ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Geçmişten Günümüze İlkçağ Uygarlıkları

Geçmişten Günümüze İlkçağ Uygarlıkları

Ortaokul öğrencilerimiz, sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri İlkçağ uygarlıkları ile ilgili bilgileri pekiştirmeleri, bu medeniyetlerin neler yaptıklarını, nasıl bir yaşam tarzı benimsediklerini ve bu uygarlıklara ait eserleri görmeleri amacıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.

Gezi öncesinde öğrencilerimiz, Türkçe dersinde “Hipokrat Yemini” ve “Gılgamış Destanı”ndan bir bölümü anahtar ifadeler bularak okudular, analiz ettiler. Gezi sırasında ise Sosyal Bilgiler öğretmenimiz, müzedeki eserler ve yapıldıkları dönem hakkında bilgiler verdi. Görsel Sanatlar öğretmenimiz, hazırlamış olduğu etkinlik kağıdında bir parçası verilen eseri, müzedeki eserleri inceleyerek bulmalarını istedi ve öğrencilerimiz buldukları eserleri çizimle tamamladı.

Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar disiplinini kapsayan çok yönlü bir çalışma yapılarak, öğrencilerimizin kültürel miras ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarma konusundaki farkındalığının artmasına katkı sağlandı. 

Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama