ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Felsefe Yaklaşımı ile Yaratıcı Çocuklar!

Felsefe Yaklaşımı ile Yaratıcı Çocuklar!

Çocuklarla felsefe alanında uzman eğitmen Nihan Peker Antepe ile gerçekleştirdiğimiz P4C eğitiminde, anaokulları öğretmenleri, kurucu ve yöneticileri ile bir araya geldik.

ide okulları Kurucu Genel Müdürü Bünyamin Çelikten’in hoş geldiniz konuşmasını yaptığı seminerde, uzman eğitmen Nihan Peker Antepe P4C uygulamalarından ve okul öncesi eğitiminde kolaylaştırıcı stratejilerinden bahsetti. Çocuklar için felsefenin pedagojik temeli, düşünsel becerileri çocukluk döneminde kazanılması önemli olduğunu belirten Antepe, okul öncesinde yapılan felsefe temelli çalışmalarla, çocukların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek mümkün olduğunu vurguladı.

P4C, çocuklukta varolan soru sorma, merak ve soruşturma yetisinin kaybolmadan canlı tutulmasıdır. Sokratik diyalog yöntemine dayanan P4C, ezberci eğitim sistemine karşı bir reform olarak geliştirilmiştir.

Yenilikçi eğitim modelleri arasında yer alan ve kurucusu Matthew Lipman tarafından Soruşturan Topluluk Metodu olarak adlandırılan P4C sisteminin temelinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme bilişsel becerileriyle birlikte, iş birliğine dayalı ve özen gösteren düşünme sosyal becerileri yer almaktadır. Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal becerilerini ve düşünce üretme, üretilen düşünceleri savunma yoluyla geliştiren bir yöntemdir.  Doğru soruların çocuğa yöneltilmesiyle soruşturan topluluk ortaya çıkar.

Peki P4C çocuğa ne katkı sağlar?

Bilişsel olarak, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren P4C, aynı zamanda sosyal olarak işbirliğine dayalı ve özen gösteren düşünme becerisini,

önemli kavramları keşfetme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özgüvenle kendini ifade etme becerilerini geliştirir. Dil ve iletişim becerilerini etkin kullanarak zihni geliştirir, soru sormaya ve farklı bakış açılarını görmeye ve düşünmeye yöneltir. Öğrenciler, bu farklı görüşlerin yanlış olarak nitelendirilmeyeceğini öğrenirler.

Dikkat Bu Kitaplar Sessiz!

ide okulları Anaokulu Bölüm başkanı Özlem Alaçam “Dikkat Bu Kitaplar Sessiz!” başlıklı sunumunda sınıf içerisinde yaptıkları sessiz kitap çalışmasından örnekler verdi. Üzerinde hiçbir yazı olmadan sadece görsellerden oluşan bu kitapların, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin ve hayal güçlerinin gelişmesine nasıl katkı sağladığından bahsetti.

Felsefe Yaklaşımı ile Yaratıcı Çocuklar! Felsefe Yaklaşımı ile Yaratıcı Çocuklar! Felsefe Yaklaşımı ile Yaratıcı Çocuklar! Felsefe Yaklaşımı ile Yaratıcı Çocuklar! Felsefe Yaklaşımı ile Yaratıcı Çocuklar!