ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

KADROMUZ

KADROMUZ

Değerli Velilerimiz,

ide okulları, eğitim hayatına taze bir soluk getirmek amacıyla, aynı heyecanı taşıyan deneyimli eğitimciler tarafından kuruldu. Olumlu örneklerden yola çıkmak ne kadar önemli ise, hatalardan ders alınmasının da aynı derecede değerli olduğuna inanarak, bugüne kadar deneyimlediklerimizin içinden en iyi uygulamaları seçip bir araya getirdiğimiz bir eğitim ortamı planladık. ide’nin odağında öğrenci ve öğretmenlerimizin mutluluğu yer almaktadır. Biz ide’de hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin okula gelmekten mutluluk duymalarını, bir öğrenme topluluğu oluşturmalarını ve öğrenmekten haz duymalarını hedefliyoruz. Bilgiye ulaşmanın son derece kolay olduğu teknoloji çağında, öğrencilere bilgi yüklemek yerine, onlara yaşam becerileri kazandırmanın önemine inanıyoruz. ide’de her öğrenci değerlidir, güvendedir ve saygı görür.

Sevgili ide’liler, öğrenme heyecanınızın hiç bitmemesini dileriz.

Dilek Yakar
ide okulları Eğitim Direktörü

Dilek Yakar, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
1997 yılında 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte, Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın açtığı Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’na kurucu müdür olarak atandı. Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’ndaki 15 senelik müdürlük görevinden sonra, Vakıf Genel Müdürlüğünde SEV İlköğretim Okulları Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı. 2015—2016 eğitim yılında Vakıf bünyesinde yer alan dört lise (Üsküdar Amerikan, SEV Amerikan, İzmir Amerikan ve Tarsus Amerikan liseleri) ile liselerin bulunduğu illerde açılmış olan ilköğretim kurumlarından sorumlu Eğitim ve Eğitim Geliştirme Koordinatörü olarak çalıştı. Eğitim ve öğretim liderliği alanında öncü bir kuruluş olan Principals’ Training Center tarafından Londra’da düzenlenen eğitimlere katılarak Uluslararası Okul Yöneticiliği programını tamamlamıştır. 2017 yılı itibari ile ide Okulları Kurucu Okul Müdürü olarak görev yapmaya başladı 2022 itibari ile Eğitim Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Değerli ide’liler ve ide adayları,

Eğitim çocuklarımız için, onlar adına vereceğimiz en önemli kararların başında gelir. Hepimiz çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak başarılı bir geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını yürekten isteriz ancak bu konu ile ilgili zihnimizi meşgul edecek soru işaretlerinin oluştuğunu da görürüz. Bu noktada okulların kurumsal yapısı, eğitim-öğretim programları, öğretmenlerin mesleki tecrübeleri, kurallar ve sınırlar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine ayrılan zaman, sosyal ve sportif faaliyetler, ödevlerin kazandırılmaya çalışılan beceri ve yetkinliklerdeki yeri ve sınavlara hazırlık süreçleri, fiziksel imkanlarla birlikte okul-veli iletişimi en önemli başlıklar arasında yer alır.

İyi bir araştırma süreci sonunda edineceğimiz bu bilgileri, çocuklarımızın kişisel özellikleri, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri, ilgi ve yetenekleri ile örtüştürür; çocuğumuzu hayata nasıl hazırlamak istediğimiz konusundaki fikrimizle bir okul seçimi yaparız.

Tüm eğitim kurumlarının ortak amacı iyi bir eğitim-öğretim verebilmektir. Birbirlerinden ayrıştıkları noktalar ise kültürleri, eğitim-öğretim atmosferlerindeki yaklaşım ve uygulamalarıdır.

Bu noktada ide Okulları’nın odağına paydaşlarının güven, uyum ve memnuniyeti alarak hedeflere yönelik plan ve uygulamalarla güçlü bir eğitim öğretim ortamı sunması; kalite odaklı yaklaşımı, bilimsel ve etik değerlere bağlılığı, açık ve objektif iletişim anlayışı, gelişim-gelecek ve yetkinliklere yoğunlaşan bakış açısı ile yeni neslin kendine yeten bireylerini yetiştirme sorumluluğunu başarı ile yerine getirdiğine inanıyorum.

Eğitim öğretim sürecinde heyecan, motivasyon, sorumluluk, bilgi, donanım, emek ve fedakarlığı paylaşarak ilerleyen tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür ediyor, ide okulları’nın seçkin eğitimcilerinden biri olmaktan duyduğum mutluluk ve onur ile saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Zeynep Akbaba
Okul Müdürü / Eğitim Direktörü Yardımcısı

Zeynep Akbaba İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü mezunu olup, çalışma hayatına Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak özel bir dershanede başlamıştır.

1995-1999 yılları arasında St. Joseph Fransız Lisesi ve Semiha Şakir İlköğretim Okulu’nda Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak çalıştıktan sonra, St. Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Özel Küçük Prens İlköğretim Okulu’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2003 yılında İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’na geçerek on beş yıl boyunca bu kurumda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Başkanı, Okul Müdür Yardımcısı ve Okul Müdürü olarak görev yapmıştır.

2022 yılı itibarıyla çalışma hayatına ide Okulları’nda Okul Müdürü ve eğitim-öğretim uygulamalarından sorumlu Eğitim Direktör Yardımcısı olarak devam edecektir.

Değerli velilerimiz,

Çocukların duygularını anlamak, onların sözsüz iletişimde kullandıkları gizli mesajları keşfetmek ve maksimum potansiyellerini ortaya çıkarmak bizlerin en önemli görevlerindendir. Çocuk psikolojisini bilmek ve anlamaya çalışmak onların gizli duygu dünyalarında onlarla birlikte gezintiye çıkabilmek kolay değildir. Uzmanlık alanım olan çocuk ve ergen psikolojisi, günümüzde tüm öğretmenlerin ve ebeveynlerin aslında deneyimsel olarak hâkim olduğu ve sık okuduğu, araştırdığı bir alan haline gelmiştir.

ide okulları olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra duygusal ve sosyal gelişimlerine de kıymet vermek birincil hedeflerimizdendir. Duygularını anlayabilen, ifade edebilen ve yönetebilen çocukların akademik alanlarda başarısız olması imkansızdır. Bizler de öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini önemseyerek onların dışadönüklük becerilerini ve kendi potansiyellerini maksimumda gerçekleştirmelerini sağlamaya çalışmaktayız. ide okulları çatısı altında bütün öğrencilerimizin, siz değerli ebeveynler ve öğretmenlerimizin desteği ile kendine yetebilen, farkındalığı yüksek ve mutlu olmayı başarabilen bireyler olması en büyük temennimizdir.

Uzman Psikolog Delal Oğulmuş
Anaokulu Müdür Yardımcısı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Koordinatörü

Delal Oğulmuş İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede Uygulamalı Psikoloji dalında “Çocuklarda Dil Gelişimi ve Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişki” konulu proje ile tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde klinik stajlarını tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyonunu tamamladıktan sonra Küçük Şeyler Anaokulu’nda çalışmaya başlamıştır. 2014 senesinde Eyüboğlu Okulları’nda başladığı psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenliği görevine ide okulları’nda devam etmektedir. Delal Oğulmuş Çocuk Gelişim Testleri, Objektif ve Projektif Testler, Çocuk Çizimlerinin Projektif değerlendirilmesi, CAS, TAT ve CAT testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, Enneagram Kişilik Tipolojisi, PASS Teorisi gibi çeşitli konularda aldığı eğitimler sonucu edindiği deneyimleri ide öğrencileri ile paylaşmak, onlara öğrenim hayatlarında destek olmak üzere 2019 yılında aramıza katılmıştır.

Değerli ide Ailesi,

Her yeni bir yıl, çocuklarımız için olduğu kadar bizler için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ben de bu güzel aileye katılarak, yeni ve çok kıymetli bir sürece başlıyor olacağım.

Biliriz ki insanlar yıllar sonra bile okul anılarını birbirlerine anlatır ve o günleri anarlar. Çünkü okul hayatı güzel, samimi ve sıcacık bir hayattır. Öğretmen için, öğrenci için ve anne babalar için okul, hepimizin güvendiği ve içinde bulunmaktan keyif ve güç aldığı bir gelişim, dönüşüm ve birliktelik hikayesidir. Eğitimciler için kendi kapasitesi ve ihtiyaçları ile görüp tanıdığı öğrencisini gelişim yolunda karşılıksız destekleyen, anne-babalar için biricik çocuklarını güvenle emanet ettikleri ikinci bir ev, yöneticiler için hep birlikte yol alan bu geniş aileyi, kültürü, eğitim birikimi ile güvenle, sevgiyle ve inançla bir arada tutan bir çatıdır. Eğitimin hedefi, öğrenme arzusu ve ihtiyacı içerisinde olan yaş gruplarından mutlu, sağlıklı ve akılcı bir toplum yaratmaktır. Çünkü bir çocuğun, bir gencin yetişebilmesi için doğru yöntemlere, bakış açılarına ve duyarlılığa ihtiyacı vardır. Öğrencilerimizi gelişim yolunda her daim destekleyip onlara ide’de, büyümeleri ve öğrenmeleri için en elverişli ortamı sunuyor olacağız. 

Hep birlikte güzel anılar biriktireceğimiz, beraber yol alacağımız değerli zamanlara…

Canan Kalkandelenli
İlkokul Müdür Yardımcısı

Canan Kalkandelenli İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü mezunudur.

Lisans derecesini 1995 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nden bölüm birincisi olarak almış; 1998 yılında da İTÜ Sosyal Bilimler Fakültesi Temel Bilimler Bölümü’nden Ana Sanat Dalı yüksek lisans derecesini alarak mezun olmuştur. 

1995-1999 yılları arasında İTÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1999-2003 yılları arasında İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu ve Özel Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu’nda Müzik Bölüm Başkanı olarak görev almış, 2004 yılında Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ndaki yöneticilik görevini 17 yıl sürdürmüştür.

2021 yılında kendi sanat atölyesinde, kişisel gelişim, kültür, sanat konularında etkinlikler düzenlemiş, sanat severlerle eğitim için bir araya gelmiştir. 

Akademik çalışmalarına, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programı ile devam etmektedir. International Coaching Federasyon tarafından akredite edilmiş Integral Institute’nin düzenlediği bütünsel koçluk eğitimlerine katılmış, bireysel ve kurumsal liderleri desteklemeyi hedefleyen Integral Coaching programını tamamlamıştır. Bu alandaki çalışmalarına halen devam etmektedir. 

2022 yılı itibariyle ide okulları’nda 1. ve 2. Sınıflardan Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Değerli Velilerimiz,

Öğretmen olma isteği ağır bastığı için mühendislik fakültesini bırakarak öğretmenlik okumaya karar veren bir eğitim gönüllüsü olarak şu anda bulunduğum yerin ne kadar doğru olduğunu kendi eğitim hayatıma bakarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bireysel farklılıklar gözetilmeden gelecekte herkesin aynı mesleklere sahip olacağı düşünülen bir dönemden bugünlere eğitim dünyasının içinde aldığım yolda, her biri birbirinden farklı değer ve özelliklerine sahip öğrencilerimi kıymetli birer hazine olarak gördüm. 
Merakını, arayışlarını, sorgulamalarını ifade edebileceği tek ortam okul olan ve hayallerini, isteklerini, planlarını gerçekleştirmek için öğretmenlerin kılavuzluğuna ihtiyaç duyan öğrencilerimin, dünyaya, topluma ve kültüre karşı saygılı, hayat boyu öğrenmeye ve gelişmeye açık, insanlığa katkıda bulunan bireyler olarak yetişmeleri için destek vermek mesleğimin en onur verici yanı. 

Dünyanın içinde bulunduğu ve inanılmaz değişimler yaşanan bu dönemde farklı eğitim yaklaşımlarını deneyimleme şansını yakaladık. Bilgiyi yüklemek değil, bilgiye ulaşmayı öğretmek ve gelişen değişen teknolojiyi kullanabilen yeni nesiller yetiştirmek de yeni hedeflerimiz haline dönüştü.

Bugün bulunduğum yerde; ide okulları’nda, hedeflerime yürümeye devam edeceğim muhteşem bir aile ile olmak, çocuklarımızla birlikte her yeni güne keyifle başlamanın mutluluğu ile…

Müge Yamanlıca Tuncay
İlkokul Müdür Yardımcısı / İlkokul Akademik Koordinatör

Müge Yamanlıca Tuncay, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi yüksek lisans programından mezun olmuştur.
2002 yılında FMV Özel Erenköy Işık Okulları’nda başladığı sınıf öğretmenliği görevine daha sonra MEF Okulları’nda devam etmiştir. 2009-2015 yıllarında İELEV Eğitim Kurumları’nda, 2015-2017 yıllarında BÜMED Özel Moda Merak Eden Çocuk Okulları’nda devam etti. 2017-2018 eğitim yılında Ataşehir Amerikan Kültür Koleji’nde Anasınıfları ve İlkokul Eğitim Koordinatörü olarak görev yaptı.
Öğretmenlik hayatı boyunca öğrenme ve öğrendiklerini sınıf ortamına taşımak için pek çok ulusal ve uluslararası seminere katılımcı ve uygulayıcı olarak katıldı. Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü - Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 6. Uluslararası Türkçe Eğitimi - Öğretimi Kurultayı’nda aktif katılımcı olarak yaptığı sunumlarla, Waldorf Pedagojisi ile Duyguları Tanımlama uygulaması olan “Waldorf Masa Tiyatrosu”, “Bir Kitaptan Yola Çıkarak Taş Devrine Yolculuk” müze etkinliği, “Kitap ve Film Karşılaştırmalı Okuma Etkinlikleri ve Beyoğlu Dergisi’nde Beyoğlu üzerine yazdığı yazılar, okuma ve yazmaya verdiği değerin göstergesi çalışmalarından örnekler oluşturmaktadır. Müge Tuncay, özgüven sahibi, akademik yönden donanımlı bireyleri hayata hazırlayacak bir takımın üyesi olmaktan büyük keyif almaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında aramıza katılmıştır.

Değerli Veliler,

Her yaşta öğrenmeyi seçen 25 yıllık bir eğitimciyim. İletişimin her kapıyı açtığına inanan ve bunu birçok kanaldan yapabilmek adına kendisini sürekli yenileyen bir eğitimci; fark yaratan bireyler yetiştirmenin önemini kavramış ve sanatı eğitime entegre etmiş aynı zamanda.

Öğrenmenin kilit noktası motivasyondur ve her bireyi motive eden bileşenler birbirinden farklıdır. Kimisinin ihtiyaç duyduğu ritim, kimisinin görmek istediği şemalar vardır. Birinin deneyimlediği, diğerinin dinlediğine eş değerdir. Bu bilinçle hareket ederek eğitim ortamları oluşturduğumuz ide Okulları’nda, biliyoruz ki her bir öğrencimiz hayatları boyunca fark yaratan bireyler olacaklar. Bilişsel becerilerinin yanında yetkin oldukları yaşamsal becerilerinin de farkına varacaklar. Daha proaktif olup değişen dünyaya ayak uydurmada hep bir adım önde ve öncü olacaklar.

Bizler, bir yıl sonrasını düşünerek tohum ekmiyoruz, çok daha ileriye yatırım yapıyor ve insan eğitmeye gönül veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “geleceğin güvencesinin sağlam temellere dayalı bir eğitimle mümkün” olduğunu biliyoruz.

Çocuklarınız bizim için yaşanılası bir dünyanın en temel taşları!

Ailemize hoş geldiniz…

Oğuz Kasap
Ortaokul Müdür Yardımcısı

Oğuz Kasap Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nü bitirdikten sonra Kanada’da Ontario School of Music’de Piyano ve Kompozisyon alanında pre-master derecesi için Serguei Tchepournov ile çalıştı. Avusturya Mozarteum Üniversitesi’nde, İspanya Barcelona Üniversitesi’nde ve Finlandiya Nokia Lukio’da ustalardan eğitim aldı, çalıştaylarına katıldı.  

Yeditepe Üniversitesi’nde “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programını tamamlayan Oğuz Kasap, halen Rumeli Üniversitesi’nde Psikoloji yüksek lisans programına devam etmektedir.

Profesyonel basket oynayan, piyano, gitar, çello, ukulele gibi enstrümanları çalan Oğuz Kasap Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde konser verdi.

Eğitim dünyasına İstek Vakfı Belde Okulları’nda müzik öğretmeni olarak adım attıktan sonra sırasıyla İstek Vakfı Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, İstek Vakfı Müzik Koordinatörlüğü, Özel SEV Okulları Piyano Öğretmenliği, İELEV Özel Alman Lisesi Müdür Yardımcılığı ve İELEV Özel Alman Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 

Oğuz Kasap 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren ide okulları’nda 5. ve 6. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sevgili Öğrencilerim, Değerli Velilerimiz,

Ülkemizin aydın bir geleceğe sahip olabilmesi için eğitim felsefesinin mutlaka başarılı ve nitelikli olması gerektiği bilinci ile mesleğe başladığım günden itibaren aynı eğitim heyecanını hissetmekteyim. Bu heyecanı, kurulduğu süreçten beri yaşatan bir kurum olan ide okulları’nda olmanın gururunu yaşıyorum.

Eğitimde esas olan, her bir bireyin insanca ve uygarca gelişimi için çaba sarf etmektir. Dönemin şartlarına uygun şekilde yeniliklere açık olmaktır. Her öğrencinin biricik olduğunun farkında olarak hem akademik hem de yaşam başarısı için yol gösterici liderlik vizyonu ile onların yanında olmaktır. Bu anlayışın sürdürülebilir olması için tıpkı öğrencilerimiz gibi biz eğitimcilerin de yeniliklere her zaman açık olması ve yaşam boyu öğrenme heyecanını her an taşıması gereklidir.

Siz velilerimiz ile kuracağımız doğru iletişim ve iş birliği sayesinde de çocuklarımız akademik olarak başarılı, özgüvenli ve temel yaşam becerilerini kazanmış mutlu bir birey olma yolunda adımlar atmaya devam edeceklerdir. Her öğrencimin hedeflerine ulaşması, mutlu ve geleceğe güvenle bakan başarılı bireyler olarak hayata karışması dileği ile…

Ali Ersoy
Ortaokul Müdür Yardımcısı / LGS Akademik Koordinatör

Ali Ersoy, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra yine Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans programını tamamlamıştır. Üniversite 4. sınıftan itibaren İzmir’in saygın dershanelerinde Felsefe Grubu Öğretmeni ve Rehber Öğretmen olarak meslek hayatına başlamıştır.

2010-2011 yılları arasında Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde Kaplan Aspect İnternational School’da İngilizce dil eğitimi için bulunmuştur.

İstanbul’a döndükten sonra Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca hem ortaokul hem de lise kademesinde Rehber Öğretmen, Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü, Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

2018 yılında çalıştığı kurumdan ayrıldıktan sonra Avrupa Koleji Ortaokul Müdür Yardımcılığı, Mektebim ve Sınav Kolejleri’nde Okul Müdürlüğü ve LGS Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür.

