide okulları’ında LGS çalışmalarından sorumlu ortaokul müdür yardımcısı olarak devam edecektir.Kıymetli Öğrencilerim, Değerli Velilerimiz, 
Günümüzü şekillendiren temel unsurlara biraz göz gezdirdiğimizde karşımıza ilk olarak  “ANI YAKALAMAK” kavramı çıkıyor.
Çağı kavrayan,  doğayla barışık yaşayan, akademik bir bakış açısıyla hayatı, dünyayı sorgulayan,  geçmişi gelecekle buluşturan, yapılan her türlü üretim için vicdan sahibi, aklı ve zekayı kullanan, kararlı, iradeli, dürüst, cesaretle hareket eden nesiller yetiştirmek için uğraşıyor tüm dünya.
Yaşayan değerler, sanat, spor, bilim gibi başlıklar her geçen gün birbiriyle entegre olacak şekilde planlanıyor ve bunun neticesinde bilginin sürekli büyüdüğü, geliştiği bir çağa doğru koşar adım gidiyor içinde yaşadığımız bu küçük mavi nokta.
Bunlar olup biterken yaşanabilecek tüm risklere, acil durumlara ve afetlere karşı Güvenli Yaşam Kültürü çağımıza damga vuran kavramların en başında geliyor.
İşte tam da bu noktada ve bu süreçler dâhilinde yıllardır hep öğrencilerime aktarabileceğim kıymetli bir fikrin, bir düşüncenin ilk oluşum anını, o ilk kıvılcımı nerede yakalayabileceğimi düşündüm. 
Farklı disiplinlerdeki akademik eğitimlerim çerçevesindeki birikimlerimi aktarabileceğim bir yer arayışımı ide okulları ile tanıştığım güne kadar hep sürdürdüm. 
Yaklaşan güzel keyifli anların ve pırıl pırıl gençlerin seslerini şimdiden duyar gibiyim.
Öğrenmek ve öğretmek için ANI YAKALAYACAĞIMIZ yerdeyiz. 
Sizler de hazırsanız başlıyoruz.
Şimdi üretme zamanı…

Harun Öngören
İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı 
ide-Akademi Sorumlusu, Drama Öğretmeni 

Harun Öngören ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı ardından Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi son olarak da yine Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği mezunudur. 

Halen Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümlerinde eğitim hayatına devam etmektedir. 

Öğretmenlik deneyimine Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı, Irmak Okulları, Terakki Vakfı Okulları, Saint Pulcherie Okulları, Bahçeşehir Koleji, VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi’nde drama ve sahne sanatları öğretmeni görevlerinin yanı sıra acil durum yöneticiliği, Genç AKUT  Aktivite Eğitmenliği ve VKV Koç Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi’nin Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı görevini de sürdürmüştür. 
1995 yılından bu yana Doğal Afetlere Müdahale gruplarında ve Arama Kurtarma ekiplerinde (MAY mahalle afet yönetimi derneği), (LİDAM ARAMA-KURTARMA EKİBİ), (AKUT ARAMA–KURTARMA DERNEĞİ) üye, gönüllü arama kurtarma personeli ve eğitmen öğretmen olarak çalışmış, ülkemizdeki pek çok afet ve acil durum ile Sri Lanka ve Japonya'da gerçekleşen iki ayrı Tsunamide aktif görev yapmıştır. 
Güvenli Yaşam Kültürü Seminerlerinin ülkemiz genelinde verilmesi noktasında, alt yapı ve kadrolarının eğitimi üzerine çalışmalar yürüten Harun Öngören, Sivil Toplum Kuruluşları bünyesinde de eğitimci kimliğini uzun yıllardır devam ettirmektedir.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ide okullarında drama öğretmeni olarak göreve başlayan ve ide-Akademi’nin sorumluğunu üstelenen Harun Öngören bu yıl itibariyle okulumuzda idari Müdür Yardımcısı olarak görev yapacaktır.

Fatma Çelik 
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

Fatma Çelik lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde tamamladı. 

1998 yılından bu yana sırasıyla Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi, Özel Çevre Koleji, Ahmet Yesevi Üniversitesi, İELEV Okulları ve TED Antalya Koleji gibi eğitim kurumlarında Ölçme Değerlendirme Uzmanı/Program Geliştirme Bölüm Başkanı olarak çalıştı.

2017 yılından beri kısmi zamanlı eğitimci olarak destek verdiği Öğretmen Akademisi Vakfı'nda öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek üzere "Öğrenen Lider Öğretmen" ve "Çevrimiçi Eğitimde Etkili Ders Tasarımı" başlıklı eğitimler vermiştir.

Oğlu nedeniyle ilgi duyduğu “Nörodikkat, Dikkat, Öğrenme ve Düşünme Becerileri Eğitici Eğitimi”, “Üstün Yetenekliler Kariyer Geliştirme Programı” ve “Torrence Yaratıcılık Testi Uygulayıcısı” gibi eğitimler almıştır. Çok sayıda kongre, sempozyum ve eğitimlere katılımcı olarak veya sunum yapmak üzere kayılmıştır.

İlk günkü heyecanı ve öğrenme merakı ile 2022-2023 eğitim öğretim yılında ide okullarında deneyimlerini paylaşmak ve birlikte üretmek üzere aramıza katılmıştır.

Semire Kopmaz
Okul Öncesi Öğretmeni

Semire Kopmaz Kadıköy Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünü bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra bir süre özel anaokullarında görev yaptı. 1999 - 2007 yılları arasında Üsküdar SEV İlköğretim Okulunda okul öncesi öğretmeni olarak sekiz yıl çalıştı. Kuruluş aşamasında bulunduğu Özel Irmak Anaokulunda yedi yıl; Avrupa Koleji İnovasyon Okulunda da iki yıl anaokulu öğretmeni olarak çalışan Semire Kopmaz  2017-2018 eğitim yılında ide öğrencileri ile buluştu.
Mutfak ve pastacılık sanatıyla da ilgilenen öğretmenimiz ide öğrencileri ile mutfak atölyesinde çalışmaktan büyük zevk almaktadır.  

Arzu Şapoğlu
Okul Öncesi Öğretmeni

Arzu Şapoğlu Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümünü bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne devam etti. Ayrıca Newport International Üniversitesi Davranış Bilimleri Bölümünden ve Halkla İlişkiler alanında da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünden önlisans diplomalarını aldı. Arzu Şapoğlu PASS Teorisi – Bilişsel Müdahale Programı, Öğrenme Stilleri, Scamper Metodu ile ilgili eğitimleri tamamlamıştır.   Pon Pon Çocuk Kulübünde iki yıl çalıştıktan sonra 2002-2016 yılları arasında Üsküdar SEV İlköğretim Okulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı. İkiz çocukları olunca çalışma hayatına kısa bir süre ara vermek zorunda kalan Arzu Şapoğlu 2019-2020 öğretim yılında ide okul öncesi öğrencileri ile buluştu.  Öğrencileri ile Orff destekli etkinliklerle müzik çalışmaları yapmayı, onlarla rond ve oyun oynamayı heyecanla beklemektedir.

Dilek Arın 
Okul Öncesi Öğretmeni 

Dilek Arın Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği mezunudur.
Öğretmenliğe 1993 yılında Özel Sihirli Çan Anaokulunda başlayan Dilek Arın, 2001-2019 yılları arasında Özel Sev Üsküdar Anaokulunda görev yapmış; çalışma hayatı boyunca sayısız eğitime katılmıştır. Bu eğitimlerden öne çıkan başlıklar arasında  “Okul Öncesi Dönemde Yazı Yazmak İçin Gerekli El Becerilerinin Kazandırılması”, “Sanat Terapisinde Hikayeler”, “Story Telling”, “Piaget’in Gelişim Teorisi ve Destekleyici Etkinlikler”, “Dil ve Konuşma Bozuklukları” ve “PASS Teorisi-Bilişsel Müdahale Programı” eğitimleri bulunmaktadır.
Geçtiğimiz öğretim yılında görev aldığı Özel Küçük Prens Anaokulundan ayrılarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında ide kadrosuna katılan Dilek Arın, deneyimlerini ide öğrencilerinin eğitimlerinde kullanmaya başladı.

