ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Değerlerimiz

Değerlerimiz

ide’nin varlığının özünde yatan ve bizi biz yapan temel ilkelerimiz olan değerlerimiz:

Yenilikçilik: Öğrencilerimizin potansiyelleriini keşfetmelerini sağlayan yenilikçi eğitim anlayışımız.

Sürekli Gelişim: Eğitim yöntemlerimizi ve eğitimcilerimizin bilgi birikimini sürekli geliştirerek  çıtayı daima yükseltme azmimiz

Akademik Mükemmeliyetçilik:  Dünya eğitim sisteminde ilklere imza atmak isteyen mükemmeliyetçi eğitim yaklaşımımız

Özgüven:  Kendine güvenen özgüvenli bireyler yetiştirme heyecanımız