Ali Ersoy 2022 yılından itibaren ide okullarında ortaokul müdür yardımcısı ve LGS Akademik Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


Kıymetli Öğrencilerim, Değerli Velilerimiz, 
Günümüzü şekillendiren temel unsurlara biraz göz gezdirdiğimizde karşımıza ilk olarak  “ANI YAKALAMAK” kavramı çıkıyor.
Çağı kavrayan,  doğayla barışık yaşayan, akademik bir bakış açısıyla hayatı, dünyayı sorgulayan,  geçmişi gelecekle buluşturan, yapılan her türlü üretim için vicdan sahibi, aklı ve zekayı kullanan, kararlı, iradeli, dürüst, cesaretle hareket eden nesiller yetiştirmek için uğraşıyor tüm dünya.
Yaşayan değerler, sanat, spor, bilim gibi başlıklar her geçen gün birbiriyle entegre olacak şekilde planlanıyor ve bunun neticesinde bilginin sürekli büyüdüğü, geliştiği bir çağa doğru koşar adım gidiyor içinde yaşadığımız bu küçük mavi nokta.
Bunlar olup biterken yaşanabilecek tüm risklere, acil durumlara ve afetlere karşı Güvenli Yaşam Kültürü çağımıza damga vuran kavramların en başında geliyor.
İşte tam da bu noktada ve bu süreçler dâhilinde yıllardır hep öğrencilerime aktarabileceğim kıymetli bir fikrin, bir düşüncenin ilk oluşum anını, o ilk kıvılcımı nerede yakalayabileceğimi düşündüm. 
Farklı disiplinlerdeki akademik eğitimlerim çerçevesindeki birikimlerimi aktarabileceğim bir yer arayışımı ide okulları ile tanıştığım güne kadar hep sürdürdüm. 
Yaklaşan güzel keyifli anların ve pırıl pırıl gençlerin seslerini şimdiden duyar gibiyim.
Öğrenmek ve öğretmek için ANI YAKALAYACAĞIMIZ yerdeyiz. 
Sizler de hazırsanız başlıyoruz.
Şimdi üretme zamanı…

Harun Öngören
İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı 
ide Akademi Sorumlusu, Drama Öğretmeni 

Harun Öngören ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalını ardından Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimini daha sonra Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliğini son olarak da Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünü bitirmiştir.
Halen Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü son sınıfında eğitim hayatına devam etmektedir.
Öğretmenlik deneyimine Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı, Irmak Okulları, Terakki Vakfı Okulları, Saint Pulcherie Okulları, Bahçeşehir Koleji, VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi’nde drama ve sahne sanatları öğretmeni görevlerinin yanı sıra acil durum yöneticiliği, Genç AKUT Aktivite Eğitmenliği ve VKV Koç Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi’nin Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı görevini de sürdürmüştür.
1995 yılından bu yana Doğal Afetlere Müdahale gruplarında ve Arama Kurtarma ekiplerinde (MAY mahalle afet yönetimi derneği), (LİDAM ARAMA-KURTARMA EKİBİ), (AKUT ARAMA–KURTARMA DERNEĞİ) üye, gönüllü arama kurtarma personeli ve eğitmen öğretmen olarak çalışmış, ülkemizdeki pek çok afet ve acil durum ile Sri Lanka ve Japonya'da gerçekleşen iki ayrı tsunamide aktif görev yapmıştır.
Güvenli Yaşam Kültürü Seminerlerinin ülkemiz genelinde verilmesi noktasında, alt yapı ve kadrolarının eğitimi üzerine çalışmalar yürüten Harun Öngören, Sivil Toplum Kuruluşları bünyesinde de eğitimci kimliğini uzun yıllardır devam ettirmektedir.

2018 yılında ide okulları’nda drama öğretmeni olarak göreve başlayan ve ide Akademi’nin sorumluğunu üstelenen Harun Öngören aynı zamanda okulumuzda idari Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sonya Reger Benligil
İngilizce Öğretmeni

Sonya Reger-Benligil Almanya, Nuremberg’de anaokulu ve okul öncesi öğretmeni olarak eğitimini tamamladıktan sonra Amerikan TESOL Enstitüsünden Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) diploması ve Teaching English as a Foreign Language (TEFL) sertifikası aldı. Bunların yanı sıra Montessori, UBD (Understanding by Design), ve Jolly Phonics eğitimlerinin sertifikalarına da sahiptir. Sonya Reger-Benligil Almanya’da uluslararası bir anaokulunda İngilizce ve Almanca öğretmeni olarak dört sene çalıştıktan sonra eşiyle birlikte İstanbul’a geldi ve Erdil Koleji ile Doğa Okulları Beykoz Kampüsü’nde birer sene çalıştıktan sonra 2008 yılında İstanbul International School kadrosuna geçti. Bu okulda yedi yıl anasınıfı öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra, 2015-2019 yılları arasında Acarkent TED İstanbul Kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. Sonya Reger-Benligil ide okulları Okulöncesi Bölümü’nde 2019-2020 öğretim yılından beri İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Arzu Şapoğlu
Okul Öncesi Öğretmeni

Arzu Şapoğlu Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nü bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’ne devam etti. Ayrıca Newport International Üniversitesi Davranış Bilimleri Bölümü’nden ve Halkla İlişkiler alanında da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’nden önlisans diplomalarını aldı. Arzu Şapoğlu PASS Teorisi – Bilişsel Müdahale Programı, Öğrenme Stilleri, Scamper Metodu ile ilgili eğitimleri tamamlamıştır. Pon Pon Çocuk Kulübü’nde iki yıl çalıştıktan sonra 2002-2016 yılları arasında Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı. İkiz çocukları olunca çalışma hayatına kısa bir süre ara vermek zorunda kalan Arzu Şapoğlu 2019 yılında ide okulları okul öncesi öğrencileri ile buluştu.  Öğrencileri ile Orff destekli etkinliklerle müzik çalışmaları yapmayı, onlarla rond ve oyun oynamayı heyecanla beklemektedir.

Elif Akılber 
Okul Öncesi Öğretmeni

Elif Akılber, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 13 yıllık meslek hayatında aralarında İstek Erenköy Anaokulu, Okan Koleji ve Avrupa Koleji Acıbadem İnovasyon Anaokulu’nda ve bulunduğu özel okullarda okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı. Öğrencilere, birlikte ve özgürce öğrenme fırsatı tanıyan Reggio Emilia, öğrencinin akademik bilgilenmesinin yanı sıra sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini de vurgulayan, böylece çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini amaçlayan PYP, erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alan High/Scope uluslararası öğrenme yöntemleri eğitimlerini almıştır. 2019 yılından itibaren ide okulları’nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.


Nazan Kaya
Okul Öncesi Öğretmeni

Nazan Kaya İMKB Kız teknik ve Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünü bitirdikten sonra Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden lisans derecesini aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Nazan Kaya, Reggio Emilia, High Scope, Montessori, ErkenStem eğitimlerini almış,  görev yaptığı TED Rönesans Koleji ve Uğur Eğitim Kurumlarında bu eğitimlerden edindiği bilgileri derslerinde uygulamıştır.

Ahşap boyama ve drama ile oyunlaştırmaya özel ilgi duyan Nazan Kaya, ide öğrencileri ile buluştuğu için çok mutludur.

Sevtap Karadayı
1. Sınıflar Zümre Başkanı / Sınıf Öğretmeni

Sevtap Karadayı, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirdikten sonra Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. 1997-2015 yılları arasında devlet okullarında, 2015’ten günümüze kadar da Özel Denizatı İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yaptı.
Öğretmenlik görevinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi SEÇ-BİR (Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi) tarafından 2013 yılında başlayan ve halen devam eden “Toplumsal Sorunların Eğitim Ortamında Tartışılması” projesinde “Engellilik ve Ayrımcılık” başlığı altında ders geliştirme ve örnek ders kitabı yazma çalışmalarında da bulunan Sevtap Karadayı 2014 yılından beri öğretmenlerin, "Sistem Düşüncesi (Systems Thinking)” yaklaşımını kullanarak öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmelerine, büyük resmi görerek çözüm yolları bulmalarına destek olmayı amaçlayan Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneği’ene üyeliğini devam ettirmekte ve sempozyumlarına aktif olarak katılmaktadır.
2015 yılında başladığı Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi kapsamında öğretmen eğitimleri ve yine aynı yıl başlayan SEİBA Uluslararası Masal Anlatıcılığı atölye çalışmalarını hala devam ettiren öğretmenimiz geleceğin yetkinliklerini kazandırmayı amaçladığı ide okulları öğrencileri ile  2018 yılında buluşmuştur.

Ayşe Şenol
Sınıf Öğretmeni

Ayşe Şenol, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra meslek hayatına Biltek Koleji ilkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak başladı. İki yıl aynı kurumda çalıştıktan sonra Özgür Boza Eğitim Kurumlarına geçerek sınıf öğretmeni olarak görev yapmaya devam etti.
İki yıl çalıştığı kurumundan ayrıldıktan sonra ide Okullarında Akademik Koordinatörlük Biriminde işe başlayarak ide online eğitim platformunda kullanılan eğitim malzemelerinin hazırlanmasında çalıştı. Bu süre boyunca aralarında Online Eğitim Müfredatı Geliştirme, Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı, Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı’nın da içinde bulunduğu çok sayıda eğitim ve seminere katıldı.
Ayşe Şenol ide okuları öğrencileri ile buluşarak, onlarla eğlenceli ama öğretici bir yolculuğa çıkmaktan mutluluk duymaktadır. 

Ayşe Şenol ide okulları öğrencileri ile buluştuğu 2020 yılından beri onlarla eğlenceli ama öğretici bir yolculuğa çıkmaktan mutluluk duymaktadır.

Ercan Yürektürk
Sınıf Öğretmeni

Ercan Yürektürk Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunudur. İlkokul öncesi çocuk gelişimi ve çocuk davranışları alanına hâkim olmak için başlamış olduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi alanındaki yüksek lisansına tez aşamasında devam etmektedir.

Ercan Yürektürk meslek hayatına sınıf öğretmeni olarak bir devlet okulunda başlamıştır. Daha sonra MEB tarafından özel eğitim alanında açılan üç yüz saatlik bir eğitim programını tamamlamış ve İstanbul’da 5 yıl özel eğitim alanında çalışarak öğrenci gözlem ve takip alanında kendisine yeni bir pencere daha açmıştır.

2018 – 2021 yılları arasında Uğur Okulları’nda sınıf öğretmeni ve ilkokul zümre başkanı olarak; 2021-2022 yılları arasında da Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Kişisel gelişim olarak ‘Disleksi Eğitimi’ ve ‘Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Eğitimi’ almıştır.

2022 yılında bilgi ve birikimini drama ile eğlenceli hale getirdiği derslerde ide öğrencileri ile buluşmak üzere aramıza katılmıştır.

Gamze Kalıpcı Yılmaz
2. Sınıflar Zümre Başkanı / Sınıf Öğretmeni

Gamze Kalıpcı Yılmaz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tezli yüksek lisansını 2008 yılında tamamladı.
Özel Marmara İlköğretim Okulu’nda 2004 yılında başladığı sınıf öğretmenliği görevini 2012 yılına kadar sürdürdü. 2012-2019 yılları arasında Özel Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda görevine devam etti. Çocuk kitaplarının gizemli dünyası ile ilgilenen, eleştirel düşünme becerisi ve sorgulamaya dayalı okuma çalışmaları ve çocuklar için öyküler yazma denemeleri yapan Gamze Kalıpcı Yılmaz bilgi ve tecrübelerini ide öğrencileri ile paylaşmak üzere 2019 yılında aramıza katılmıştır.


Huriye Sezer
Sınıf Öğretmeni

Huriye Sezer Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunudur. İlk öğretmenlik deneyimini Ulus Özel Musevi Okulu’nda edinen Huriye Sezer, 2009-2018 yılları arasında çalıştığı Özel Üsküdar SEV İlkokulu’nda sınıf öğretmeni, Bilişsel Destek ve Düşünme Becerileri öğretmeni olarak görev yaptı. Bu yıllarda aldığı PASS Teorisi ve Düşünme Becerileri eğitimi ve PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programı olan PREP (PASS Reading Enhancement Program) eğitimi sonrasında özel eğitim alanında da çalışmaya başladı. Yard. Doç. Dr. Melodi Özyaprak tarafından verilen “Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme” ve “Üstün Zekalılar Eğitimi” ile kendini geliştiren Huriye Sezer 2018-19 öğretim yılında eş zamanlı olarak İno Okulları ile Özgür Boza Okulları’nda Düşünme Becerileri öğretmeni ve Agape Danışmanlık Merkezi’nde de özel eğitim uzmanı olarak çalıştı. Huriye Sezer, ide Okulları’nın PASS Teorisi Bilişsel Destek Programı üzerine dayandırılan eğitim sisteminde bilgi ve birikimini paylaşmak, ide öğrencilerinin öğrenme yolculuklarını kolaylaştırmak için 2019 yılında aramıza katılmıştır.

Özge Yalçın
Sınıf Öğretmeni

Özge Yalçın, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Öğretmenliğinin ilk yıllarında çalıştığı devlet okullarında sınıf öğretmenliğinin yanı sıra, özel eğitim sınıflarında da çalışmıştır. Daha sonra görev aldığı Özel Ütopya İlköğretim Okulu’ndaki öğretmenliği sırasında Comenius projesi kapsamında İngiltere’ye giderek oradaki eğitim sistemi hakkında da bilgi edinmiştir. Bilfen Eğitim Kurumları’nda çalıştığı on yıl boyunca sınıf öğretmenliğinin yanı sıra, Bilfen Yayıncılık için yazarlık da yaparak ilköğretim öğrencileri için kitaplar üretmiştir.
Öğretmenlik hayatı boyunca aldığı pek çok eğitimin yanı sıra “Üstün Yetenekli Çocuklar”, “Otizm”, “Whole Brain Teaching” ve “PASS” gibi alanlarla ilgilenmiş, “Dil Beceresi ve Teknik Okuma”, “Konuşma” gibi başlıklarla ile ilgili unsurları mesleki çalışma sahasında kullanmıştır.
Modafen İlkokulu’ndaki görevinden ayrılarak mesleki tecrübelerini ide öğrencileri ile paylaşmak üzere 2020 yılı itibariyle ide Ailesine katılmıştır.

Emel Erdal
3.sınıflar Zümre Başkanı / Sınıf Öğretmeni

Emel Erdal Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden lisans derecesi almıştır.

1991 yılında resmi okullarda başladığı sınıf öğretmenliğine 2006 yılından itibaren uzman öğretmen olarak devam etti. 2012 yılında çalışmaya başladığı Özel Efdal Okulları’nda sınıf öğretmenliğinin yanı sıra Bölüm Başkanı ve İlkokul Koordinatörü olarak görev aldı.

Düşünme Becerileri, Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımları’nın da içinde yer aldığı çok sayıda eğitim ve seminere katıldı.

Emel ERDAL, meslek yaşamı boyunca “Öğrenemeyen öğrenci yoktur.” ilkesi ile akademik becerilerinin yanı sıra, yaşadığı çevre ve gezegene duyarlı, öğrenme yollarını keşfedebilen, öz saygısı yüksek, öz bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.  ide Öğrencilerinin öğrenme ve gelişim serüvenlerinde onlara rehberlik edeceği için heyecan duymaktadır.

2021 yılı itibari ile deneyimlerini ve bilgi birikimini ide öğrencileri ile paylaşmak üzere aramıza katılmıştır.


Fatma Arslantürk
Sınıf Öğretmeni

Karadeniz Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1987 yılında, ilk görev yeri olan Diyarbakır’da başlayan öğretmenlik yolculuğu, Fatsa ve İstanbul’daki devlet okullarında devam etmiş, 2014 yılında Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu’ndan emekli olarak özel okula geçiş yapmıştır.  

Özel Efdal İlkokulu, Okan Koleji ve Sevinç Kolejinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arslantürk 37 yıllık öğretmenlik hayatında düşünme becerileri, Öğrenen Öğretmen, Lego Education, STEAM XR gibi çok sayıda eğitim ve seminer programlarına katılarak kendini geliştirmiş ve öğrendiklerini sınıfında uygulayarak öğrencileri için farklılaştırılmış öğrenme ortamları hazırlamıştır.  

Öğretmenlik hayatı boyunca; mutlu ve başarılı, haklarını bildiği kadar sorumluluklarını da bilen, çevre bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Fatma Arslantürk, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibari hedeflerini gerçekleştirmeye okulumuzda devam edecektir. 

Duygu Yılmazcan Dipi
Sınıf Öğretmeni

Duygu Yılmazcan Dipi lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2007-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

2006’da başladığı sınıf öğretmenliği görevine 2013 yılına kadar Marmara Koleji’nde devam etti. Bu yıllarda zümre başkanlığı ve PYP alan liderliği görevlerini üstlendi.

2013-2016 yılları arasında Özel SEV Üsküdar İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği ve zümre başkanlığı görevini yürüttü. Bu yıllarda PASS Teorisi Bilişsel Destek Programı, Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Teknikleri, Yaratıcı Yazma eğitimlerini aldı.

Akademik müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü Anabilim İlkokulu’ndan sonra 2018 yılından bu yana Maltepe Bahçeşehir Koleji’nde ilkokul zümre başkanı ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan Duygu Yılmazcan bu yıllar içinde “Stem” ve “Üst Düzey Düşünme Becerileri” eğitimleri alarak Türkiye çapında müfredat çalışmalarına katılmış, ulusal sınavlara soru yazmıştır.

2022 yılı itibari ile ide öğrencileri ile tecrübelerini paylaşmak üzere bir araya gelmekten dolayı heyecan ve mutluluk duymaktadır. 

Serkan Şahin
Sınıf Öğretmeni

19 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Serkan Şahin, özel ilgi alanı olduğu için İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne de devam etmiştir.

Mental aritmetik eğitmeni sertifikasına sahip olan Serkan Şahin, meslek hayatına Devlet Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak başlamış; özel eğitim sınıf öğretmenliği sertifika programını bitirdikten sonra da üç farklı özel eğitim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak çalışmaya devam etmiştir. 

2017 yılından itibaren Anabilim Eğitim Kurumları’nda sınıf öğretmeni olarak beş yıl çalıştıktan sonra ide Okulları öğrencileri ile çalışmalarına eşlik etmek adına bu yolculuğa çıkmayı sabırsızlıkla beklemektedir. 

Öğretmenlik hayatı boyunca değişim ve gelişimin önce kendimizden başlayacağı bilinciyle, çeşitli eğitim ve seminerlerin yanı sıra, düzenli olarak kişisel gelişim alanlarında eğitimlere ve uygulamalara katılmaya devam etmekte; 2018 yılından beri ortaokul seviyesi için yazdığı matematik soru bankası ve konu anlatımlı kitapları basılmaktadır.

2022 yılı itibari ile ide öğrencileri ile bilgi ve birikimini paylaşmak üzere bir araya gelmekten dolayı heyecan ve mutluluk duymaktadır. 

MEHMET ALİ TÜRK
Sınıf Öğretmeni

Mehmet Ali Türk Beşikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi ve Karadeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunudur.  

Mezun olduktan sonra mesleğe Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında sınıf öğretmeni olarak başlamış; bir yandan da kendini geliştirmenin önemine inandığı için çeşitli eğitimler almaya devam etmiştir.

2013 yılında MEB tarafından açılan Zihinsel Engelliler Sertifika Programı’na;  2014 yılında Türkiye Disleksi Vakfı’nın eğitimlerine, 2016 yılında da Bahçeşehir Üniversitesi’nin Üstün Potansiyelli Çocuklar eğitimlerine katılarak öğretici sertifikalarını almıştır. 

İki sene özel rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim alanında görev yaparak kendisine çocuk gözleminde yeni pencereler açtıktan sonra, 2015-2017 yıllarında Bahçeşehir Koleji’nde, 2017-2023 yıllarında da Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nda sınıf öğretmeni olarak çalışmıştır.

ide öğrencilerinin problem çözme, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek hayal güçlerini desteklemek için aramıza katılmıştır.

Feride Zülalbade Özen
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

Özel İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre özel danışmanlık ve rehabilitasyon merkezleri ile hastanelerde psikolog olarak çalışmış, klinik stajlarını tamamlamıştır.

Kariyerine eğitim alanında devam etme kararı alarak 2017 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini almış; Esenşehir Bilfen Eğitim Kurumları’nda Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır.

Feride Zülalbade Özen aralarında çocuk gelişim testleri, Wisc-r testi, objektif testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, 450 saatlik aile terapisti eğitimlerinin de olduğu çok sayıda eğitim almıştır. Okul yaşamında kullanılan, aralarında Good Enough, Peabody ve Metropolitan Okul Olgunluk testi gibi çok sayıda test, ölçek ve envanterin uygulayıcısıdır.

Türk Psikologlar Derneği üyesi olan Feride Zülalbade Özen, aynı zamanda özel bir kurstan piyano ve solfej eğitimi alarak müzik alanında da kendini yetiştirmiştir.