Elif Akılber 
Okul Öncesi Öğretmeni

Elif Akılber, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünü bitirdi. 13 yıllık meslek hayatında aralarında İstek Erenköy Anaokulu, Okan Koleji ve Avrupa Koleji Acıbadem İnovasyon Anaokulunun da bulunduğu özel okullarda okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı. Öğrencilere, birlikte ve özgürce öğrenme fırsatı tanıyan Reggio Emilia, öğrencinin akademik bilgilenmesinin yanı sıra sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini de vurgulayan, böylece çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini amaçlayan PYP, erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alan High/Scope uluslararası öğrenme yöntemleri eğitimlerini almıştır. Şubat 2019 tarihinden itibaren ide okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Sevtap Karadayı
1. Sınıflar Zümre Başkanı / Sınıf Öğretmeni

Sevtap Karadayı, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdikten sonra Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. 1997-2015 yılları arasında devlet okulunda, 2015’ten günümüze kadar da Özel Denizatı İlkokulunda sınıf öğretmenliği yaptı.
Öğretmenlik görevinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi SEÇ-BİR (Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi) tarafından 2013 yılında başlayan ve halen devam eden “Toplumsal Sorunların Eğitim Ortamında Tartışılması” projesinde “Engellilik ve Ayrımcılık” başlığı altında ders geliştirme ve örnek ders kitabı yazma çalışmalarında da bulunan Sevtap Karadayı 2014 yılından beri öğretmenlerin, "Sistem Düşüncesi (Systems Thinking)” yaklaşımını kullanarak öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmelerine, büyük resmi görerek çözüm yolları bulmalarına destek olmayı amaçlayan Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneğine üyeliğini devam ettirmekte ve sempozyumlarına aktif olarak katılmaktadır.
2015 yılında başladığı Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi kapsamında öğretmen eğitimleri ve yine aynı yıl başlayan SEİBA Uluslararası Masal Anlatıcılığı atölye çalışmalarını hala devam ettiren öğretmenimiz geleceğin yetkinliklerini kazandırmayı amaçladığı ide okulları öğrencileri ile  2018-2019 öğretim yılında buluşmuştur.

Ayşe Şenol
Sınıf Öğretmeni

Ayşe Şenol, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra meslek hayatına Biltek Koleji ilkokulunda sınıf öğretmeni olarak başladı. İki yıl aynı kurumda çalıştıktan sonra Özgür Boza Eğitim Kurumlarına geçerek sınıf öğretmeni olarak görev yapmaya devam etti.
İki yıl çalıştığı kurumundan ayrıldıktan sonra ide okullarında Akademik Koordinatörlük Biriminde işe başlayarak ide online eğitim platformunda kullanılan eğitim malzemelerinin hazırlanmasında çalıştı. Bu süre boyunca aralarında Online Eğitim Müfredatı Geliştirme, Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı, Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının da içinde bulunduğu çok sayıda eğitim ve seminere katıldı.
Ayşe Şenol ide okulu öğrencileri ile buluşarak, onlarla eğlenceli ama öğretici bir yolculuğa çıkmaktan mutluluk duymaktadır. 

Ayşe Şenol ide okulu öğrencileri ile buluştuğu 202-2021 eğitim-öğretim yılından beri onlarla eğlenceli ama öğretici bir yolculuğa çıkmaktan mutluluk duymaktadır.

Ercan Yürektürk
Sınıf Öğretmeni

Ercan Yürektürk Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunudur. İlkokul öncesi çocuk gelişimi ve çocuk davranışları alanına hâkim olmak için başlamış olduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi alanındaki yüksek lisansına tez aşamasında devam etmektedir.

Ercan Yürektürk meslek hayatına sınıf öğretmeni olarak bir devlet okulunda başlamıştır. Daha sonra MEB tarafından özel eğitim alanında açılan üç yüz saatlik bir eğitim programını tamamlamış ve İstanbul’da 5 yıl özel eğitim alanında çalışarak öğrenci gözlem ve takip alanında kendisine yeni bir pencere daha açmıştır.

2018 – 2021 yılları arasında Uğur Okullarında sınıf öğretmeni ve ilkokul zümre başkanı olarak; 2021-2022 yılları arasında da Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Kişisel gelişim olarak ‘Disleksi Eğitimi’ ve ‘Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Eğitimi’ almıştır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında bilgi ve birikimini drama ile eğlenceli hale getirdiği derslerde ide öğrencileri ile buluşmak üzere aramıza katılmıştır.Gamze Kalıpcı Yılmaz
2. Sınıflar Zümre Başkanı / Sınıf Öğretmeni

Gamze Kalıpcı Yılmaz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tezli yüksek lisansını 2008 yılında tamamladı.
Özel Marmara İlköğretim Okulu’nda 2004 yılında başladığı sınıf öğretmenliği görevini 2012 yılına kadar sürdürdü. 2012-2019 yılları arasında Özel Şişli Terakki Vakfı Okullarında görevine devam etti. Çocuk kitaplarının gizemli dünyası ile ilgilenen, eleştirel düşünme becerisi ve sorgulamaya dayalı okuma çalışmaları ve çocuklar için öyküler yazma denemeleri yapan Gamze Kalıpcı Yılmaz bilgi ve tecrübelerini ide öğrencileri ile paylaşmak üzere 2019-2020 öğretim yılında aramıza katılmıştır.

Huriye Sezer
Sınıf Öğretmeni

Huriye Sezer Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunudur. İlk öğretmenlik deneyimini Ulus Özel Musevi Okulunda edinen Huriye Sezer, 2009-2018 yılları arasında çalıştığı Özel Üsküdar SEV İlkokulunda sınıf öğretmeni, Bilişsel Destek ve Düşünme Becerileri öğretmeni olarak görev yaptı. Bu yıllarda aldığı PASS Teorisi ve Düşünme Becerileri eğitimi ve PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programı olan PREP (PASS Reading Enhancement Program) eğitimi sonrasında özel eğitim alanında da çalışmaya başladı. Yard.Doç.Dr. Melodi Özyaprak tarafından verilen “Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme” ve “Üstün Zekalılar Eğitimi” ile kendini geliştiren Huriye Sezer 2018-19 öğretim yılında eş zamanlı olarak İno Okulları ile Özgür Boza Okullarında Düşünme Becerileri öğretmeni ve Agape Danışmanlık Merkezinde de özel eğitim uzmanı olarak çalıştı. Huriye Sezer ide okullarının PASS Teorisi Bilişsel Destek Programı üzerine dayandırılan eğitim sisteminde bilgi ve birikimini paylaşmak, ide öğrencilerinin öğrenme yolculuklarını kolaylaştırmak için 2019-2020 öğretim yılında aramıza katılmıştır.

Özge Yalçın
Sınıf Öğretmeni

Özge Yalçın, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Öğretmenliğinin ilk yıllarında çalıştığı devlet okullarında sınıf öğretmenliğinin yanı sıra, özel eğitim sınıflarında da çalışmıştır. Daha sonra görev aldığı Özel Ütopya İlköğretim Okulundaki öğretmenliği sırasında Comenius projesi kapsamında İngiltere’ye giderek oradaki eğitim sistemi hakkında da bilgi edinmiştir. Bilfen Eğitim Kurumlarında çalıştığı on yıl boyunca sınıf öğretmenliğinin yanı sıra, Bilfen yayıncılık için yazarlık da yaparak ilköğretim öğrencileri için kitaplar üretmiştir.
Öğretmenlik hayatı boyunca aldığı pek çok eğitimin yanı sıra “Üstün Yetenekli Çocuklar”, “Otizm”, “Whole Brain Teaching” ve “PASS” gibi alanlarla ilgilenmiş, “Dil Beceresi ve Teknik Okuma”, “Konuşma” gibi başlıklarla ile ilgili unsurları mesleki çalışma sahasında kullanmıştır.
Modafen İlkokulundaki görevinden ayrılarak mesleki tecrübelerini ide öğrencileri ile paylaşmak üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle ide ailesine katılmıştır.

Emel Erdal
3.sınıflar Zümre Başkanı / Sınıf Öğretmeni

Emel Erdal Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden lisans derecesi almıştır.

1991 yılında resmi okullarda başladığı sınıf öğretmenliğine 2006 yılından itibaren uzman öğretmen olarak devam etti. 2012 yılında çalışmaya başladığı Özel Efdal Okullarında sınıf öğretmenliğinin yanı sıra Bölüm Başkanı ve İlkokul Koordinatörü olarak görev aldı.

Düşünme Becerileri, Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımlarının da içinde yer aldığı çok sayıda eğitim ve seminere katıldı.


Emel ERDAL, meslek yaşamı boyunca “Öğrenemeyen öğrenci yoktur.” ilkesi ile akademik becerilerinin yanı sıra, yaşadığı çevre ve gezegene duyarlı, öğrenme yollarını keşfedebilen, öz saygısı yüksek, öz bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.  ide öğrencilerinin öğrenme ve gelişim serüvenlerinde onlara rehberlik edeceği için heyecan duymaktadır.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda görevinden ayrılarak, deneyimlerini ve bilgi birikimini ide öğrencileri ile paylaşmak üzere aramıza katılmıştır.

Duygu Yılmazcan Dipi
Sınıf Öğretmeni

Duygu Yılmazcan Dipi lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2007-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır.

2006’da başladığı sınıf öğretmenliği görevine 2013 yılına kadar Marmara Kolejinde devam etti. Bu yıllarda zümre başkanlığı ve PYP alan liderliği görevlerini üstlendi.

 2013-2016 yılları arasında Özel SEV Üsküdar İlkokulunda sınıf öğretmenliği ve zümre başkanlığı görevini yürüttü. Bu yıllarda “PASS Teorisi Bilişsel Destek Programı”,  “Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Teknikleri”, “Yaratıcı Yazma” eğitimlerini aldı.

Akademik müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü Anabilim İlkokulundan sonra 2018 yılından bu yana Maltepe Bahçeşehir Kolejinde ilkokul zümre başkanı ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan Duygu Yılmazcan bu yıllar içinde “Stem” ve “Üst Düzey Düşünme Becerileri” eğitimleri alarak Türkiye çapında müfredat çalışmalarına katılmış, ulusal sınavlara soru yazmıştır.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ide öğrencileri ile tecrübelerini paylaşmak üzere bir araya gelmekten dolayı heyecan ve mutluluk duymaktadır. 

Serkan Şahin
Sınıf Öğretmeni

19 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Serkan Şahin, özel ilgi alanı olduğu için İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne de devam etmiştir.

Mental aritmetik eğitmeni sertifikasına sahip olan Serkan Şahin, meslek hayatına devlet okulunda sınıf öğretmeni olarak başlamış; özel eğitim sınıf öğretmenliği sertifika programını bitirdikten sonra da üç farklı özel eğitim okulunda sınıf öğretmeni olarak çalışmaya devam etmiştir. 

2017 yılından itibaren Anabilim Eğitim Kurumlarında sınıf öğretmeni olarak beş yıl çalıştıktan sonra ide okulları öğrencileri ile çalışmalarına eşlik etmek adına bu yolculuğa çıkmayı sabırsızlıkla beklemektedir. 

Öğretmenlik hayatı boyunca değişim ve gelişimin önce kendimizden başlayacağı bilinciyle, çeşitli eğitim ve seminerlerin yanı sıra, düzenli olarak kişisel gelişim alanlarında eğitimlere ve uygulamalara katılmaya devam etmekte; 2018 yılından beri ortaokul seviyesi için yazdığı matematik soru bankası ve konu anlatımlı kitapları basılmaktadır.

Hülya Güven
4. Sınıflar Zümre Başkanı / Sınıf Öğretmeni

Hülya Güven Trakya Üniversitesi, Edirne Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğinden mezun oldu.
1993 yılında devlet okullarında başladığı sınıf öğretmenliğine 1998-2000 yılları arasında Özel 21.Yüzyıl İlköğretim Okulunda devam etti. 2000-2015 yılları arasında FMV Özel Işık Okulları, İstek Vakfı Acıbadem Okullarında sınıf öğretmeni olarak görev aldı. 2010 yılında çalışmaya başladığı Eyüboğlu Eğitim Okullarından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda ayrılarak, deneyimlerini ve bilgi birikimini ide öğrencileri ile paylaşmak üzere aramıza katılmıştır.
Öğretmenlik hayatı boyunca çeşitli eğitimlerin yanı sıra düzenli olarak devam ettiği PYP (Primary Years Program) ve Farklılaştırılmış Eğitim çalışmalarını ide öğrencilerinin akademik becerilerini geliştirmek için sınıf içinde kullanacağı özgün materyallere ve eğitim metodolojilerine yansıtmayı planlamaktadır.

Necla Topalbekiroğlu
Sınıf Öğretmeni

Necla Topalbekiroğlu, Kilis Kız Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türkçe anabilim dalından mezun olmuştur. Çeşitli devlet okullarında çalıştıktan sonra Özel Evrim Lisesi ve Özel Eyüboğlu Okullarında görev yapmış, MEF Eğitim Kurumlarında uzun yıllar çalışmıştır. Öğretmenlik hayatı boyunca aldığı pek çok eğitimin yanı sıra “Matematik Materyallerini Geliştirme ve Kullanma” ve “Fen Bilgisi Alanının Günlük Hayata Yansımaları” ile ilgili çalışmalarını sınıf ortamına taşımaya devam etmektedir. Fen Bilgisi çalışmalarını Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Sempozyumunda paylaşmıştır. Öğretmenimiz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eğitim komisyonunda aktif olarak görev almaktadır. Eğitimlerini ve mesleki tecrübelerini 2018-2019 öğretim yılından beri ide öğrencileri ile paylaşmaktadır.
istemektedir.


Ayşe Gül
Sınıf Öğretmeni

Ayşe Gül Kutan Selçuk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra 1986-1997 yılları arasında Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı devlet okullarında görev yaptı.

1997-1999 yıllar arasında Fransa’da Paris Kültür Merkezinde (Alliance Française Paris) Fransızca kursuna devam etmiş,  daha sonra Montreuil’de bulunan bir yetişkin eğitim merkezinde de  pedagojik formasyonunu tamamlayarak 2004 yılına kadar Savoir Etre et Vivre Ensemble Derneği’nde Türkçe yabancı dil öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra  2013-2021 yılları arasında Özel Küçük Prens Okullarında sınıf öğretmeni olarak çalışmıştır. Çocukların birbiriyle rekabet etmek yerine, karşılıklı saygı ve yardımlaşma içinde dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişmelerini amaçlayan Ayşe Gül Kutan, ide öğrencilerinin eğitim serüvenlerinde onlara eşlik etmekten heyecan duymaktadır.

Gülsüm Aksöz
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Gülsüm Aksöz, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesinde okurken üniversitenin Sosyal Yardımlaşma Kulübüne katılarak “Gülen Gözler” projesi kapsamında Çocuk Esirgeme Kurumunda çeşitli çalışmalar yürütmüştür.

Üniversite yıllarında aynı zamanda Doç. Dr. Deniz Albayrak-Kaymak tarafından yürütülen ve iki buçuk yıl süren Akran Rehberliği eğitim programına da katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

Mesleğe ilk adımını memleketi Denizli’deki TED Koleji’nde atmıştır. 2016 yılında Bursa’ya taşınarak Pembe Kule Montessori Anaokulunda dört yıl çalışmıştır. Kariyerine İstanbul’da devam etme kararı aldıktan sonra Özel Yıldız Koleji İlkokulunda göreve başlamıştır. Bu sürede kendini geliştirmeye devam ederek Yıldız Teknik Üniversitesinde 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır.

Oyun ve Masal Terapisi, Terapötik Kartlar, Psikolojik Testler, Dil ve Konuşma Bozuklukları, Beden Dili ve Etkili İletişim ve Travmaya Duyarlı Okul İklimi gibi eğitimleri almış; Yaratıcı Drama atölyelerine katılmıştır.

Yaratıcı, araştıran ve üreten bir eğitimci olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında ide ailesine katılacak olan Gülsüm Aksöz, büyük bir heyecan ve istekle öğrencileriyle buluşmayı beklemektedir.

Yaratıcı, araştıran ve üreten bir eğitimci olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında ide ailesine katılan Gülsüm Aksöz, büyük bir heyecan ve istekle öğrencileriyle buluşmayı beklemektedir.

Feride Zülalbade Özen
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

Özel İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre özel danışmanlık ve rehabilitasyon merkezleri ile hastanelerde psikolog olarak çalışmış, klinik stajlarını tamamlamıştır.

Kariyerine eğitim alanında devam etme kararı alarak 2017 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimini almış; Esenşehir Bilfen Eğitim Kurumlarında Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır.

Feride Zülalbade Özen aralarında çocuk gelişim testleri, Wisc-r testi, objektif testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, 450 saatlik aile terapisti eğitimlerinin de olduğu çok sayıda eğitim almıştır. Okul yaşamında kullanılan, aralarında Good Enough, Peabody ve Metropolitan Okul Olgunluk testi gibi çok sayıda test, ölçek ve envanterin uygulayıcısıdır.

Türk Psikologlar Derneği üyesi olan Feride Zülalbade Özen, aynı zamanda özel bir kurstan piyano ve solfej eğitimi alarak müzik alanında da kendini yetiştirmiştir.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ide ailesine katılarak bireylerin yaşam kalitesinin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Işıl Akça Bakırcı
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

Işıl Akça Bakırcı, Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Üniversite yıllarında çeşitli projelerde yer alarak projeler aracılığıyla farklı yaş ve özellikte çocuklarla bir arada olmayı deneyimlemiştir. Aile Danışmanlığı eğitimini de 2018 yılında Uludağ Üniversitesinde tamamlamıştır.

Meslek hayatına 2017 yılında Bursa Çakır Okullarında başlamış ve çalışma hayatının beş yılını bu kurumda tamamlamıştır. Çalışma hayatı boyunca kendini geliştirmeye ve öğrenmeye önem veren Işıl Bakırcı, Çocuk Gelişim ve Dikkat Testleri, Frostig Görsel Algı ve Dikkat Programı, Wisc-r, PASS teorisi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikolojik Sağlamlık ve İkinci Adım Programı eğitimlerini almıştır. Aynı zamanda alanında uzman kişiler tarafından verilen okul çağı sorunlarına sistematik yaklaşım, okul oryantasyonu, akran çatışması, bağlanma, sağlıklı cinsel gelişim, farklılaştırma gibi seminer ve atölyelere katılmıştır.

2022-2023 eğitim yılından itibaren şehir değişikliği kararıyla birlikte ide okulları ailesine katılan Işıl Akça Bakırcı, edindiği deneyimleri öğrencileri ile paylaşmayı ve gelişim süreçlerinde yanlarında olmayı heyecan ve istekle beklemektedir.

Tuğçe Dilara Sönmez
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olan Tuğçe Dilara Sönmez, aynı üniversitede kendi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Marmara Eğitim Kurumları, Darüşşafaka Eğitim Kurumları gibi okullarda staj dönemini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda ve kademelerde rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapmıştır.  

2018 yılında çalışmaya başladığı Ataşehir Final Kişisel Gelişim Kursunda LGS’ye hazırlanan öğrenci gruplarında görevlendirilmiş; çalışma çizelgeleri, sistemli takip ve motivasyon görüşmeleri, kariyer planlamaları konularında öğrencileri desteleyerek bu alanda deneyim kazanmıştır.

Meslek hayatı boyunca aldığı “Öğrenme İlişkileri”, “Değişen Dünya, Dijitalleşen Eğitim” gibi birçok eğitimin yanı sıra çocuklarla iletişimini güçlendirmek adına İstanbul Üniversitesi üzerinden “Oyun Terapisi Eğitmen” eğitimini tamamlamıştır.

Çalıştığı kurumundan ayrılarak mesleki tecrübelerini ide okullarında donanımlı, geleceğe güvenle bakan gençlere aktarmak üzere 2022-2023 akademik yılından itibaren ide ailesine katılmıştır.

Zeynep Türkmen
Düşünme Becerileri ve Bilişsel Destek Eğitimi Öğretmeni

Zeynep Türkmen Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Okul Öncesi Eğitimi alanındaki yüksek lisans eğitimi tez aşamasında devam etmektedir.
Zeynep Türkmen meslek hayatına başladığı devlet okulunda iki sene çalıştıktan sonra Üsküdar SEV İlköğretim Okulunda göreve başladı. 1998 -2019 yılları arasında 21 yıl boyunca önce okul öncesi öğretmeni, daha sonra da okul öncesi öğretmenleri akademik koordinatörü olarak görev yaptı. 

Bu süre boyunca katıldığı çok sayıda seminerin yanı sıra Uzm. Psikolojik Danışman Meltem Canver Kozanoğlu’ndan PASS Teorisi– Bilişsel Müdahale Programı, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisinden 2.Adım-Sosyal-Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme eğitimi, Dr. Melodi Özyaprak’tan Üstün Çocuklar ve Özellikleri, Üstün Çocuklarda Müfredat Farklılaştırılması, Yaratıcılık Teknikleri ve Scamper Yöntemi, Lead Academy’den Öğrenme Stilleri, Dr. Bülent Madi’den Doğumden Ergenliğe Beyin Gelişimi ve Öğrenme, Okuma Yazma Becerisinin Gelişmesi gibi uzun soluklu eğtimler aldı.

Zeynep Türkmen 2019-2020 eğitim yılında ide okul öncesi öğrencileri ile buluşarak, onlarla eğlenceli ama öğretici bir yolculuğa çıktı. 2021-2022 eğitim yılından itibaren görevine ide öğrencilerinin bilişsel becerilerini destekleyerek onları akademik, sosyal ve duygusal yönden güçlendirmek üzere Düşünme Becerileri ve Bilişsel Destek Eğitimi Öğretmeni olarak devam edecektir.

Gülay Çetinkaya
Türkçe Zümre Başkanı / Türkçe Öğretmeni

Gülay Çetinkaya Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra 9 yıl süreyle lise ve üniversite giriş sınavlarına öğrenci hazırlayan farklı dershanelerde Türkçe öğretmenliği yaptı. En son görev yaptığı Sevinç Dershanesinden özel okullarda çalışmak için ayrıldı. Sırasıyla Bahçeşehir Koleji, Amerikan Kültür Koleji ve İleri Nesil Okullarında Türkçe öğretmeni, TEOG koordinatörü, bölüm başkanı gibi görevlerde bulundu. Gülay Çetinkaya 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında ide okullarına katılarak, ide’li öğrencilerin ana dillerini düzgün kullanmalarını sağlamak, edebiyat eserlerini anlama ve yorumlama yolculuklarında eşlik etmek için çalışmaktadır.Esra Yavuz
Türkçe Öğretmeni

Esra Yavuz Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bulunduğu her platformda doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen ancak karşısındakinin fikirlerine de saygılı; Türk dilini kullanmada ve alanında yetkin, yetenekleri doğrultusunda gerçekçi hedefleri olan bireyler yetiştirmek üzere çalışan bir eğitimcidir. Bu hedefle eğitim yolculuğuna adım atmış ve yolunun kesiştiği farklı eğitim kurumlarında Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, Türkçe Bölümü Zümre Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Türkiye geneli seviye sorumluluğu; öğretmenliğin yanı sıra yayınevleri bünyesinde de lektör, editör, redaktör gibi pozisyonlarda görev almıştır.

Bahçeşehir Koleji bünyesinde çocuklara okuma sevgisini aşılamak için “Okuyarak Büyüyorum” etkinliğini başlatmıştır. Yine Bahçeşehir Kolejinde danışmanlığını yürüttüğü kulüp çalışmaları kapsamında dergi yayımlamıştır. Öğrencilerine, Türkçe ve edebiyatın sadece okuma yazma dersi değil, aynı zamanda bir sanat olduğu bilincini kazandırmak amacıyla "Edebî Düşler" projesini başlatmış, çalıştığı farklı kurumlarda edebiyata yönelik sanatsal alanlar tasarlamıştır. Yine öğrenci ve velilerinin de büyük destek verdiği, sokakta yaşayan patili dostlarımızın mama ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik "Patili Canlar" adlı kermesin düzenlenmesine öncülük yapmıştır. 

Aldığı eğitimler ve çalıştığı kurumlarda edindiği tecrübeler, mesleğine dair altyapı oluşturma noktasında kendisine büyük katkı sağlamış; bu süreç boyunca da araştırmacılık, yaratıcılık, planlama, öz motivasyon gibi konularda kendini daha fazla geliştirme imkânı bulmuştur. İşini her zaman severek yapmış, detayları ve iş ahlakına uygun davranmayı fazlasıyla önemsemiştir. Hevesle, özenle, azimle, sabırla ve dikkatle çalışmanın mutlak bir başarıyla sonuçlanacağı inancını hiçbir zaman kaybetmemiş ve ide öğrencilerine de bu bilinci aşılamak için aramıza katılmıştır.

Harun Çoşkun
Türkçe Öğretmeni

Harun Coşkun Rize Anadolu Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında başladığı öğretmenliğe çeşitli dershane ve okullarda devam etmiş, 2016-2022 yıllarında Final Okullarında Türkçe Öğretmeni, Türkçe Zümre Başkanı, Sözel Dersler Bölüm Başkanı unvanlarıyla görev yapmıştır.

Doğan Akademi Yayınları için 6.sınıf Kafadar Türkçe Soru Bankası kitabını yazmış;

Hiper Zeka Yayınları ile ortaokul düzeyinde 10’a yakın test kitabının hazırlanmasında önemli rol oynamıştıtr.

Aldığı çeşitli eğitimin yanı sıra P4C – PwC alanıyla ilgilenmektedir.

Masa tenisi branşında liglerde oynamış ve çok sayıda Türkiye derecesine sahip olan Harun Coşkun, aynı zamanda antrenör olarak da görev yapmaktadır.

Hem sınav hem de yaşam becerisini önemseyen Harun Coşkun ide öğrencilerini yaratıcı düşünmeye teşvik etmek için aramıza katılmıştır. Ancak onlarla masa tenisi oynamayı da heyecanla beklemektedir.  

Gamze Bağrıaçık
Matematik Zümre Başkanı / Matematik Öğretmeni

Gamze Bağrıaçık Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında tamamlamıştır.
Öğretmenliğe 2001 yılında Fen Bilimleri Dershanesinde başlayan Gamze Bağrıaçık, 2008 yılına kadar bu kurumda öğretmenlik ve sınav hazırlığına yönelik yayınlarda soru yazarlığı yapmıştır.

2008 yılında Özel Alev Okullarında matematik öğretmeni ve farklı seviyelerde bölüm koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Gamze Bağrıaçık, 18 yıllı öğretmenlik deneyimi ve öğretmenlik kariyeri boyunca aldığı çeşitli eğitimlerle sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi 2018-2019 öğretim yılından beri ide ortaokulu öğrencileri ile paylaşmaktadır. ide öğrencilerini “matematiği öğrenirken anlayan, anladığını geliştiren ve geliştirdiği bilgiyi hayata geçiren” bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Duygu İşper
Matematik Öğretmeni

Duygu İşper, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olduktan sonra Fen Bilimleri Dershanelerinde çalışmaya başladı. Dershanenin farklı şubelerinde altı yıl çalıştıktan sonra, Fen Bilimleri Okullarına geçti. Bu dönemde 2015-2016 öğretim yılı boyunca aynı zamanda Üsküdar SEV Ortaokulunda son sınıf öğrencilerine düzenlenen hafta sonu kurslarında matematik öğretmeni olarak da görev aldı. 2018 yılında bebek sahibi olmak için ara verdiği öğretmenlik hayatına 2019-2020 öğretim yılında ide ailesine katılarak devam edecektir. Duygu İşper ASMA, URFODU, KANGURU gibi uluslararası sınavların uygulanması, LGS sistemine uygun soru bankası hazırlanması, öğrencilerin lise giriş sınavına hazırlanma süreçlerine koçluk yapılması gibi konularda edindiği bilgi ve deneyimini 2019-2020 öğretim yılında ide öğrencileri ile paylaşmaya başlamıştır.Işılay Alkan
Matematik Öğretmeni

Işılay Alkan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden lisans derecesine, Maltepe Üniversitesinden de orta öğretim matematik öğretmenliği formasyonuna sahiptir.

Öğretmenliğe 2008 yılında özel bir dershanede matematik öğretmeni olarak başlamıştır. Daha sonra çeşitli özel dershane/etüt merkezlerinde çalıştıktan sonra 2017 yılında Kavacık Final Ortaokuluna geçerek okul tecrübesi kazanmayı hedeflemiştir.

Akıl Zekâ Oyunları eğitmen sertifikasına sahip olan; meslek hayatı boyunca ulusal ve uluslararası sınavlara öğrenci hazırlayan, deneme sınavlarına soru yazan Işılay Alkan 2021-2022 yılında görev yaptığı Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesinden ayrılarak iki çocuğu ile ide ailesine katılma kararı almıştır.

Sevcan Şahin
Matematik Öğretmeni

Sevcan Şahin Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden lisans derecesine ve matematik öğretmenliği formasyonuna sahiptir.

Öğretmenliğe başladığı Kadıköy Final Dershanesinde 2008-2013 yılları arasında YKS ve LGS gruplarıyla çalışmış, daha sonra Ümraniye Final Kolejine geçerek yine sınav grubundaki öğrencilerle çalışmıştır.
LGS grubunda özel çalışmalar, soru yazma çalışmaları ve kitap tahlili çalışmalarında bulunduğu Bilfen Kolejindeki görevinden sonra 2017- 2022 yılları arasında Bahçeşehir Kolejinde matematik öğretmenliği yapmıştır. Burada da uzmanlık alanı olan LGS gruplarıyla çalışmış, kitap yazma ve eğitimde anlatımı kolaylaştırma çalışmalarına katılmıştır.
Öğrencilerinin gelişimi için özel ve farklı yaklaşımları bireyselleştirerek sunmaya özen gösterdiğini belirten Sevcan Şahin iki çocuğu ile ide’li olmuştur.

Ayça Ulucan
Fen Bilimleri Zümre Başkanı / Fen Bilimleri Öğretmeni

Ayça Ulucan Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Bölümünü bitirdikten sonra bir süre özel okul ve dershanelerde Fizik öğretmeni/ Fen bilimleri öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak çalıştı.
2006 yılında göreve başladığı Özel Şişli Terakki Lisesinde Fizik öğretmenliğinin yanı sıra Robotik Kulübünün sorumlu öğretmeni olarak da görev yapan Ayça Ulucan 2010 senesinden sonra Üsküdar SEV Ortaokulunda Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
Fen Bilimleri dersinde eğitim teknolojileri kullanımının önemine inanan öğretmenimiz, son beş yıl içinde katıldığı seminerlerde Eğitimde Teknoloji Kullanımı isimli sunumlar yaparak birikimini meslektaşları ile de paylaşmıştır.
Ayça Ulucan “Açık Uçlu Soru Yazma”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “PASS Aktiviteleri”, “Öğrenme Stilleri” başlıklı eğitimlerde edindiği deneyimleri ide öğrencileri ile paylaşmak üzere 2018-2019 öğretim yılında ide ortaokulunda göreve başlamıştır.

Esra Gülek Tombul
Fen Bilimleri Öğretmeni

Esra Gülek Tombul,  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü bitirdikten sonra yine aynı üniversitede Fizik Alan Öğretmenliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.  Esra Gülek Tombul 2005 yılında başladığı çalışma hayatında aralarında İstek Vakfı Okulları, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Amerikan Kültür Koleji, Okan Koleji gibi okulların da bulunduğu özel okul sisteminde devam etmiştir. Öğrencilerini TEOG, LGS gibi sistemlere hazırlamanın yanı sıra Fen Bilimleri, Fizik, Mental Aritmetik, Eğlenceli Bilim öğretmeni olarak görev yapmıştır.  Öğrenmenin gerçekleşmesinde oyunlaştırmanın, proje temelli öğrenmenin önemine inanan Esra Gülek Tombul, okul dışı ortamlarda fen bilimlerinin öğretilmesine (ODARUM) yönelik TÜBİTAK eğitimleri, anlık geri bildirim ve eğitimde oyunlaştırma eğitimleri ile ilgili birçok öğretmen eğitimine katılmıştır.  Almış olduğu Mental Aritmetik Eğitmeni ve Akıl Oyunları Uzman Eğitmeni eğitimleri ile öğrencilere alanı dışında da ulaşmayı hedeflemektedir. Öğrencileri ile birlikte hazırladığı projelerle kazandığı ödüllere ide öğrencileri ile birlikte yenilerini eklemek üzere 2019-2020 yılında ide ailesine katıldığı için büyük heyecan duymaktadır.

Ebru Mercan
Fen Bilimleri Öğretmeni

Ebru Mercan İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fizik Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.
2008 yılında başladığı öğretmenlik hayatına aralarında Anabilim Eğitim Kurumlarının da bulunduğu çeşitli özel ve devlet okullarında devam ettikten sonra; 2017 yılında Bilfen Eğitim Kurumlarında Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır.
Ebru Mercan’ın katıldığı eğitimlerden aldığı Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi ve Stem Eğitimi alanlarında uluslararası geçerliliği olan sertifikaları bulunmaktadır. 
İngilizce ve İspanyolca bilen Ebru Mercan 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle Fen Bilimleri Öğretmeni olarak ide ailesine katılmış olup, ilerici ve yenilikçi fikirlerini öğrencilerine aktarmak ve öğrencileri ile projeler yaparak yarışmalara katılmak için büyük bir heyecanla gün saymaktadır.

Tesfire Güneş
Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı / Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Tesfire Güneş, Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ana Bilim Dalında tamamlamıştır.
1998 yılında Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinde Tarih ve İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretmeni olarak başladığı görevine, 2009 senesinden sonra Üsküdar SEV Ortaokulunda Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretmeni olarak devam etti.
Tesfire Güneş, öğrencilerini Atatürk İlke ve Değerleri‘ne bağlı, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye 2017-2018 öğretim yılından beri ide okullarında devam etmektedir.

Mine Üçkardeşler
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Mine Üçkardeşler
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Mine Üçkardeşler Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2002 yılında başladığı öğretmenlik hayatına Özel Avrupa Lisesi, Özel Anakent Lisesi, St. Pulcherie Fransız Lisesinin de aralarında bulunduğu özel okullarda sosyal bilgiler ve tarih öğretmeni olarak devam etmiştir. 2014 yılından itibaren İstanbul International School ortaokul bölümünde müdürlük ve sosyal bilgiler öğretmenliği yapmıştır. Mine Üçkardeşler 2019-2020 öğretim yılında 5.sınıflardan sorumlu ortaokul müdür yardımcısı ve sosyal bilgiler öğretmeni olarak ide ailesine katılmıştır.
2022-2023 yılında sosyal bilgiler öğretmeni olarak ide öğrencilerine destek olmaya devam edecektir.

Candan Teoman
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Candan Teoman Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. 
On sekiz yıllık meslek hayatında devlet okullarında görev yaptıktan sonra Sevinç Dershanesinde Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 2010-2013 yılları arasında Özel Doğuş Eğitim Kurumlarında Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmeni, 2014 – 2020 yılları arasında da Özel Bilfen Eğitim Kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak devam etmiştir. 
Uzun meslek hayatı boyunca çeşitli seminerlere katılmış olup, “Dokuz Tip Mizaç Semineri”, “Eleştirel Düşünme Yöntemleri”, “Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi ve Sınıf Yönetimi”, “Çoklu Zekâ ve Eğitime Yansımaları” aldığı eğitimlerden bazıları olarak öne çıkmaktadır. 
Mesleki tecrübelerini ide öğrencileri ile paylaşmak ve aydınlık nesiller yetiştirmek hedefiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle ide ailesine katılmış bulunmaktadır.

Gülden Öztürk
Ortaokul İngilizce Bölüm Başkanı / İngilizce Öğretmeni

Gülden Öztürk çocukluk yıllarını Colorado, Amerika’da geçirdikten sonra Türkiye’ye dönerek Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Aralarında Bilfen, Modafen, SEV Üsküdar ve Girne Koleji gibi çeşitli okulların bulunduğu özel okullarda öğretmen ve İngilizce bölüm başkanı olarak görev yaptı; Model United Nations (MUN) kulübü öğrencileri ile katıldığı konferanslarda ödüller aldı.

Gülden Öztürk ide öğrencileri ile heyecanlı bir yolculuğa çıkmaya hazırlamaktadır.


Didem Topçu 
İlkokul İngilizce Bölüm Başkanı /İngilizce Öğretmeni 

Didem Topçu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezundur.
Öğretmenliğe 2008 yılında İzmir’de özel bir okulda başlamış, 2013 yılında İstanbul’a taşınarak MEF Okullarında başladığı görevini günümüze kadar sürdürmüştür. Danışman öğretmenliğini yaptığı JMUN (Model Birleşmiş Milletler) kulübünün öğrencileriyle birlikte ulusal ve uluslararası çok sayıda JMUN Konferanslarına katılmıştır.
Alanı ile ilgili katıldığı seminerler ve eğitimler arasında öne çıkan “ Differentiated Learning”, “Critical Thinking” ve “Liberating the Learner” başlıklı eğitimlerden yola çıkarak öğrenmenin gerçekleşmesinde öğrencilerin aktif rol almasının önemine inanmaktadır.
Didem Topçu ide öğrencileriyle buluşmayı ve onlarla JMUN kulübünde çalışmayı heyecanla beklemektedir.

Sonya Reger-Benligil
İngilizce Öğretmeni

Sonya Reger-Benligil Almanya, Nuremberg’de anaokulu ve okul öncesi öğretmeni olarak eğitimini tamamladıktan sonra Amerikan TESOL Enstitüsünden Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) diploması ve Teaching English as a Foreign Language (TEFL) sertifikası aldı. Bunların yanı sıra Montessori, UBD (Understanding by Design), ve Jolly Phonics eğitimlerinin sertifikalarına da sahiptir. Sonya Reger-Benligil Almanya’da uluslararası bir anaokulunda İngilizce ve Almanca öğretmeni olarak dört sene çalıştıktan sonra eşiyle birlikte İstanbul’a geldi ve Erdil Koleji ile Doğa Okulları Beykoz Kampüsünde birer sene çalıştıktan sonra 2008 yılında İstanbul International School kadrosuna geçti. Bu okulda yedi yıl anasınıfı öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra, 2015-2019 yılları arasında Acarkent TED İstanbul Kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. Sonya Reger-Benligil ide Okulları okulöncesi bölümünde 2019-2020 öğretim yılından beri İngilizce öğretmeni olarak görev almaktadır.

Catherine Öncel
İngilizce Öğretmeni

Catherine Öncel İngiltere Nothrumbria Ünversitesinden mezun olup, Cambridge Üniversitesinden Teaching English as a Foreign Language to Adults (CEFLA) sertifikasına sahiptir. 2000-2008 yılları arasında Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında, 2008-2014 yıllarında da Marmara Eğitim Kurumlarında çalışmıştır. 2014 yılından beri de Çevre Koleji Batı Ataşehir Anaokulunda okul öncesi öğrencilerine İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. Primary Years Program (PYP) ve Content Language Integrated Learning (CLIL) eğitim metotlarındaki tecrübelerini ide Okulları okulöncesi öğrencileri ile paylaşmak üzere 2019-2020 öğretim yılında aramıza katılmıştır.
Beril Tan Büyükbektaş
İngilizce Öğretmeni

Beril Tan Büyükbektaş, Doğuş Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans derecesini, Marmara Üniversitesinden de İngilizce öğretmenliği formasyonunu almıştır.

Akademik çalışmalarına İngiltere’de Surrey Üniversitesi’nde Drama ve İngilizce eğitimi alarak devam ettikten sonra, 2013-2020 yılları arasında Bilfen Eğitim Kurumlarında, 2020-2021 yılında Üsküdar Sev Okullarında İngilizce öğretmeni olarak görev aldı. Görev aldığı sürede STE(A)M eğitimi ve yaratıcı drama gibi birçok eğitim programına katılarak akademik çalışmalarına devam etti.

2021-2022 yılı sonunda Çevre Kolejindeki görevinden ayrılarak, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini ide öğrencileri ile paylaşmak üzere aramıza katılmıştır.
Beril Tan Büyükbektaş katıldığı CLIL (Content and Language Intergrated Learning), Drama for Young Learners, Gamification gibi çalıştaylardan edindiği deneyimleri ide öğrencileri ile paylaşacağı için heyecan duymaktadır.

Ekin Kırılmaz Cebeci
İngilizce Öğretmeni

Ekin Kırılmaz Cebeci Ortadoğu Kolejinden mezun olduktan sonra lisans derecesini ve öğretmenlik formasyonunu Yeditepe Üniversitesinden almıştır.

2015 yılında Bilfen Kolejinde başladığı meslek hayatına daha sonra sırasıyla Çamlıca Doğa, Eyüboğlu ve Amerikan Kültür Okullarında devam etmiştir.

Öğretmenliği boyunca İngilizce ve yaratıcı drama derslerine girmiş, öğrencilerini Cambridge First Certificate, PET ve CAT sınavlarına hazırlamıştır. PYP ve MYP eğitimlerini de almış olan Ekin Kırılmaz Cebeci, bu eğitim metotlarındaki tecrübelerini ide okulları öğrencileri ile paylaşmak üzere aramıza katılmıştır.

İngilizcenin yanı sıra iyi derecede Almanca, orta seviyede İspanyolca da bilen Ekin Kırılmaz Cebeci yabancı dillere olan ilgi ve sevgisini ide öğrencilerine aşılamak; onların İngilizce öğrenme yolculuklarında yanlarında olmak için sabırsızlanmaktadır.

Çilem Artun
İngilizce Öğretmeni

Çilem Artun, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra Yüksek Lisansını Birmingham Üniversitesi’nde tamamladı. Kaliforniya’da okul yönetimi üzerine doktora programında tez aşamasındadır.
2004 yılından günümüze kadar sırasıyla AÇI Okulları, Üsküdar SEV İlkokulu’nda İngiliz öğretmeni ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği Merak Eden Çocuk Okulları’nda İngilizce bölüm başkanlığı yapmıştır. İngilizce derslerinin müfredatını oluşturmanın yanı sıra, disiplinler arası projelerin planlanmasında, etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğretmenlere öncülük ve liderlik etmiştir.
Çilem Artun öğretmenliğinin yanı sıra “Redhouse Learning Sets”in yazarları arasındadır ve İngilizce çocuk kitapları yazmaktır.Çilem Artun’un en önemli hedeflerinden biri, koordinatörlüğünü de yürüteceği ide ilkokulu sınıfları için zenginleştirilmiş bir İngilizce müfredatı hazırlayarak ide öğrencilerinin İngilizceyi severek öğrenmelerini teşvik etmektir. Çilem Artun 2018-2019 öğretim yılında aramıza katılmıştır.

Gülüm Çahan
İngilizce Öğretmeni

Gülüm Çahan Özel St.Michel lisesinden mezun olduktan sonra Fransa’ya giderek Pierre Mendes Üniversitesinde iki sene boyunca hukuk eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye’ye dönerek alan değiştirmiş ve İstanbul Üniversitesinde Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümüne devam ederek lisans derecesini; yine aynı üniversiteden öğretmenlik formasyonunu almıştır.

İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Gülüm Çahan daha sonra ilköğretim seviyesi için Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) da alarak her iki dilde de öğretmenlik hakkını kazanmıştır.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okullarında başladığı İngilizce öğretmenliğine daha sonra sırasıyla Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü ve Açı Okulları Akatlar Kampüsünde devam etmiştir.
Kendisine uzmanlık alanı olarak belirlediği Young Learners grubuna odaklanarak Future Problem Solving, Gamification, Differentiated Learning, CLIL, Mindfulness in the Classroom üzerine hem Fransızca hem İngilizce dillerinde eğitimler almıştır.

Gülüm Çahan İngilizce öğrenme yolculuklarında ide öğrencilerinin yanında olacağı için heyecan duymaktadır.

Oya Balcik 
İngilizce ve İngilizce Drama Öğretmeni 

Oya Balcık, Atatürk Eğitim Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra, iki yıl Almanya’da Munster Üniversitesinde dil bilimi eğitimi aldı.  
1991 senesinde başladığı İngilizce öğretmenliğine çeşitli özel okullarda devam ettikten sonra, 1998 yılında SEV İlköğretim Okullarında geçerek 2020 yılına kadar ilköğretim sınıflarının farklı kademelerinde İngilizce ve İngilizce Drama öğretmeni olarak görev yaptı. 
İngilizce ve İngilizce Drama derslerini iki sene boyunca devam ettiği Müjdat Gezen Tiyatro Okulunun eğitimlerinde edindiği bilgi ve deneyimlerle zenginleştiren Oya Balcık, öğrencileriyle otuza yakın tiyatro oyunu ve müzikal sergilemiştir. İngiltere’de Trestle Arts Base ve Shakespeare Globe Tiyatrosuna düzenlediği gezilerde öğrencilerin drama çalıştaylarına katılmalarını sağlamış; öğrencileriyle birlikte ISTA (International Theatre Association) tarafından her sene farklı ülkede düzenlenen uluslararası drama festivallerine katılmıştır. 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında ide öğrencilerinin İngilizce öğrenme yolculuklarında yanlarında olmayı, tiyatroya ilgi duyanların Drama Kulübüne katılarak sahne tozu yutmalarını gözlemlemeyi heyecanla beklemektedir. 
Tuğba Tekeli
İngilizce Öğretmeni

Tuğba Tekeli Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Amerika’ya giderek ilk öğretmenlik deneyimini New York’ta bulunan Westbury Dil Okulunda göçmenlere dil eğitimi vererek yaşadı.

Türkiye’ye döndükten sonra İngiliz Kültür Derneğinde hem okul çağındaki öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik dil kurslarında görev aldı. Aynı zamanda Tümay Özokur Akademide drama eğitimini tamamladı. Daha sonra öğretmenliğe okul ortamında devam etmek üzere Anabilim eğitim Kurumlarında İngilizce ve İngilizce drama öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Daha lise yıllarında İngilizceye duyduğu ilgi nedeniyle New York’ta bulunan Hofstra Universitesi ile Hollanda’da bulunan Titus Brandsmalyceum Lisesine dil okulu ve öğrenci değişim programı ile gitti. Öğretmenliğe başladıktan sonra da bu ilgisi devam etti ve Better Learning Leadership Konferansına katıldı; "A Digital Day at Cambridge" ile; Nottingham Üniversitesi uzaktan egitim programı ile “Coursera”, "Innovation in Teaching Practices" sertifikalarını aldı.

