ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

İDE OKULLARI’NDA EĞİTİMDE DUYUSAL STRATEJİLER EĞİTİMİ

İDE OKULLARI’NDA EĞİTİMDE DUYUSAL STRATEJİLER EĞİTİMİ

Duyu İşleme Problemleri ve Terapisi Uzmanı, Uluslararası Eğitmen Nörobilim Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Ünveren ile gerçekleştireceğimiz “Eğitimde Duyusal  Stratejileri” eğitimine davetlisiniz!

Duyu bütünleme beynimizin öğrenme prensiplerini, merkezi sinir sistemi organizasyonunu tanımlayan bir terimdir. Duyusal sistemlerimiz bizi biz yapan özelliklerimizi yani duygularımızı, öğrenme kapasitemizi, insanlarla ilişkilerimizi, iletişim becerilerimizi, motor becerilerimizi belirleyen ana araçlarımızdır. 

Bu eğitimde hem öğrenmenin temelini oluşturan merkezi sinir sistemimizin işleyişini, duyusal hassasiyetlerin çocuğun öğrenimini, dikkatini, davranışını nasıl etkilediğini, hem de duyusal sistemlerin sınıf ve okul ortamında nasıl düzenleneceğine dair stratejileri öğreneceğiniz eğitimimize katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

ide okulları

Tarih: 09 Aralık 2023 Cumartesi
Saat: 10.00 – 13.30
Yer: ide okulları Çamlıca Kampüsü

Adres: Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.

No: 70/72 Çamlıca Üsküdar/İstanbul

LCV: Pınar Ezgü / 444 60 30

*Katılım ücretsiz ve kontenjanla sınırlıdır, 08.12.2023 tarihine kadar katılım durumunuzu bildirmenizi rica ederiz.

 

EĞİTİM PROGRAM AKIŞI

09:30 – 10.00: Karşılama // Coffee Break

10.00 – 10.45: Duyu Bütünleme Nedir?

10.45 – 11.00: Ara

11:00 – 11:45: Sınıf içinde duyusal hassasiyetleri nasıl tanırız, nasıl yaklaşırız?

11:45 – 12:00: Ara

12:00 – 12:45: Sınıf içi uygulanabilecek duyusal stratejiler nelerdir?

12:45 – 13:30: Soru Cevap

DUYU BÜTÜNLEME NEDİR?

Duyu bütünleme beynimizin öğrenme prensiplerini, merkezi sinir sistemi organizasyonunu tanımlayan bir terimdir. Duyusal sistemlerimiz bizi biz yapan özelliklerimizi yani duygularımızı, öğrenme kapasitemizi, insanlarla ilişkilerimizi, iletişim becerilerimizi, motor becerilerimizi belirleyen ana araçlarımızdır.  Bu araçlarımız hem kendi bedenimizi tanımamızı hem de çevremizde var olan nesne ve insanları tanımayı, onlarla duruma uygun, sağlıklı, dengeli etkileşime girmemizi sağlar. Duyusal sistemlerimizin sorumlu oldukları uyaranlara nasıl cevap verdiği bizim duruma uygun duygu, davranış, hareket, iletişim ve biliş cevabımızı oluşturur. Bazen bizim davranış problemi, öğrenme güçlüğü diye adlandırdığımız durumların altında duyusal hassasiyetler, duyu bütünleme bozuklukları yatar. Bu eğitimde hem öğrenmenin temelini oluşturan merkezi sinir sistemimizin işleyişini, duyusal hassasiyetlerin çocuğun öğrenimini, dikkatini, davranışını nasıl etkilediğini, hem de duyusal sistemlerin sınıf ve okul ortamında nasıl düzenleneceğine dair stratejiler öğreneceksiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ NEDİR?

Programımız iki modülden oluşacak, İki modül toplamda 6 saatlik bir eğitime sahip olacaksınız.

 1. Modül: Duyu bütünleme nedir? Öğrenme, dikkat, konsantrasyon, duygu ve davranış üzerine etkileri nelerdir? Duyu işleme problemleri nelerdir, okul ve sınıf içerisindeki etkileri nelerdir?
 2. Modül: Sınıf, okul ortamında duyusal hassasiyeti olan çocuklara duyusal stratejilerin uygulanması konularında bilgi sahibi olacaksınız.

EĞİTİM KAZANIMLARI NELERDİR?

 • Öğrenmenin nörobiyolojik temelini
 • Öğrenciyle ilişki kurmadaki nörobiyolojik temeli
 • Öğrenme, etkileşim, iletişim ve duyusal sistem bağlantılarını
 • Duyusal sistemleri ve duyu bütünleme prensiplerini
 • Duyusal işlemleme bozukluklarını tanımlamayı
 • Birebir ve grup çalışmalarında takıldığımız ve bir türlü ilerleyemediğimiz durumların altındaki duyusal sebepleri ve çözüm yollarını
 • Çocuklarda görülen davranışların altında yatan duyusal hassasiyetleri ayırmayı
 • Öğrenme hedeflerimizi yükseltecek beden-zihin bağlantı yollarını ve bu yolların aktifleştirilmesini
 • Dikkat, konsantrasyon, motivasyon arttırmaya yönelik duyusal stratejileri
 • Hiperaktif çocukların sınıf içinde, bireysel seans içerisinde duyusal stratejileri kullanarak akranlarıyla, öğretmeniyle uyumlu aktif, etkin öğrenime nasıl katılacağını
 • İlgisini bir türlü sağlayamadığımız uslu ama potansiyelini ortaya koyamayan öğrencilerimizin öğrenimini duyu bütünleme prensipleriyle nasıl daha etkin hale getireceğimizi
 • Öğrenme, iletişim ve etkileşim becerilerinin duyusal stratejilerle düzenlenmesini, etkin hale nasıl getirileceğini
 • Sınıfınızı, eğitimi ortamınızı nasıl her çocuğun kendi bireysel özelliklerine uygun duyu bütünleme dostu ortamlara dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.

YEŞİM ÜNVEREN KİMDİR?

Dr. Öğr. Üyesi

Duyu işleme problemleri ve terapisi uzmanı, Uluslararası eğitmeni

Nörobilim Dr.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi I.T.F. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gelişim Nörolojisi Bilim Dalı Yüksek Lisans programını 2002 yılında “ Serebral Palsili Çocuklarda Nörogelişimsel Tedavi ve İş Uğraşı Terapi Uygulamaları” konulu çalışması ile tamamladı.  2020 yılında Medipol Üniversitesi Sinirbilim doktora programını “Otizmli Bireylerde Benlik ve Otobiyografik Bellek İlişkisi” konulu araştırması ile tamamladı.

2000-2002 yılları arasında Handicap International ve Cerrahpaşa Tip Fakültesi işbirliği ile yürütülen Occupational Therapy eğitim ve supervizyon programında hem katılımcı hem de çevirmen olarak yer aldı. Buradan aldığı eğitimle ilk olarak omurilik yaralanmalı bireyler ve cerebral palsili çocuklarda ergoterapi uygulamalarına başladı. Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı I.U. FTR YO'da İş Uğraşı Terapi (Ergoterapi) Ünitesini kurdu.

2004-2006 yılları arasında Tohum Otizm Vakfı Duyu Bütünleme Terapi Ekip Koordinatörlüğünü yürüttü. Bu sırada 2 yıl boyunca Tel Aviv Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Anat-Amir Assaf, OTR ve Yehudit Eatan, OTR tarafından verilen duyu bütünleme terapisi eğitimlerini ve supervizyonlarını tamamladı. Amerika Birleşik Devletlerinde özel bir klinikte occupational therapist (uğraş terapisti) olarak görev yapan Terri Sperber’den duyu bütünleme terapisi üzerine supervizyon aldı. Türkiye’de ekibiyle beraber ilk duyu bütünleme terapi çalışmalarını başlattı. Duyu bütünleme kavramının ve duyusal işleme problemleri üzerine farkındalık çalışmalarını yürütmeye başladı.

2005-2006 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Jean Ayres Klinik, Sensory Integration International’ın düzenlemiş olduğu Duyu Bütünleme Sertifika Programını (Sensory Integration Certification, SIPT, Sensory Integration Praxis Test certification)  tamamladı. Sonrasında Baltimore, Maryland’de bulunan John Hopkins Hospital, Kennedy Krieger Institute, Manhattan, New York’ta bulunan Support by Design, Accesibilities gibi Occupational Therapy, Sensory Integration Terapi kliniklerinde supervizyonlarını tamamlayarak duyu bütünleme terapi tutoru (eğitmeni) oldu. 2007 yılında Prof. Steven J. Cool ile birlikte İstanbul’da ilk Duyu Bütünleme Terapi Kurslarını vermeye başladı.  

2011 yilinda SPD Foundation (Sensory Processing Disorder Foundation, STAR Center, Denver, CO, ABD) direktörü Lucy J. Miller, Ph.D., OTR tarafından hazirlanan Advanced Intensive Mentorship; Diagnosis & Treatment of SPD ve Hands-on Advanced Treatment programlarini tamamladı. 2015 yılında Star Institute Research Mentorship programını tamamlayarak SPD Foundation tarafından desteklenen araştırmacı oldu.

Klinik uygulamalarına kattığı farklı yaklaşımlardan bazıları DIR- Floortime, Klinik PsikoNöroİmmunoloji, SOS Feeding Solutions örnektir.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi pek çok üniversite, Çare-Der gibi dernek ve kurumlarda Duyu Bütünleme Terapisi hakkında seminerler verdi.

Davranış Bilimleri Enstitüsü gibi özel kurumlarda çocuk bölümündeki uzmanlara duyu bütünleme bozuklukları ve terapisi konusunda eğitimler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen duyu bütünleme bozuklukları ve okul içi uygulamalar konusunda eğitmenlerin eğitimi projelerinde yer aldı.

Halen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nde Dr. Öğretim görevlisi olarak yer almaktadır. 2004 yılında Temas Çocuk Merkezi’ni ve 2021 yılında İlya Terapi ve Dannışmanlık Merkezi kurucusu olarak yer almıştır.

İlgi alanları: Farklı gelişim özellikleri gösteren çocukların, özellikle duyu bütünleme bozukluklarının değerlendirilmesi, erken girişim programlarının hazırlanması ve uygulanması. Duyu bütünleme terapisi yaklaşımı ile çocukların duyusal hassasiyetlerini ve duyusal işleme bozukluklarını tespit edip, aile-terapist işbirliği ile çözüm odaklı – çocuk merkezli uygulamalarda bulunmak. Bu yaklaşımın yaygınlaştırılmasını sağlamak.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Özel Anaokulu Yönetici, Müdür ve Müdür Yardımcıları, Akademisyen, Psikolog, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Mezunu Öğretmenler