ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz

ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz

Öğrencilerimize sosyal ve aktif birey olma ruhunu kazandırmak amacı ile kurulan ide-AKADEMİ ile öğrencilerimiz okul sonrasında da verimli zaman geçirirken farklı branşlarda deneyim kazanıyor.

ide-Akademi'de verilen cimnastik eğitimi ile çocukların okul öncesi dönemde sahip oldukları esnek kas yapılarının, duruş bozukluklarının ve koordinasyonlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu yaşlarda hareketliliği sağlamak, motor becerilerinin geliştirmek, vücudu doğru şekilde yönlendirmek ve güçlendirmek açısından oldukça önemlidir.

ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz ide-AKADEMİ Temel Cimnastik Eğitimimiz