Doğa yürüyüşleri, tahta oyma sanatı, yoga gibi alanlara ilgi duyan Tuğba Tekeli, bu hobilerini ide öğrencileri ile paylaşırken İngilizce dilinin kullanıldığı ortamlar oluşturmayı hedeflemektedir.

Nergis Kasımoğlu
İngilizce Öğretmeni

Nergis Kasımoğlu lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini de Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır.

Öğretmenliğe Oğuzkaan Kolejinde başlayan Nergis Kasımoğlu daha sonra sırasıyla Doğuş, Bilfen, İELEV ve Alev Okullarında çalışmış; İngilizce ve yaratıcı yazma derslerine girmiş, öğrencilerini Cambridge First Certificate ve IELTS sınavlarına hazırlamıştır. World Scholar’s Cup ve  Model United Nations kulüplerini çalıştırmıştır.

Nergis Kasımoğlu ide öğrencileri ile buluşmayı heyecanla beklemektedir.

Özlem Müge Bostan
İngilizce Öğretmeni

İngiltere doğumlu olan Özlem Müge Bostan ilk-orta ve lise eğitimini İngiltere’de tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesinden öğretmenlik sertifikasını aldıktan sonra Bilfen Okullarında öğretmenliğe başladı.

British Council tarafından verilen İngilizce öğretiminde (English Language Teaching /ELT) önde gelen eğitimlerden olan Young Learners Approaches and Methods ve Teacher Development kurslarını tamamlayan Özlem Müge Bostan Çevre Kolejindeki görevinden İngiltere’de doğum yapmak istediği için ayrıldı.

2013 yılında tekrar Türkiye’ye döndüğünden beri Çamlıca Çağlar Kolejinde çalışmakta olan Özlem Müge Bostan 2021-2022 eğitim yılında oğlu ile birlikte ide ailesine katılacağı için heyecanlıdır.


Tülay Tellikurşun
İngilizce Öğretmeni

Tülay Tellikurşun liseden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 1996-1998 yılları arasında California UCLA Üniversitesinden Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ve Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) sertifikalarını aldı. Bu süre zarfında Los Angeles’ta bir okulda bir yıl boyunca öğretmenlik yaparak stajını tamamladı.

Türkiye’ye döndükten sonra 1998 -2003 yıllarında VKV Koç Okullarında İngilizce öğretmeni olarak işe başladı. Daha sonra Galatasaray ve Yeditepe Üniversitelerinde İngilizce öğretim görevlisi olarak çalıştı; İngilizce Bölümü başkan yardımcısı olarak görev aldı. Akademik İngilizce, araştırma makalesi yazımı konularında dersler verdi.

Bir süredir Amerika’da bulunan Tülay Tellikurşun ide öğrencileri ile buluşmayı heyecanla beklemektedir.

Leyla Hıdır
Almanca Öğretmeni

Leyla Hıdır ilköğretim ve lise eğitimini çocukluk yıllarını da geçirdiği Almanya’da tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Almanca Öğretmenliği bölümünü bitirmiştir.

Öğretmenlik kariyerine Cağaloğlu Anadolu lisesinde stajyer öğretmen olarak başlamış; daha sonra 2011-2016 yılları arasında çeşitli Anadolu Liselerinde öğretmen ve Almanca bölüm başkanı olarak görev yapmıştır.

Almancanın yanı sıra İngilizce de bilen Leyla Hıdır, Mektebim Okulları ile özel okul sektörüne geçiş yapmış; 2020-2022 yılları arasında da Bahçeşehir Kolejinde öğretmenliğe devam etmiştir.
NLP Eğitim Danışmanlığı ve Yasam Koçu uzman belgelerine sahip olan Leyla Hıdır’ın bir diğer ilgi alanı da Wing Tsun ve Escrima gibi uzak doğu savaş̧ sanatlarıdır.

Öğrenen öğretmen prensibini hayat boyu öğrenme prensibiyle harmanlayarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı seminer ve konferansa hem dinleyici hem de konuşmacı olarak katılan Leyla Hıdır ide öğrencilerine Almancayı sevdirmek ve dil öğrenmeyi eğlenceli kılmak üzere ide ailesine katılmıştır.

Lourdes Gümüşoğlu
İspanyolca Öğretmeni

Lourdes Gümüşoğlu Kolombiya Atlantico Üniversitesinden mezun olduktan sonra öğretmenlik formasyonunu da aynı üniversiteden almıştır. Ayrıca, Yabancı Dil Olarak İspanyolca (E.L.E) Öğretmenliği sertifikasına da sahiptir.

Psikoloji ve nöropedagoji sertifikaları da bulunan Lourdes Gümüşoğlu Kolombiya’da 12 sene öğretmenlik yaptıktan sonra Türkiye’ye gelerek 2016-2020 yılları arasında Amerikan Kültür Koleji ve Avrupa Sınav Kolejlerinde çalışmıştır.

Bebeklerini büyütmek için ara verdiği öğretmenliğe ide okullarında geri döneceği için heyecanlıdır.

Alim Keskin
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Alim Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri ve Eğitmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim teknolojileri konferanslarına konuk konuşmacı olarak katılmaya öğrenim hayatı sırasında başladı ve hâlâ devam etmektedir. Mezun olduktan sonra çalışmaya başladığı, sektöründe öncü bir kurumda Kodlama, Lego-Robotik, 3 Boyutlu Yazıcı ve Elektronik eğitimleri verdiği 5-16 yaş aralığındaki çocuklarla çeşitli yarışmalara katılarak ödüller kazandı. Çocuk eğitimlerinin yanı sıra, teknolojinin sınıf ortamına daha verimli bir şekilde entegre edilebilmesi için, eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili birçok öğretmen eğitiminde eğitmen olarak aktif rol aldı. Okul öncesinden başlayarak tüm ide öğrencilerini yeni nesil teknolojileri ile tanıştırarak çocukların gelecekleri için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlayan Alim Keskin 2017-2018 öğretim yılından beri ide Okulları bünyesinde görev yapmaktadır.

Seda Önder
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Seda Önder, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri ve Eğitmenliği Bölümünden mezundur. Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya yüksek lisans programında öğrenime devam etmektedir.

Primary Years Program (PYP) eğitimlerine katılarak “Making the PYP Happen in the Classroom” (PYP’yi gerçekleştirmek), “PYP Evidencing Learning” (Öğrenmeyi Kanıtlama) eğitimlerini almıştır.

Eğitim teknolojileri alanında yapılan çalışmaları incelemekte ve disiplinler arası çalışma ve eğitim teknolojileri alanında sunumlar yapmaktadır. Eğitim Teknolojileri Platformunda “Metaverse” ve “PYP’de Teknoloji Entegrasyonu” sunumlarını gerçekleştirmiştir.

FIRST LEGO League (FLL), FIRST LEGO League Jr. (FLL Jr.), LEGO World Robot Olympiad (WRO), TeknoFest gibi robotik festivallere katılım göstermiş; FLL Explore Festivallerinde Fuar Koordinatörlüğü yapmıştır.

Mimar Sinan Koleji ve İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okullarında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak çalışan Seda Önder, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında teknolojiyle üretebilen bireyler yetiştirmek, öğrencilerimizi ideverse ve First Lego League çalışmalarında desteklemek için ide kadrosuna katılmıştır

İlayda Güler
Drama Öğretmeni

İlayda Güler Saint-Benoît Fransız Lisesindeki eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Fransa’ya taşınmış ve yüksek öğretimine orada devam etmiştir. Montpellier III Paul Valéry Üniversitesi Gösteri Sanatları Lisansını iyi dereceyle tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede Yüksek Lisansını Sahne ve Performans Sanatları alanında “Pandemi Sürecinde Oluşan Sosyal Mesafe ve Tiyatro Ilişkisini” araştırarak tamamlamıştır.

2021 yılında Fiziksel tiyatronun kurucusu ve kuramcısı Jacques Lecoq’un kurduğu okulda kızı Pascale Lecoq gibi önemli isimlerden beden, mekan ve hareket üzerine eğitimler almış ve bu tekniğin uygulayıcılarından olmuştur.

2017 yılından itibaren çeşitli kurumlarda gönüllü olarak çocuklarla çalışmış ve tiyatro eğitimi vermiştir. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Paris ACT (American Children Theatre) kurumunda 3-6 ve 7-9 yaş gruplarına drama öğretmenliği ve müzikal tiyatro eğitmenliği yapmıştır.

Çocukların hayal gücüne ve yaratımlarına hayran olmakla birlikte en büyük amacı onların gelişimlerini desteklemektir.

Burcu Öcal Şahan
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Burcu Öcal Şahan lisans derecesini Marmara Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliği Grafik Ana Sanat Dalında yaptı. PYP (Primary Years Program) eğitimlerine katılarak Making the PYP Happen in the Classroom (PYP’yi gerçekleştirmek), Exhibition (Sergi), The Role of Arts (Sanatın rolü), Inquiry (Sorgulama), Transdisciplinary Learning (Disiplinlerarası Öğrenme) kategorilerinde sertifikalarını aldı. Meslek hayatına 2000 yılında MEF Okullarında başladı. 2008 yılında kadar bölüm başkanı ve plastik sanatlar öğretmeni olarak görev yaptığı MEF Okullarından çocuğunu kendisi büyütmek istediği için ayrıldı. Çocuklarını büyütürken bir yandan butik pasta tasarımcılığına merak sardı ve okuldan uzak kaldığı süreyi bu şekilde değerlendirdi. Öğretmenliğe geri döndüğü İSTEK Kemal Atatürk Okullarında 2014 yılından beri bölüm başkanı ve görsel sanatlar öğretmeni olarak çalıştı.

ide öğrencilerine sanatın hayatlarının her alanında önemli olduğunu öğretmek için iki kızı ile birlikte 2019-2020 yılında ide ailesine katılmıştır.

Özge İlyas
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Özge İLYAS Ortaköy Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun olduktan sonra lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Çini Ana Sanat Dalından almıştır.

Üniversite yıllarında kendi kişisel atölyesini açarak güzel sanatlar üniversitelerine öğrenci hazırlarken bir yandan da özel bir şirkette minyatür mimari maket yapımında ressam olarak çalışmıştır.
Zihinsel ve fiziksel engeli olan çocuklara sanatın kattıkları ile ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde Gaziosmanpaşa Belediyesinin lise çağındaki öğrenciler ile engelli çocukları sanat aracılığıyla kaynaştırmak amacı ile yürüttüğü Yaratıcı İkizler Projesinde resim-seramik ve takı tasarımı öğretmeni olarak çalıştı.
2018 yılından sonra tam zamanlı olarak öğretmenliğe dönerek Amerikan Kültür Kolejinde ve Anabilim Eğitim Kurumlarında görev aldı. Bu süre zarfında babasıyla birlikte kendi sanat atölyeleri olan Orhan İlyas Resim Heykel Atölyesinde resim, heykel ve çini çalışmalarını da sürdürdü.
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitmenliği, Nefes Terapisi ve Nefes Koçluğu sertifikalarına sahip olan Özge İlyas Sanat Terapisi Eğitimine ise halen devam etmektedir.
Keman çalan, Latin dansları ile ilgilenen Özge İlyas 2022-2023 Eğitim öğretim yılında ise ide ailesine katılarak sanatın farklı kollarına olan ilgisini ide öğrencileri ile paylaşmayı, onların iç dünyalarına yolculuk etmeyi, yaratıcı güçlerini geliştirmeyi, dünyaya farklı bir gözle bakmayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Aylin Erenbaş Omay
Müzik Öğretmeni

Aylin Erenbaş Omay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini Sahne Sanatları-Opera-Şan ve Piyano branşlarında tamamladı.
Sanat hayatına 1995 yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu Opera Korosunda başladı. Yedi yıl süreyle CRR Konser Salonunda konser, senfoni ve operalarda şan sanatçısı olarak görev yaptı. Sanat hayatına devam ederken, bir yandan da Üsküdar SEV İlköğretim Okulunda on beş yıl süreyle müzik öğretmenliği yaparak piyano, gitar, keman perküsyon ve koro branşlarında eğitimler verdi.
Aylin Erenbaş Omay, ide öğrencilerini sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olarak yetiştirmeyi, müzik alanındaki yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. 2017-2018 öğretim yılından beri ide Okulları bünyesinde görev yapmaktadır.

İbrahim Güler
Müzik Öğretmeni

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Viyola Bölümünden mezun olan İbrahim Güler’in çaldığı enstrümanlar arasında piyano, keman, gitar ve bağlama da yer almaktadır. Ses rengi tenor olan öğretmenimizin çok sesli korolarda profesyonel olarak sekiz senelik tecrübesi bulunmaktadır.  Ayrıca özel bir müzik okulu olan Modern Müzik Akademisinden film müzikleri üzerine uzun soluklu bir eğitim almıştır.

İbrahim Güler öğretmenliğe 2008 yılında İstek Atanur Oğuz okullarında başlamış, daha sonra aynı okulda Güzel sanatlar Bölüm Başkanı olarak başarılı çalışmalara imza atmıştır. Anabilim Koleji, Yönder Koleji, Özgür Boza Okulları ve Liv Koleji görev yaptığı diğer okullardır. Müzik öğretmenliğinin yanı sıra, enstrümantal müzik ve şarkı besteciliği alanında da aldığı eğitimler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

ide öğrencilerinin müziği sevmeleri, onu yaşamlarına dahil etmeleri öğretmenimizin birincil hedefleri arasında bulunmaktadır.

Okay Serçe
Beden Eğitimi Öğretmeni

Okay Serçe Süleyman Demirel Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Okulu mezunu olup, 3.kademe voleybol antrenörlüğü ve 1. Kademe fitness antrenörlüğü sertifikalarına sahiptir. 

 2013 yılından beri profesyonel voleybolcu olarak Türkiye voleybol liglerinde oynayan, şampiyonluklara imza atan Okay Serçe, 2017-2018 yıllarında da  Snowvoleybol Milli Takımında görev almıştır.

 2014 yılından beri profesyonel voleybol oyunculuğunun yanı sıra sırasıyla Galatasaray Spor Okulları, Enka Spor Okulları ve Eczacıbaşı Spor Okullarında voleybol antrenörü olarak görev yapmıştır. En son olarak 2022-2023 yılında Milas Belediye spor takımında pasör çaprazı voleybol oyunculuğunu başarı ile tamamladıktan sonra profesyonel oyunculuğa veda ederek İstanbul’a gelmiş ve Eczacıbaşı Spor Okullarındaki antrenörlük görevine geri dönmüştür. 

 Okay Serçe beden eğitimi derslerinin yanı sıra ide voleybol takımını çalıştırmak ve İde akademi bünyesinde görev almak üzere ide ailesine katılmıştır.

 

Hatice Koşucuğlu
Beden Eğitimi Öğretmeni

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği lisans programından mezun olan Hatice Koşucuoğlu aynı üniversitede Atatürk Eğitim Bilimleri Fakültesinden Pedagojik Formasyonunu almıştır.

Ana ihtisas alanı voleybol olan Hatice Koşucuoğlu’ nun yan alanları masa tenisi ve basketbol olup, eğitmen sertifikaları da bulunmaktadır. Bu alanların dışında pilates, kayak ve scuba diving yetkinlikleri arasındadır.

2003-2016 yılları arasında lisanslı oyuncu olarak voleybol oynayan Hatice Koşucuoğlu daha sonraki yıllarda da Kartal Yıldızları Kulübünde voleybol antrenörü ve masa tenisi antrenörü olarak çalışmıştır. Uluslararası organizasyonlarda ve çeşitli spor etkinliklerinde eğitmen, hakem ve gönüllü katılımcı olarak yer almıştır.

Beden eğitimi öğretmeni olarak Era Kolejinde ve Çevre Kolejinde çalışan Hatice Koşucuoğlu öğrencilerimizin sağlıklı yaşam bilinci ile spora olan tutkularını artırmak üzere aramıza katılmıştır.

Nurcan Haşa Kınık
Dans Öğretmeni

Millî Eğitim Bakanlığı Halk Dansları ve Modern Dans Eğitmenliği belgesine sahip olan Nurcan HAŞA KINIK, 1990 ile 2005 yılları arasında Harman Gençlik ve Spor Kulübünde yöneticilik ve dans eğitmenliği yapmıştır. 2013 yılı Maltepe Üniversitesi Obeziteye Karşı El Ele Projesinde eğitmen olarak görev alan Nurcan Haşa Kınık, Tepe İnşaat İlkokulu ve Amerikan Kültür Kolejinde çalıştı. Dansın çocuklar üzerinde ezber, konsantrasyon, yetenek, özgüven ve hafızanın gelişmesinde önemli rol oynadığına inanıp, bunları yeni nesillere aktarmaya 2017-2018 yılından beri ide okullarında devam etmektedir.

Mehmet Nuri Altınsoy
Satranç Öğretmeni

Mehmet Nuri Altınsoy Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans derecesi ile İngilizce öğretim sertifikası olan Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) belgesine sahiptir.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezinden ve Türkiye Satranç Federasyonundan ayrı ayrı usta satranç öğreticisi sertifikası bulunmaktadır.

2001-2014 yılları arasında Özel KOÇ İ.Ö.O. ve Lisesinde, 2015-2018 yıllarında Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında, 2019 senesinden beri de Bahçeşehir Kolejinde satranç öğretmenliği yapmaktadır.

21 yıldır profesyonel olarak satranç oynayan ve eğitimini veren Mehmet Nuri Altınsoy’un hem bireysel hem de öğrencileri ile katıldığı turnuvalardan çeşitli dereceleri ve kupaları bulunmaktadır.

İde öğrencilerinin süratli ve doğru düşünmelerine, odaklanmalarına, planlı hareket etmelerine ve sosyal yaşamlarının zenginleşmesine yardımcı olmak üzere aramıza katılmıştır.