ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide’de Hour Of Code Zamanı

ide’de Hour Of Code Zamanı

Tüm dünyada kutlanan 4-10 Aralık Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası’nda, öğrencilerimizle farklı seviyelerde Hour Of Code (Kodlama Saati) etkinlikleri gerçekleştirdik.

Anasınıfı öğrencilerimiz Light bot ile kodlama etkinliği yaparken, ilkokul seviyesindeki öğrencilerimiz, The foos ve Code monkey ile kodlamaya giriş ve algoritma çalışması yaptılar. İnternet üzerindeki uygulamalar ile değişken ve döngü gibi temel kodlama terimlerini uygulayarak öğrendiler.

Ortaokul seviyesinde ise öğrencilerimiz, kodlama ile hangi ürünleri ortaya çıkarılabileceklerini öğrenmeleri amacıyla bir ders saati boyunca Bitsbox ile ufak mobil oyunlar kodladılar.

Amacımız, öğrencilerimize 21. yy’ın öğrenme metotları arasında yer alan kodlamayı sevdirerek, onların problem çözebilen ve algoritmik düşünebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama Gorsel Açıklama