ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Etkileşimli Sınıf Konsepti ile Farklı Bir Deneyim

Etkileşimli Sınıf Konsepti ile Farklı Bir Deneyim

ide okulları, Etkileşimli Sınıf Konsepti ile Eğitim Teknolojileri Alanında Farklı Bir Deneyim Sunuyor

ide okulları, teknoloji altyapısı ve araçları ile öğrencileri için interaktif bir öğrenme ortamı sunuyor. Etkileşimli sınıf konseptinde, öğretmen-öğrenci dâhil olmak üzere sınıftaki farklı bileşenler uyum içerisinde çalışabiliyor. Bu farklı bileşenlerden kastedilen sadece etkileşimli tahta ve sınıf içerisinde kullanılan yazılımlar değil, aynı zamanda öğretmenin dersi sıkıntısız bir şekilde anlatabilmesini ve doğru materyalleri seçebilmesini de kapsıyor.

Donanım ve Yazılım Uyumluluğu

ide’de öğretmenler, kendi bilgisayarlarında hazırladıkları bir çalışmayı sunabilmesi için gerekli yazılımların yanı sıra farklı teknolojilerle de destekleniyor. Ancak, yazılım kendi başına tek taraflı işleyen bir ürün değil, yazılımla birlikte öğretmenin kullandığı bilgisayar, öğrencinin kullandığı tablet ve sınıf içindeki etkileşimli tahta gibi donanımların birbiriyle uyum içerisinde olması gerekiyor. Öğretmenin, öğrenciye bir soru sorup yanıtını alması, derste yaptığı bir çözümü öğrenciyle paylaşması kısacası öğrenme sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için kullanılan donanım ve yazılımların birbiriyle uyumlu olması gerekiyor.

Kesintisiz Ders İşlenmesine Olanak Sağlıyor

Etkileşimli sınıf konsepti içerisinde, projeksiyonla duvara yansıtılan görüntü, dijital bir araç ile dokunmatik hale getiriliyor. Bu şekilde akıllı tahtanın kısıtları olarak görülebilen ebat, parlaklık, yansıma gibi konular da ortadan kalktı.  Ayrıca eğitim materyalinin akıllı tahtada gösterilmesi için bir flash diskle ya da başka bir araçla akıllı tahtaya aktarılması zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Etkileşimli sınıfta öğretmen, kendi bilgisayarında ürettiği çalışmayı doğrudan projeksiyonla duvara aktarıp dijital kalemle üzerinde her türlü düzenleme ve değişikliği yapabiliyor. Bu da hem öğretmene hem de öğrenciye zaman kazandırıyor.

Öğrenciler de tabletlerindeki bir görüntüyü (ödev veya görev) ekrana yansıtarak sınıf içerisinde oturduğu yerden anlık olarak gösterebiliyor. Veya bilgisayar laboratuvarında ürettiği bir işi (yazılımı veya görseli) anlık olarak tahtaya gönderip sergileyebiliyor. Böylelikle görüntülemeye dair tüm bileşenler tek bir yapı altında toplanmış oluyor.

İstenildiği Şekilde Ders İşleme Özgürlüğü

Etkileşimli sınıf konsepti, aynı zamanda öğretmene ders işleme metodu konusunda özgürlük tanıyor. Öğretmen işleyeceği konuya göre isterse dijital sistemi kullanabilirken, isterse de tahta kalemiyle geleneksel yöntemle dersini anlatabiliyor. Bu durum, öğretmene de esneklik sağlıyor.

Anlık Öğrenci Gelişim Takibi

Bu sistemle, öğrencinin gelişimi birebir takip ediliyor. Öğretmen, ders içerisinde farklı yazılımları kullanarak anlık olarak öğrencilere ödev verebiliyor, soru sorabiliyor veya anket yapabiliyor. Örneğin, matematikte sorulan bir soruya, öğrenciler kendi uygulamalarından eşzamanlı cevap verebiliyor, öğretmen de anlık geri dönüş alıyor.

Anaokulunda Teknoloji Farkındalığı

Artık öğretmenin tahtada ders anlattığı, öğrencilerin onu izlediği ders verme yaklaşımı anlamını yitiriyor. Bu ders işleme tarzı, özellikle oyun çağında olan anaokulu öğrencileri için etkisiz kalıyor. Sınıflardaki duvarların dokunmatik olması çocukların ellerinde hem tahta kalemiyle hem de dijital kalemle duvara bir şeyler yazmasına olanak sağlayarak onlara da özgürlük alanı sunuyor.

Branş Derslerinde Verimi Artırıyor

Öğrenci ana derslerin yanı sıra sosyal derslerde de görsel olarak desteklenerek, öğrenmenin kalıcı hale gelmesi amaçlanıyor. Bu anlamda, spor salonu, görsel sanatlar, satranç ve müzik gibi branş dersliklerinde öğrenciler etkileşimli sınıflarda eğitim görüyor. Örneğin; beden eğitimi dersinde öğrenciler önce konuyla ilgili videolar izleyip, etkileşimli duvar üzerinde teoride taktik çalışmaları yaptıktan sonra salonda uygulamalı olarak işlediği üniteyi hayata geçirebiliyor.

Öğrenci, Okul Dışında Destekleniyor.

Aynı zamanda, eğitimciler tarafından evlerinde kullanabilecekleri uygulama listeleri belirlenerek öğrencilerle paylaşılıyor. O gün işlediği konuyla ilgili, evinde tabletinden farklı uygulamaları kullanarak konuyu pekiştirmesi ve daha iyi anlaması sağlanıyor.

ide okulları Yarının Yetkinlikleri Kazandırıyor

ide okulları, eğitim teknolojileri alanına yönelik öğretmen, veli ve öğrenciyi kapsayan altyapı yatırımları yapıyor. Hem yerli hem de yabancı uygulamaları ve çözümleri eğitim sistemine entegre ederek öğretme ve öğrenme ortamının sürekli iyileştirilmesini amaçlıyor. Bu sayede en doğru ve en yönetilebilir sistemlerle, öğrencilerin kendi deneyim merkezlerini kuruyor.

Deneyen-deneyimleyen öğrenciler, hem bilişsel hem de görsel yönden desteklenerek üretim odaklı düşünme alışkanlığı kazanıyor. ide öğrencileri, bilgisayar laboratuvarında hazırladığı 3D tasarımı maker laboratuvarında üretebiliyor, teknoloji ve tasarım dersliğinde kendi el becerisiyle ürettiği ahşap parçalarla birleştirip sensörler ekleyerek hareketli hale getiriyor. ide okullarında öğrenciler, 21. yy’ın becerilerini kazanarak yarına hazır bireyler olarak yetişiyor.