2022 yılında ide Ailesine katılarak bireylerin yaşam kalitesinin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Işıl Akça Bakırcı
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

Işıl Akça Bakırcı, Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Üniversite yıllarında çeşitli projelerde yer alarak projeler aracılığıyla farklı yaş ve özellikte çocuklarla bir arada olmayı deneyimlemiştir. Aile Danışmanlığı eğitimini de 2018 yılında Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Meslek hayatına 2017 yılında Bursa Çakır Okulları’nda başlamış ve çalışma hayatının beş yılını bu kurumda tamamlamıştır. Çalışma hayatı boyunca kendini geliştirmeye ve öğrenmeye önem veren Işıl Bakırcı, Çocuk Gelişim ve Dikkat Testleri, Frostig Görsel Algı ve Dikkat Programı, Wisc-r, PASS teorisi, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikolojik Sağlamlık ve İkinci Adım Programı eğitimlerini almıştır. Aynı zamanda alanında uzman kişiler tarafından verilen okul çağı sorunlarına sistematik yaklaşım, okul oryantasyonu, akran çatışması, bağlanma, sağlıklı cinsel gelişim, farklılaştırma gibi seminer ve atölyelere katılmıştır.

2022 yılından itibaren şehir değişikliği kararıyla birlikte ide okulları Ailesine katılan Işıl Akça Bakırcı, edindiği deneyimleri öğrencileri ile paylaşmayı ve gelişim süreçlerinde yanlarında olmayı heyecan ve istekle devam ettirmektedir.


MEHMET AYGÜN ÇİFTÇİ
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Aygün Çiftçi Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunu olup, yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır.  Hızlı Okuma ve Anlama eğiticiliği, Afet Sonrası İlkyardım ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu konularında sertifika sahibidir.

Aygün Çİftçi TÜZTEV (Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim Vakfı) Mozaik Okulları’nda ve Sınav Koleji’nde psikolojik danışmanlık ve rehber olarak görev yapmıştır. ide Öğrencilerine Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ve Bilişsel Destek Bölümleri’nde destek olmak üzere aramıza katılmıştır.Gözde Kaymak
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Gözde Kaymak, 2016 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünde lisans eğitimini burslu olarak tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra rehabilitasyon merkezinde otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ve zihinsel engeli olan çocukların ailelerine yönelik çalışmalarda bulunmuş 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans programından mezun olarak uzmanlığını alarak farklı hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde uzman klinik psikolog olarak görev yapmış ve klinik stajlarını tamamlamıştır. 

Kariyerine eğitim alanında devam etme kararı alarak 2019 yılında Maltepe Üniversitesinden Pedagojik Formasyon eğitimini almış ve meslek hayatı boyunca Uğur Okulları, Final Okulları ve Özel Öğretim Kursları’nda Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak görev yapmıştır.

Kendini geliştirmeyi ve öğrenmeyi amaç edinen Gözde Kaymak, aralarında çocuk gelişim testleri, projektif ve objektif testler, bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapinin bulunduğu birçok eğitim almış, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kum terapisi, oyun terapisi gibi seminerlere katılım sağlamıştır.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ide ailesine katılan Gözde Kaymak büyük bir heyecan ve istekle öğrencileri ile buluşmayı beklemektedir.

Zeynep Türkmen
Düşünme Becerileri ve Bilişsel Destek Eğitimi Öğretmeni

Zeynep Türkmen Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Okul Öncesi Eğitimi alanındaki yüksek lisans eğitimi tez aşamasında devam etmektedir.
Zeynep Türkmen meslek hayatına başladığı devlet okulunda iki sene çalıştıktan sonra Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’nda göreve başladı. 1998 -2019 yılları arasında 21 yıl boyunca önce okul öncesi öğretmeni, daha sonra da okul öncesi öğretmenleri akademik koordinatörü olarak görev yaptı. 

Bu süre boyunca katıldığı çok sayıda seminerin yanı sıra Uzm. Psikolojik Danışman Meltem Canver Kozanoğlu’ndan PASS Teorisi– Bilişsel Müdahale Programı, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisinden 2.Adım-Sosyal-Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme eğitimi, Dr. Melodi Özyaprak’tan Üstün Çocuklar ve Özellikleri, Üstün Çocuklarda Müfredat Farklılaştırılması, Yaratıcılık Teknikleri ve Scamper Yöntemi, Lead Academy’den Öğrenme Stilleri, Dr. Bülent Madi’den Doğumden Ergenliğe Beyin Gelişimi ve Öğrenme, Okuma Yazma Becerisinin Gelişmesi gibi uzun soluklu eğtimler aldı.

Zeynep Türkmen 2019 yılında ide okul öncesi öğrencileri ile buluşarak, onlarla eğlenceli ama öğretici bir yolculuğa çıktı. 2021 yılından itibaren ide öğrencilerinin bilişsel becerilerini destekleyerek onları akademik, sosyal ve duygusal yönden güçlendirmek üzere Düşünme Becerileri ve Bilişsel Destek Eğitimi Öğretmeni olarak devam etmektedir.

Gülay Çetinkaya
Türkçe Zümre Başkanı / Türkçe Öğretmeni

Gülay Çetinkaya Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra 9 yıl süreyle lise ve üniversite giriş sınavlarına öğrenci hazırlayan farklı dershanelerde Türkçe öğretmenliği yaptı. En son görev yaptığı Sevinç Dershanesinden özel okullarda çalışmak için ayrıldı. Sırasıyla Bahçeşehir Koleji, Amerikan Kültür Koleji ve İleri Nesil Okullarında Türkçe öğretmeni, TEOG koordinatörü, bölüm başkanı gibi görevlerde bulundu. Gülay Çetinkaya 2019 yılında ide okulları’na katılarak, ide’li öğrencilerin ana dillerini düzgün kullanmalarını sağlamak, edebiyat eserlerini anlama ve yorumlama yolculuklarında eşlik etmek için çalışmaktadır.


Harun Çoşkun
Türkçe Öğretmeni

Harun Coşkun Rize Anadolu Öğretmen Okulu’nda bitirdikten sonra 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 yılında başladığı öğretmenliğe çeşitli dershane ve okullarda devam etmiş, 2016-2022 yıllarında Final Okullarında Türkçe Öğretmeni, Türkçe Zümre Başkanı, Sözel Dersler Bölüm Başkanı unvanlarıyla görev yapmıştır.

Doğan Akademi Yayınları için 6.sınıf Kafadar Türkçe Soru Bankası kitabını yazmış;

Hiper Zeka Yayınları ile ortaokul düzeyinde 10’a yakın test kitabının hazırlanmasında önemli rol oynamıştıtr.

Aldığı çeşitli eğitimin yanı sıra P4C – PwC alanıyla ilgilenmektedir.

Masa tenisi branşında liglerde oynamış ve çok sayıda Türkiye derecesine sahip olan Harun Coşkun, aynı zamanda antrenör olarak da görev yapmaktadır.

Hem sınav hem de yaşam becerisini önemseyen Harun Coşkun ide öğrencilerini yaratıcı düşünmeye teşvik etmek için aramıza katılmıştır. Ancak öğrencileri ile masa tenisi oynamak en büyük hobisi, 2022 yılında ide Ailesine katılmıştır.

mıştır. Ancak onlarla masa tenisi oynamayı da heyecanla beklemektedir.  


DAMLA METİN DOĞAN
Türkçe Öğretmeni

Damla Metin Doğan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde de pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.

Eğitimde Yaratıcı Drama Sertifikasına sahip olan Damla Metin Doğan, 2023 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme alanında yüksek lisans çalışmasını bitirmiştir.

Meslek hayatına devlet okullarında başladıktan sonra Fen Bilimleri Eğitim Kurumları ve Bahçeşehir Koleji’nde devam eden öğretmenimiz 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ide öğrencilerine ana dil dersi temel beceri ve kazanımlarına ulaşmada üst düzey performans göstermeleri ve ana dillerini doğru ve etkili kullanabilmeleri için destek olacaktır.

Sevcan Şahin
Matematik Öğretmeni

Sevcan Şahin, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden lisans derecesine ve matematik öğretmenliği formasyonuna sahiptir.

Öğretmenliğe başladığı Kadıköy Final Dershanesi’nde 2008-2013 yılları arasında YKS ve LGS gruplarıyla çalışmış, daha sonra Ümraniye Final Koleji’ne geçerek yine sınav grubundaki öğrencilerle çalışmıştır.
LGS grubunda özel çalışmalar, soru yazma çalışmaları ve kitap tahlili çalışmalarında bulunduğu Bilfen Koleji’ndeki görevinden sonra 2017- 2022 yılları arasında Bahçeşehir Koleji’nde matematik öğretmenliği yapmıştır. Burada da uzmanlık alanı olan LGS gruplarıyla çalışmış, kitap yazma ve eğitimde anlatımı kolaylaştırma çalışmalarına katılmıştır.
Öğrencilerinin gelişimi için özel ve farklı yaklaşımları bireyselleştirerek sunmaya özen gösterdiğini belirten Sevcan Şahin iki çocuğu ile ide ailesine katılmıştır.


Işılay Alkan
Matematik Öğretmeni

Işılay Alkan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden lisans derecesine, Maltepe Üniversitesi’nden de orta öğretim matematik öğretmenliği formasyonuna sahiptir.

Öğretmenliğe 2008 yılında özel bir dershanede matematik öğretmeni olarak başlamıştır. Daha sonra çeşitli özel dershane/etüt merkezlerinde çalıştıktan sonra 2017 yılında Kavacık Final Ortaokulu’na geçerek okul tecrübesi kazanmayı hedeflemiştir.

Akıl Zekâ Oyunları eğitmen sertifikasına sahip olan; meslek hayatı boyunca ulusal ve uluslararası sınavlara öğrenci hazırlayan, deneme sınavlarına soru yazan Işılay Alkan 2021-2022 yılında görev yaptığı Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi’nden ayrılarak iki çocuğu ile birlikte ide ailesine katılmıştır.

Kaan Volkan Durak
Matematik Öğretmeni

Kaan Volkan Durak Safranbolu Anadolu Öğretmen Okulu ve Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunudur.

Matematik öğretmenliğinin yanı sıra veri analizine duyduğu ilgi nedeni ile SQL, Tableau, Cabri 3D eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almıştır.

Bahçeşehir Koleji’nde başladığı öğretmenliğe, Mektebim ve Sınav Kolejleri’nde uzmanlık alanı olan LGS grupları ile devam etmiştir.

Matematiğe olan ilgi ve sevgisini ide öğrencilerine de aşılamak için sabırsızlanmaktadır.

Ayça Ulucan
Fen Bilimleri Zümre Başkanı / Fen Bilimleri Öğretmeni

Ayça Ulucan Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdikten sonra bir süre özel okul ve dershanelerde Fizik/Fen bilimleri öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.
2006 yılında göreve başladığı Özel Şişli Terakki Lisesi’nde Fizik öğretmenliğinin yanı sıra Robotik Kulübü’nün sorumlu öğretmeni olarak da görev yapan Ayça Ulucan 2010 senesinden sonra Üsküdar SEV Ortaokulu’nda Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
Fen Bilimleri dersinde eğitim teknolojileri kullanımının önemine inanan öğretmenimiz, son beş yıl içinde katıldığı seminerlerde Eğitimde Teknoloji Kullanımı isimli sunumlar yaparak birikimini meslektaşları ile de paylaşmıştır.
Ayça Ulucan “Açık Uçlu Soru Yazma”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “PASS Aktiviteleri”, “Öğrenme Stilleri” başlıklı eğitimlerde edindiği deneyimleri ide öğrencileri ile paylaşmak üzere 2018 yılından itibaren ide Ailesinin bir parçasıdır.

Esra Gülek Tombul
Fen Bilimleri Öğretmeni

Esra Gülek Tombul, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdikten sonra yine aynı üniversitede Fizik Alan Öğretmenliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.  Esra Gülek Tombul 2005 yılında başladığı çalışma hayatında aralarında İstek Vakfı Okulları, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Amerikan Kültür Koleji, Okan Koleji gibi okulların da bulunduğu özel okul sisteminde devam etmiştir. Öğrencilerini TEOG, LGS gibi sistemlere hazırlamanın yanı sıra Fen Bilimleri, Fizik, Mental Aritmetik, Eğlenceli Bilim öğretmeni olarak görev yapmıştır. Öğrenmenin gerçekleşmesinde oyunlaştırmanın, proje temelli öğrenmenin önemine inanan Esra Gülek Tombul, okul dışı ortamlarda fen bilimlerinin öğretilmesine (ODARUM) yönelik TÜBİTAK eğitimleri, anlık geri bildirim ve eğitimde oyunlaştırma eğitimleri ile ilgili birçok öğretmen eğitimine katılmıştır. Almış olduğu Mental Aritmetik Eğitmeni ve Akıl Oyunları Uzman Eğitmeni eğitimleri ile öğrencilere alanı dışında da ulaşmayı hedeflemektedir. Geçmişte öğrencileriyle birlikte projelere katılıp kazandığı onca ödüle, ide öğrencileriyle birlikte yenilerini eklemek üzere 2019 yılında ide Ailesine katılmıştır.

Ebru Mercan
Fen Bilimleri Öğretmeni

Ebru Mercan İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fizik Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.
2008 yılında başladığı öğretmenlik hayatına aralarında Anabilim Eğitim Kurumları’nın da bulunduğu çeşitli özel ve devlet okullarında devam ettikten sonra; 2017 yılında Bilfen Eğitim Kurumları’nda Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır.
Aynı zamanda Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi ve Stem Eğitimi alanlarında uluslararası geçerliliği olan sertifikaları bulunmaktadır. 
İngilizce ve İspanyolca bilen Ebru Mercan 2020 yılı itibariyle Fen Bilimleri Öğretmeni olarak ide Ailesine katılmış olup, ilerici ve yenilikçi fikirlerini öğrencilerine aktarmak ve öğrencileri ile projeler yaparak yarışmalara katılarak başarılı öğretim hayatını devam ettirmektedir.

Tesfire Güneş
Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı / Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Tesfire Güneş, Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.
1998 yılında Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nde Tarih ve İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretmeni olarak başladığı görevine, 2009 senesinden sonra Üsküdar SEV Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretmeni olarak devam etti.
Tesfire Güneş, öğrencilerini Atatürk ilke ve değerlerine bağlı, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye 2017 yılından itibaren ide Ailesinin bir parçasıdır.

Candan Teoman
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Candan Teoman Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. 
On sekiz yıllık meslek hayatında devlet okullarında görev yaptıktan sonra Sevinç Dershanesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 2010-2013 yılları arasında Özel Doğuş Eğitim Kurumları’nda Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmeni, 2014 – 2020 yılları arasında da Özel Bilfen Eğitim Kurumları’nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak devam etmiştir. 
Uzun meslek hayatı boyunca çeşitli seminerlere katılmış olup, “Dokuz Tip Mizaç Semineri”, “Eleştirel Düşünme Yöntemleri”, “Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi ve Sınıf Yönetimi”, “Çoklu Zekâ ve Eğitime Yansımaları” aldığı eğitimlerden bazıları olarak öne çıkmaktadır. 
Mesleki tecrübelerini ide öğrencileri ile paylaşmak ve aydınlık nesiller yetiştirmek hedefiyle 2020 yılı itibariyle ide Ailesine katılmıştır.

Didem Topçu 
İlkokul İngilizce Bölüm Başkanı /İngilizce Öğretmeni 

Didem Topçu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezundur.
Öğretmenliğe 2008 yılında İzmir’de özel bir okulda başlamış, 2013 yılında İstanbul’a taşınarak MEF Okulları’nda başladığı görevini günümüze kadar sürdürmüştür. Danışman öğretmenliğini yaptığı JMUN (Model Birleşmiş Milletler) kulübünün öğrencileriyle birlikte ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda JMUN Konferanslarına katılmıştır.
Alanı ile ilgili katıldığı seminerler ve eğitimler arasında öne çıkan “Differentiated Learning”, “Critical Thinking” ve “Liberating the Learner” başlıklı eğitimlerden yola çıkarak öğrenmenin gerçekleşmesinde öğrencilerin aktif rol almasının önemine inanmaktadır.

ide okullarında İngilizce öğretmenliği ve JMUN kulübünde çalışmakta ayını zamanda İlkokul İngilizce Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. 2020 yılı itibari ide Ailesine katılmıştır.

Gülden Öztürk
Ortaokul İngilizce Bölüm Başkanı / İngilizce Öğretmeni

Gülden Öztürk çocukluk yıllarını Colorado, Amerika’da geçirdikten sonra Türkiye’ye dönerek Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

Aralarında Bilfen, Modafen, SEV Üsküdar ve Girne Koleji gibi çeşitli okulların bulunduğu özel okullarda öğretmen ve İngilizce bölüm başkanı olarak görev yaptı; Model United Nations (MUN) kulübü öğrencileri ile katıldığı konferanslarda ödüller aldı.

ide Okulları’nda İngilizce öğretmenliği ve Ortaokul İngilizce Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2021 yılı itibariyla ide Ailesine katılmıştır.

Catherine Öncel
İngilizce Öğretmeni

Catherine Öncel İngiltere Nothrumbria Ünversitesi’nden mezun olup, Cambridge Üniversitesi’nden Teaching English as a Foreign Language to Adults (CEFLA) sertifikasına sahiptir. 2000-2008 yılları arasında Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda, 2008-2014 yıllarında da Marmara Eğitim Kurumları’nda çalışmıştır. 2014 yılından beri de Çevre Koleji Batı Ataşehir AnaOkulu’nda okul öncesi öğrencilerine İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. Primary Years Program (PYP) ve Content Language Integrated Learning (CLIL) eğitim metotlarındaki tecrübelerini ide okulları okulöncesi öğrencileri ile paylaşmak üzere 2019 yılında aramıza katılmıştır.


Thomas How
İngilizce Öğretmeni

Thomas How İngiltere'de eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenliğe duyduğu ilgi nedeni ile Teaching English as a Foreign Language (TEFL) sertifikasını alarak öğretmenliğe adım atmıştır. Türkiye'ye geldiği 2010 yılından beri aralarında Çevre Koleji, Fen Bilimleri Okulları, Girne Koleji’nin de bulunduğu çeşitli özel okulda İngilizce öğretmenliği yapmış, Canada Okulları’nda müdür yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

İnternet sitesi tasarımcısı da olan Thomas How'un uzmanlık alanları arasında web tabanlı oyun yazılımı ve uzaktan kumandalı araba yarışçılığı da bulunmaktadır.


Ekin Kırılmaz Cebeci
İngilizce Öğretmeni

Ekin Kırılmaz Cebeci Ortadoğu Koleji’nden mezun olduktan sonra lisans derecesini ve öğretmenlik formasyonunu Yeditepe Üniversitesinden almıştır.

2015 yılında Bilfen Koleji’nde başladığı meslek hayatına daha sonra sırasıyla Çamlıca Doğa, Eyüboğlu ve Amerikan Kültür Okulları’nda devam etmiştir.

Öğretmenliği boyunca İngilizce ve yaratıcı drama derslerine girmiş, öğrencilerini Cambridge First Certificate, PET ve CAT sınavlarına hazırlamıştır. PYP ve MYP eğitimlerini de almış olan Ekin Kırılmaz Cebeci, bu eğitim metotlarındaki tecrübelerini ide okulları öğrencileri ile paylaşmak üzere aramıza katılmıştır.

İngilizcenin yanı sıra iyi derecede Almanca, orta seviyede İspanyolca da bilen Ekin Kırılmaz Cebeci yabancı dillere olan ilgi ve sevgisini ide öğrencilerine aşılamak; onların İngilizce öğrenme yolculuklarında yanlarında yer alarak 2022 yılından itibaren ide okulları’nda eğitim vermeye devam etmektedir.

Gülüm Çahan
İngilizce Öğretmeni

Gülüm Çahan, Özel St.Michel Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fransa’ya giderek Pierre Mendes Üniversitesi’nde iki sene boyunca hukuk eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye’ye dönerek alan değiştirmiş ve İstanbul Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne devam ederek, lisans derecesini yine aynı üniversiteden öğretmenlik formasyonunu almıştır.

İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Gülüm Çahan, daha sonra ilköğretim seviyesi için Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) da alarak her iki dilde de öğretmenlik hakkını kazanmıştır.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda başladığı İngilizce öğretmenliğine daha sonra sırasıyla Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü ve Açı Okulları Akatlar Kampüsü’nde devam etmiştir.
Kendisine uzmanlık alanı olarak belirlediği Young Learners grubuna odaklanarak Future Problem Solving, Gamification, Differentiated Learning, CLIL, Mindfulness in the Classroom üzerine hem Fransızca hem İngilizce dillerinde eğitimler almıştır.

Gülüm Çahan 2022 yılından itibaren ide öğrencilerinin İngilizce öğrenme yolculuklarında yanlarında olmaya devam etmektedir.

Oya Balcik 
İngilizce ve İngilizce Drama Öğretmeni 

Oya Balcık, Atatürk Eğitim Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, iki yıl Almanya’da Munster Üniversitesi’nde dil bilimi eğitimi aldı.  
1991 senesinde başladığı İngilizce öğretmenliğine çeşitli özel okullarda devam ettikten sonra, 1998 yılında SEV İlköğretim Okulları’na geçerek 2020 yılına kadar ilköğretim sınıflarının farklı kademelerinde İngilizce ve İngilizce Drama Öğretmeni olarak görev yaptı. 
İngilizce ve İngilizce Drama derslerini iki sene boyunca devam ettiği Müjdat Gezen Tiyatro Okulu’nun eğitimlerinde edindiği bilgi ve deneyimlerle zenginleştiren Oya Balcık, öğrencileriyle otuza yakın tiyatro oyunu ve müzikal sergilemiştir. İngiltere’de Trestle Arts Base ve Shakespeare Globe Tiyatrosu’na düzenlediği gezilerde öğrencilerin drama çalıştaylarına katılmalarını sağlamış; öğrencileriyle birlikte ISTA (International Theatre Association) tarafından her sene farklı ülkede düzenlenen uluslararası drama festivallerine katılmıştır. 
2020 yılından itibaren ide öğrencilerinin İngilizce öğrenme yolculuklarında yanlarında olmaya ve tiyatroya ilgi duyanların Drama Kulübü’ne katılarak sahne tozu yutmalarını gözlemlemeye davam etmektedir.


Tuğba Tekeli
İngilizce Öğretmeni

Tuğba Tekeli Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra A.B.D.’ye giderek ilk öğretmenlik deneyimini New York’ta bulunan Westbury Dil Okulu’nda göçmenlere dil eğitimi vererek edindi.

Türkiye’ye döndükten sonra İngiliz Kültür Derneği’nde hem okul çağındaki öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik dil kurslarında görev aldı. Aynı zamanda Tümay Özokur, Akademide drama eğitimini tamamladı. Daha sonra öğretmenliğe okul ortamında devam etmek üzere Anabilim eğitim Kurumları’nda İngilizce ve İngilizce drama öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Daha lise yıllarında İngilizceye duyduğu ilgi nedeniyle New York’ta bulunan Hofstra Üniversitesi ile Hollanda’da bulunan Titus Brandsmalyceum Lisesi’ne dil okulu ve öğrenci değişim programı ile gitti. Öğretmenliğe başladıktan sonra da bu ilgisi devam etti ve Better Learning Leadership Konferansı’na katıldı; "A Digital Day at Cambridge" ile; Nottingham Üniversitesi uzaktan eğitim programı ile “Coursera”, "Innovation in Teaching Practices" sertifikalarını aldı.

Doğa yürüyüşleri, tahta oyma sanatı, yoga gibi alanlara ilgi duyan Tuğba Tekeli, bu hobilerini ide öğrencileri ile paylaşırken İngilizce dilinin kullanıldığı ortamlar oluşturmayı hedeflemektedir.2022 yılında ide Ailesine katılmıştır.

Özlem Müge Bostan
İngilizce Öğretmeni

İngiltere doğumlu olan Özlem Müge Bostan ilk-orta ve lise eğitimini İngiltere’de tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nden öğretmenlik sertifikasını aldıktan sonra Bilfen Okulları’nda öğretmenliğe başladı.

British Council tarafından verilen İngilizce öğretiminde (English Language Teaching /ELT) önde gelen eğitimlerden olan Young Learners Approaches and Methods ve Teacher Development kurslarını tamamlayan Özlem Müge Bostan, Çevre Koleji’ndeki görevinden İngiltere’de doğum yapmak istediği için ayrıldı.

2013 yılında tekrar Türkiye’ye döndüğünden beri Çamlıca Çağlar Koleji’nde çalışan Özlem Müge Bostan, 2021 yılında oğluyla birlikte ide Ailesine katılmıştır.

Tülay Tellikurşun
İngilizce Öğretmeni

Tülay Tellikurşun liseden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. 1996-1998 yılları arasında California UCLA Üniversitesi’nden Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ve Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) sertifikalarını aldı. Bu süre zarfında Los Angeles’ta bir okulda bir yıl boyunca öğretmenlik yaparak stajını tamamladı.

Türkiye’ye döndükten sonra 1998 -2003 yıllarında VKV Koç Okulları’nda İngilizce öğretmeni olarak işe başladı. Daha sonra Galatasaray ve Yeditepe Üniversiteleri’nde İngilizce öğretim görevlisi olarak çalıştı; İngilizce Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Akademik İngilizce, araştırma makalesi yazımı konularında dersler verdi.

Uzun bir süre Amerika’da bulunan Tülay Tellikurşun 2022 yılı itibarıyla ide Ailesine katılmıştır.

ZEYNEP ERİŞEN
İngilizce Öğretmeni

Zeynep Erişen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve New York Eyalet Üniversitesi tarafından ortak yürütülen uluslararası lisans eğitim programını 1 ve 4. Sınıfları Anadolu Üniversitesi’nde, 2 ve 3. sınıfları ise New York Eyalet Üniversitesi’nde okuyarak tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İşletme Yönetimi (İngilizce) yüksek lisans derecesine sahiptir.

A.B.D.’de bulunduğu süre zarfında New York Eyalet Üniversitesi’nden Teaching English to Speakers of Other Language (TESOL) sertifikasını almış, New York Cortland İlköğretim Okulu’nda stajını tamamlayarak öğretmenliğe adım atmıştır.

2013 yılında İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda başladığı öğretmenlik hayatına, Bahçeşehir Okulları ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nda devam etmiştir. Doğum nedeniyle aktif öğretmenliğe ara verdiği sırada Fen Bilimleri Yayınları’na LGS sınavlarında kullanılmak üzere soru yazarak mesleğine devam etmiştir.

Zeynep Erişen birikimlerini bizlerle paylaşmak üzere oğlu Deniz ile ide okulları’na katılmıştır.

ELİF ÖZSARAÇOĞLU
İngilizce Öğretmeni

Elif Özsaraçoğlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunudur.  Yine aynı üniversiteden aldığı pedagojik formasyonun yanı sıra, Cambridge Üniversitesi’nden aldığı ESOL DELTA (Diploma of English Teaching to Adults) ve ESOL CELTA (Certificate of English Teaching to Adults) belgelerine de sahiptir.

Bahçeşehir Üniversitesi’nden Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme yüksek lisansı bulunmaktadır.

Elif Özsaraçoğlu 2014 yılında öğretmenliğe Beykent ve Doğuş Üniversiteleri’nde İngilizce okutmanı olarak başlamış, özel okullarda İngilizce öğretmeni olarak devam etmiştir. Sol olarak görev yaptığı Bahçeşehir Koleji’nden ayrılarak ide Ailesine katılmıştır.

SEVAL KEMAL
İngilizce Öğretmeni

Seval Kemal ,Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu olup Bahçeşehir Üniversitesi’nden Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme yüksek lisans derecesi ile Cambridge Üniversitesi’nden ESOL DELTA (Diploma of English Teaching to Adults) ve ESOL CELTA (Certificate of English Teaching to Adults) belgelerine sahiptir.

Seval Kemal öğretmenliğe İstanbul Aydın Üniversitesi’nde İngilizce eğitmeni olarak başlamış, 2011 yıllında kurucusu olduğu Capital English’de Callan metodunu kullanarak İngilizce öğretimi, öğrencileri IELTS, TOEFL gibi sınavlara hazırlama üzerine eğitimler düzenlemiştir.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ndeki öğretmenlik görevinden ide okulları ailesine katılmak üzere ayrılmıştır.

Lourdes Gümüşoğlu
İspanyolca Öğretmeni

Lourdes Gümüşoğlu, Kolombiya Atlantico Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra öğretmenlik formasyonunu da aynı üniversiteden almıştır. Yabancı Dil Olarak İspanyolca (E.L.E) Öğretmenliği sertifikasına sahiptir.

Psikoloji ve Nöropedagoji sertifikaları da bulunan Lourdes Gümüşoğlu Kolombiya’da 12 sene öğretmenlik yaptıktan sonra Türkiye’ye gelerek 2016-2020 yılları arasında Amerikan Kültür Koleji ve Avrupa Sınav Kolejleri’nde çalışmıştır.

Bebeklerini büyütmek için ara verdiği öğretmenliğe ide okulları ile geri dönerek, 2022 yılında ide Ailesine katılmıştır.

GİZEM ÇAĞDAŞ
Almanca Öğretmeni

Gizem Çağdaş Almanya doğumlu olup Universitat Duisburg-Essen’den aldığı lisans derecesi de dahil olmak üzere tüm eğitim hayatını Almanya’da tamamlamıştır.

2016 yılında Alman okullarında öğretmenlik yapmaya başlayan Gizem Çağdaş eşinin iş durumu nedeniyle Türkiye’ye dönmüştür.

2023-2024 eğitim yılında ide öğrencileri ile buluşacağı için sevinçlidir.
Alim Keskin
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Alim Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri ve Eğitmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim teknolojileri konferanslarına konuk konuşmacı olarak katılmaya öğrenim hayatı sırasında başladı ve hala devam etmektedir. Mezun olduktan sonra çalışmaya başladığı, sektöründe öncü bir kurumda Kodlama, Lego-Robotik, 3 Boyutlu Yazıcı ve Elektronik eğitimleri verdiği 5-16 yaş aralığındaki çocuklarla çeşitli yarışmalara katılarak ödüller kazandı. Çocuk eğitimlerinin yanı sıra, teknolojinin sınıf ortamına daha verimli bir şekilde entegre edilebilmesi için, eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili birçok öğretmen eğitiminde eğitmen olarak aktif rol aldı. Okul öncesinden başlayarak tüm ide öğrencilerini yeni nesil teknolojileri ile tanıştırarak çocukların gelecekleri için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlayan Alim Keskin, 2017 yılından itibaren ide Okulları bünyesinde görev yapmaktadır.

FİLİZ EBRU BİLGİN
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Filiz Ebru Bilgin Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlamıştır.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden ikinci bir lisans derecesine sahip olan öğretmenimiz, öğretmenlik formasyonunu da Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi’nden almıştır.

2000 yılından bu yana özel eğitim kurumlarında bilgisayar dersi öğretmeni ve bilgi işlem birim şefi olarak görev yapmıştır. 15 yıldır Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Ölçme Değerlendirme Sorumlusu olarak çalıştığı Fenerbahçe Eğitim Kurumları’ndan ayrılarak ide Ailesine katılan öğretmenimiz, ilkokul – ortaokul düzeyinde kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve programlama, proje çalışmaları, STEM çalışmalarına ide öğrencileri ile devam edeceği için heyecanlıdır.

Burcu Öcal Şahan
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Burcu Öcal Şahan, lisans derecesini Marmara Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliği Grafik Ana Sanat Dalı’nda yaptı. PYP (Primary Years Program) eğitimlerine katılarak Making the PYP Happen in the Classroom (PYP’yi Gerçekleştirmek), Exhibition (Sergi), The Role of Arts (Sanatın Rolü), Inquiry (Sorgulama), Transdisciplinary Learning (Disiplinlerarası Öğrenme) kategorilerinde sertifikalarını aldı. Meslek hayatına 2000 yılında MEF Okulları’nda başladı. 2008 yılında kadar bölüm başkanı ve plastik sanatlar öğretmeni olarak görev yaptığı MEF Okulları’ndan çocuğunu kendisi büyütmek istediği için ayrıldı. Çocuklarını büyütürken bir yandan butik pasta tasarımcılığına merak sardı ve okuldan uzak kaldığı süreyi bu şekilde değerlendirdi. Öğretmenliğe geri döndüğü İSTEK Kemal Atatürk Okulları’nda 2014 yılından beri bölüm başkanı ve görsel sanatlar öğretmeni olarak çalıştı.

ide Öğrencilerine sanatın hayatlarının her alanında önemli olduğunu öğretmek için iki kızı ile birlikte 2019 yılında ide Ailesine katılmıştır.

SEDEF AKSAKAL
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Sedef Aksakal Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunudur. Ana branşları Sanat ve Tasarım, Plastik Sanatlar ve Görsel Sanatlar olan öğretmenimizin Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Pedagojik Formasyon sertifikasının yanı sıra İtalya, Istituto Comprensivo Antonio Fogazarro Okulu, Lifelong Learning Programe (İlköğretimde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) eğitim programı sertifikası bulunmaktadır

2000 yılında bir devlet okulunda başladığı resim-iş ve iş eğitimi öğretmenliğine daha sonra International Small Hands Academy ve Ütopya Okulları’nda görsel sanatlar ve plastik sanatlar   öğretmeni olarak devam etmiştir.

2010 yılından beri de Özel İstanbul Koleji’nde müdür yardımcılığı görevinin yanı sıra Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Plastik Sanatlar, Sanat Tarihi ve Kostüm Tasarımı öğretmenliğini yürütmektedir.

ide öğrencilerine sanatsal bakış açısı kazandırmak, onları yaratıcı düşünebilen bireyler olarak yetiştirmek, kullandıkları malzemeyi özgürce yorumlayarak özgün tasarımlar yaratmalarını sağlamak için aramıza katılmıştır.

İbrahim Güler
Müzik Öğretmeni

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Viyola Bölümü’nden mezun olan İbrahim Güler’in çaldığı enstrümanlar arasında piyano, keman, gitar ve bağlama da yer almaktadır. Ses rengi tenor olan öğretmenimizin çok sesli korolarda profesyonel olarak sekiz senelik tecrübesi bulunmaktadır. Ayrıca özel bir müzik okulu olan Modern Müzik Akademisi’nden film müzikleri üzerine uzun soluklu bir eğitim almıştır.

İbrahim Güler öğretmenliğe 2008 yılında İstek Atanur Oğuz Okulları’nda başlamış, daha sonra aynı okulda Güzel sanatlar Bölüm Başkanı olarak başarılı çalışmalara imza atmıştır. Anabilim Koleji, Yönder Koleji, Özgür Boza Okulları ve Liv Koleji görev yaptığı diğer okullardır. Müzik öğretmenliğinin yanı sıra, enstrümantal müzik ve şarkı besteciliği alanında da aldığı eğitimler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

ide öğrencilerinin müziği sevmeleri, onu yaşamlarına dahil etmeleri öğretmenimizin birincil hedefleri arasında bulunmaktadır.

SİMGE TUNÇSİPER
Müzik Öğretmeni

Simge Tunçsiper Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezundur. Ana branşları piyano ve yan flüt olan öğretmenimiz çalıştığı okullarda orkestra ve bando eğitimleri de vermiştir.

Mesleğe Bilfen Ataşehir Okulları’nda başlayan Simge Tunçsiper, sırasıyla Bahçeşehir Okulları ve SEV Anaokulu’nda müzik öğretmenliği yapmıştır.

Öğretmenimiz ide öğrencileriyle buluşmayı heyecanla beklemektedir.

 


Okay Serçe
Beden Eğitimi Öğretmeni

Okay Serçe Süleyman Demirel Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Okulu mezunu olup, 3.kademe voleybol antrenörlüğü ve 1. Kademe fitness antrenörlüğü sertifikalarına sahiptir. 

 2013 yılından beri profesyonel voleybolcu olarak Türkiye voleybol liglerinde oynayan, şampiyonluklara imza atan Okay Serçe, 2017-2018 yıllarında da Snowvoleybol Milli Takımı’nda görev almıştır.

2014 yılından beri profesyonel voleybol oyunculuğunun yanı sıra, sırasıyla Galatasaray Spor Okulları, Enka Spor Okulları ve Eczacıbaşı Spor Okulları’nda voleybol antrenörü olarak görev yapmıştır. En son olarak 2022-2023 yılında Milas Belediyespor takımında Pasör Çaprazı olarak oynadıktan sonra profesyonel oyunculuğa veda ederek İstanbul’a gelmiş ve Eczacıbaşı Spor Okulları’ndaki antrenörlük görevine geri dönmüştür. 

Okay Serçe beden eğitimi derslerinin yanı sıra ide Voleybol Takımı’nı çalıştırmak ve ide Akademi bünyesinde görev almak üzere ide Ailesine katılmıştır.

ELİF AKYÜZ AKARSU
Beden Eğitimi Öğretmeni

Elif Akyüz Akarsu Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ‘de Artistik Jimnastik alanından mezun olmuştur. 7 yaşında artistik jimnastik ile spora başlamış olan öğretmenimiz, aynı zamanda 12 yıl profesyonel olarak turnuvalarda ülkemizi başarı ile temsil etmiş bir milli sporcudur.

Artistik jimnastik ve step-aerobik antrenörlük belgeleri ile pilates ve çocuk yogası eğitmenliği sertifikalarına sahip olan Elif Akarsu, Darüşşafaka Okulları, Koç Okulları anasınıfları, FVM Işık Okulları ve Şişli Terakki Okulları’ndaki 11 yıllık çalışma hayatından sonra ide öğrencilerine rol modeli olmak, onlara spor sevgisini aşılamak üzere aramıza katılacağı için heyecanlıdır.

Nurcan Haşa Kınık
Dans Öğretmeni

Millî Eğitim Bakanlığı Halk Dansları ve Modern Dans Eğitmenliği belgesine sahip olan Nurcan Haşa Kınık, 1990 ile 2005 yılları arasında Harman Gençlik ve Spor Kulübü’nde yöneticilik ve dans eğitmenliği yapmıştır. 2013 yılı Maltepe Üniversitesi ‘Obeziteye Karşı El Ele Projesi’nde eğitmen olarak görev alan Nurcan Haşa Kınık, Tepe İnşaat İlkokulu ve Amerikan Kültür Koleji’nde çalıştı. Dansın çocuklar üzerinde ezber, konsantrasyon, yetenek, özgüven ve hafızanın gelişmesinde önemli rol oynadığına inanıp, bunları yeni nesillere aktarmaya 2017 yılından beri ide okulları’nda devam etmektedir.

SERKAN DEMİR
Satranç Öğretmeni

Serkan Demir, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezundur. Özel sektörde farklı alanlarda görev yaptıktan sonra 2015 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’ndan Satranç Antrenörlüğü Sertifikası’nı alarak özel okul ve kurslarda satranç eğitmeni olarak görev yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Akıl Oyunları Eğiticiliği sertifikasına da sahiptir.

Öğrencileri ile çeşitli satranç ve mangala turnuvalarında derceler kazanmıştır. 2019 yılından beri Bahçeşehir Koleji ve Açı Okulları’nda ders vermekte olan öğretmenimiz ide öğrencilerine de satrancı sevdirerek, centilmence yarışmaları için eğitim kadromuza katılmıştır.HASAN AVCI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Hasan Avcı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, şimdiki adıyla Marmara İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları bölümünden mezundur.

20 yıl İstanbul Atatürk Fen Lisesinde çalıştıktan sonra emekli olmuş ancak öğretmenliğe Marmara Eğitim Kurumları, Bilfen Okulları, İleri Nesil Okullarında devam etmiştir.

Hasan Avcı ide öğrencilerinin kültürel birikimlerini zenginleştirmek, onları iyi ahlak konularında bilgilendirmek için 2019 yılında aramıza katılmıştır.