ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Eğitim Modelimiz

Eğitim Modelimiz

ide olarak farklılıklara değer veren, ölçümleme ve değerlendirme süreçleriyle sürekli güncel kalarak niteliklerini geliştiren ve farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilen esnek bir eğitim yaklaşımı ortaya koyuyoruz.

Düşünmeyi Özendiren Bir Eğitim

Öğrencilerimizin kendi fikirlerine sahip olmasını amaçlar, bu fikirleri ezbercilikten uzak bir biçimde, özgürce ifade edebilmelerini ve tartışmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmayı hedefleriz.

Her Öğrenci Farklı Öğrenir

Her öğrencinin aynı biçimde öğrenemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizi ayrı ayrı anlamak ve onlara en uygun öğrenme biçimini belirlemek, tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim modeli uygulamak başlıca hedefimizdir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimiz her öğrencimiz için bu değerlendirmeleri yaparak öğretmenlerle ve velilerimizle paylaşır. 

Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımımız

Ölçme ve değerlendirme, çağdaş eğitim sürecinin ve ide’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden her dersin kazanımlarını belirler, buna yönelik olarak öğretimi yapılandırırız.  Hemen ardından ölçme ve değerlendirme sistemini kullanarak öğrenilmiş olan ve eksik kalan bilgileri belirler, sonuç üzerinden ders planlarını yapılandırır, tekrar değerlendirme döngüsü içinde öğrenmenin kontrolünü yaparak sistemin sürekli güncel ve dinamik bir gelişim sürecinde olmasını hedefleriz.

Farklılıkların Kabul Edildiği Bir Eğitim…

Fikir geliştiren öğrencilerin farklı görüşleri olacaktır. ide’de tüm öğrenciler farklı görüşleri olduğu için saygı görür, fikirlerini rahatça anlatır.