ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Çocuğunuza Meslekten Önce Yetkinlik Gerek

Çocuğunuza Meslekten Önce Yetkinlik Gerek

Tecrübeli ve nitelikli eğitim kadrosuyla yetkinlik temelli eğitim modelini birleştiren ide okulları, öğrencilerine yarının yetkinliklerini bugünden kazandırıyor.

Modern eğitim yaklaşımı, eğitim teknolojilerine yaptığı yatırım ve nitelikli eğitim kadrosuyla ayrışan ide okulları, benimsediği yetkinlik temelli eğitim modeliyle öğrencilerine gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Yapılan birçok araştırmaya göre önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bildiğimiz mesleklerin yarısına yakını ya yok olacak ya da artık etkisini yitirecek. Bu nedenle, öğrencilere kuru kuruya bilgi değil, aynı zamanda beceri kazandırarak onların yarının dünyasına hazır bireyler olarak yetişmesinin önemi her geçen gün artırıyor. Bunun da, ancak nitelikli bir eğitim kadrosuyla başarılabileceğini vurgulayan ide okulları’nın eğitim kadrosu, Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarında en az on yıl çalışmış öğretmenler arasından oluşuyor. ide okulları, eğitimdeki güçlü ve deneyim temelli bakış açısını, içinde bulunduğumuz modern dünyanın araçları ve gereklilikleriyle birleştiren entegre bir model vaat ediyor.  

Küreselleşen dünyada öğrencilere yarının becerilerini kazandırmadaki en önemli nokta ise; yetkinlik. Yetkinlik; bir işi yapabilmek için gerekli olgunluğa erişme hali olarak tanımlanabilir. Yetkin olan kişiler genel anlamda veya belirli bir alanda bir işi düşünme, kurgulama, hayata geçirme, sonuç alma ve geliştirme özelliklerini bir arada bulunduran kimselerdir. Bu nedenle yetkinlik, belirli bir sınırla çerçevesi çizilen bir özellik olmanın ötesinde çerçevelerin içini doldurmaya yönelik bir genel kavramdır.

Fark oluşturan, şekillendirilebilen ve sürekli geliştirilerek güncel tutulabilen yegâne bileşen yetkinliktir. Bu nedenle yarının değerli, başarılı ve vazgeçilmez bireyleri yetkinliklerinin farkında olan, bunları sürekli geliştiren ve iyileştiren kişiler olacaktır.

İşte bu gerçeklerden yola çıkan ide okulları, yetkinlik temelli bir eğitim modelini esas alıyor. Her biri alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip eğitim ve yönetim kadrosunun gücünü, modern araçların etkisini ve modern eğitim sisteminin katma değerini yetkinlik anlayışıyla birleştiren ide okulları yarının başaran, inşa eden, geliştiren ve sürekli daha iyisini arayan bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor. Deneyen-deneyimleyen öğrenciler, hem bilişsel hem de görsel yönden desteklenerek üretim odaklı düşünme alışkanlığı kazanıyor.

Ders işleme yöntemlerinden konuklarla etkileşime, görselleştirme çalışmalarından maker atölyelerine dek attığı her adımda öğrencilerin yetkinliklerine bir katkı sunmayı amaçlayan ide okulları, yarının yeteneklerini bugünden şekillendiriyor.