ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Topla ve Çıkar, İşte Bu kadar Kolay

Topla ve Çıkar, İşte Bu kadar Kolay

Her öğrenci farklıdır ve farklı öğrenme yöntemleri vardır. Kimi görsel öğrenir, kimi işitsel öğrenir.

ide okulları olarak ana amaçlarımızdan biri de öğrenme sürecine bilimsel yaklaşmak ve çocuklarımızın öğrenme yetkinliklerini geliştirme ve güçlendirmede dünyadaki en modern ve etkili yöntemleri belirlemek ve kullanmak. Bu nedenle okulumuzda öğretim modelimizin önemli bir parçası da PASS yaklaşımından oluşuyor.

PASS yaklaşımı kapsamında, öğrencilerimizin 4 bilişsel alanına yönelik çalışmalar yapılıyor. Derslerde işlenen konularla ise bu çalışmalar uyguluma alanı buluyor.

1.sınıfta öğrencilerimiz, toplama çıkarma ünitesini işlerken sözel anlatımın yanı sıra somutlaştırma yönteminden de faydalanıyor. Aynı işlemi fasulyeleri sayarak yapmaları kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, öğrencilerimizin toplama çıkarma işlemine yönelik soru üretmeleriyle de konu iyice pekiştiriliyor.

Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama