ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide Yıl Sonu Sergisi

ide Yıl Sonu Sergisi

Öğrencilerimiz, yıl boyunca Görsel Sanatlar dersinde hazırladıkları çalışmalardan örneklerin yer aldığı harika bir sergiye imza attılar.

Öğrencilerimiz, renk, doku, perspektif, baskı gibi temel bilgileri ve teknikleri kullanarak eserlerini oluşturdular. Aynı zamanda bu bilgi ve teknikleri kullanarak sanatçı tanıma, sanat eseri inceleme, kültürün sanata yansıması, geçmişe yolculuk, Anadolu uygarlıkları gibi konu ve temalar adı altında düşünüp, inceleme yaptıktan sonra çalışmalar ortaya çıkardılar. Tüm öğrencilerimizin yaptıkları eserlerden oluşan sergide, bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmaları da bulunuyor.

Sergi, yaz boyunca ziyaret edilebilir.

ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi ide Yıl Sonu Sergisi