ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Öğrencimiz Deniz Kasapbaşoğlu’ndan “Akıllı Baston” Projesi

Öğrencimiz Deniz Kasapbaşoğlu’ndan “Akıllı Baston” Projesi

ide ortaokulu 7. sınıf öğrencimiz Deniz Kasapbaşoğlu, Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelliler için kodlama, elektronik (Arduino) ve 3 Boyutlu tasarım uygulamalarını bir araya getirerek “Akıllı Baston” projesini ortaya çıkardı.

Engelli bireyler, sosyal yaşamlarında birçok zorlukla karşı karşıya geliyor.  Görme engelli bireylerin, özellikle sokakta, yolda yürürken daha önce karşılaşmadıkları bir engelle yüz yüze gelmeleri çok olası. Bu durum onların hayat standartlarını düşürerek yaşamlarını daha zorlu hale getiriyor.

Günümüzde, teknolojiyi hayatımızın her noktasında aktif olarak kullanıyoruz. Teknolojiyi engelli bireylerin hayat standartlarını daha yukarıya taşımak için kullanmak mümkün. ide okulları olarak öğrencilerimize 21. yy’ın becerilerini kazanarak onların yarına hazır bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor, eğitim teknolojileri alanında öğrencilerimizin farklı uygulamalar tasarlayıp geliştirmeleri konusunda onları destekliyoruz.

ide Ortaokulu Öğrencisinden “Akıllı Baston” Projesi

ide okulları 7. Sınıf öğrencimiz Deniz Kasapbaşoğlu, Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelli bireyler için kodlama, elektronik (Arduino) ve 3 Boyutlu tasarım uygulamalarını bir araya getirerek “Akıllı Baston” projesini ortaya çıkardı.

Proje sürecinde bilişim teknolojileri öğretmenimiz Alim Keskin’in mentörlük yaptığı “Akıllı Baston”un amacı; görme engelli bireylerin bir engelle karşılaştığında bastonun titremesiyle o engeli algılaması.

Akıllı Bastonun Çalışma Mantığı

Görme engellilerin hayat standartlarını nasıl daha yukarı taşıyabileceğinden yola çıkan Deniz Kasapbaşoğlu, araştırma sürecinden sonra önce bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak baston tasarladı ve 3D yazıcıdan parçaları çıktı aldı. Daha sonra ultrasonik sensör, buzzer, titreşim motoru kullanarak Arduino ve kodlamayı bir araya getirdi.

Projenin çalışma mantığı ise şu şekilde; Ultrasonik sensör bir engel gördüğünde buzzer ses verir ve titreşim motoru da bastonu tutan kişinin elini titretir. Böylece, görme engelli birey sokakta yürürken önüne çıkan engeli algılayarak daha güvenli bir yaşam sürebilir.

Projenin Amacı Görme Engelli Bireylerin Güvenli Bir Hayat Sürmeleri

Bu projenin amacı, teknolojiyi insan yaşamını kolaylaştırmak için kullanarak görme engelli bireylerin güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak ve Dünya Engelliler Gününde bu konu ile ilgili bir farkındalık oluşturmaktır.

ide okulları Yarının Yetkinlikleri Kazandırıyor

ide okulları, eğitim teknolojileri alanına yönelik öğretmen, veli ve öğrenciyi kapsayan altyapı yatırımları yapıyor. Hem yerli hem de yabancı uygulamaları ve çözümleri eğitim sistemine entegre ederek öğretme ve öğrenme ortamının sürekli iyileştirilmesini amaçlıyor. Bu sayede en doğru ve en yönetilebilir sistemlerle, öğrencilerin kendi deneyim merkezlerini kuruyor.

Deneyen-deneyimleyen öğrenciler, hem bilişsel hem de görsel yönden desteklenerek üretim odaklı düşünme alışkanlığı kazanıyor. ide öğrencileri, bilgisayar laboratuvarında hazırladığı 3D tasarımı maker laboratuvarında üretebiliyor, teknoloji ve tasarım dersliğinde kendi el becerisiyle ürettiği ahşap parçalarla birleştirip sensörler ekleyerek hareketli hale getiriyor. ide okullarında öğrenciler, 21. yy’ın becerilerini kazanarak yarına hazır bireyler olarak yetişiyor.

Deniz Kasapbaşoğlu'nun "Akıllı Baston" Projesini izlemek için videoya tıklayabilirsiniz;


Öğrencimiz Deniz Kasapbaşoğlu’ndan  “Akıllı Baston” Projesi Öğrencimiz Deniz Kasapbaşoğlu’ndan  “Akıllı Baston” Projesi Öğrencimiz Deniz Kasapbaşoğlu’ndan  “Akıllı Baston” Projesi