ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide'de Empati ve Öz Şefkat Yılı

ide'de Empati ve Öz Şefkat Yılı

ÖĞRENMEK İÇİN SEVGİ, ANLAMAK İÇİN EMPATİ

Her eğitim öğretim döneminin başlangıcında öğrencilerimizle rehberlik birimi tarafından belirlenen bir değeri, ide okulları’nda bütün sınıf seviyelerinde sene boyunca ele almaktayız. Öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bireysel ve grup rehberlik çalışmalarında, sınıf rehberlik derslerinde ve okul içi proje-faaliyetlerde sahiplendiğimiz değer doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Bu yıl öğrencilerimizle ‘’ Empati ve Öz Şefkat’’ değeri üzerinde çalışıyor olacağız. Sizlerin de bildiği gibi 21. yüzyıl becerilerinin gerektirdiği önceliklerden biri olan ‘’ Öz Şefkat’’ kendimize yönelik sevgi, kabul ve anlayış içeren bir kavramdır. Kendimize karşı nazik, anlayışlı ve sevgi dolu olmak, hatalarımızı kabul etmek ve kendimize acımasız davranmak yerine kendimize destek olmak anlamına gelir. 

Öz Şefkat, kişinin kendiyle iyi bir dost olması becerisidir. Bunun ne demek olduğunu anlayabilmek için zor bir zamandan geçerken kendinize nasıl davrandığınızla, zor bir zamandan geçen bir sevdiğinize nasıl davrandığınızı karşılaştırabilirsiniz. Öz Şefkat kişinin kendine de sevdiği birine davrandığı gibi davranabilmesidir. Kişinin kendine de ihtiyacı olan desteği, anlayışı ve şefkati göstermesidir.

Öz-şefkati tek bir soruya indirgememiz istenseydi, bu soru ‘’ Bu zor anda kendime nasıl destek olabilirim?’’ olurdu.

Başkalarının duygu ve düşünceleri ile özdeşim kurma ya da hayali olarak kendi yaşıyormuşçasına deneyimleme becerisinin desteklenmesi de empati gelişimi için oldukça önem taşımaktadır.

 

“Empati ve Öz şefkat” değerini işlerken Rehberlik derslerinde ve yanı sıra okul içi projelerle öğrencilerimizde aşağıdaki başlıkların gelişimine odaklanacağız;

 • Empati kurma becerisini geliştirme
 • Duyguları adlandırmak ve yorumlama
 • Çatışma çözümü ve süreci yönetme
 • Özgüveni pekiştirme
 • Koşulsuz bir şekilde kendini kabul kavramını öğrenme
 • Zor durumlar karşısında dirençli olabilme hali
 • Kaygı ve Stresi Yönetebilme
 • Öz-kontrol becerilerini kuvvetlendirme
 • Ders katılımını arttırma
 • Akademik başarıyı yükseltme
 • Psikolojik iyi oluşu arttırma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Odaklanmayı ve dikkati arttırma
 • Duygusal regülasyon becerilerini destekleme
 • Motivasyonu yükseltme
 • Bedensel ve Duygusal farkındalığı geliştirme

 

ide okulları rehberlik birimi olarak bu yıl sınıf içi çalışmalarımızla öğrencilerimizin Empati ve Öz Şefkat becerilerini destekliyor olacağız. Öz Şefkat Çalışmaları, Meditasyon ve Nefes Egzersizleri ile öğrencilerimizin dikkat ve odaklanma becerilerini maksimum düzeyde geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Empati ve Öz Şefkat Değeri ile ilgili çalışmalarımızı yıl boyunca öğrencilerimizle birlikte sürdürüyor olacağız.

 

ide okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü