ide BLOG
ide a
KABUL SINAVI
ÖN KAYIT

ide’de Okul Öncesi Öğretmenleri için P4C Eğitimi

ide’de Okul Öncesi Öğretmenleri için P4C Eğitimi

Çocuklar için felsefenin temeli, düşünsel becerilerin özellikle okul öncesindeki dönemde çocuklara kazandırılmasına dayanmaktadır.Okul öncesinde yapılan felsefe temelli çalışmalarla, çocukların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek mümkündür..

P4C, çocuklukta var olan merak ve soruşturma yetisinin kaybolmadan canlı tutulmasıdır. Sokratik diyalog yöntemine dayanan P4C, ezberci eğitim sistemine karşı bir reform olarak geliştirilmiştir.

ide okulları olarak “Çocuklarla felsefe alanında uzman eğitmen Nihan Peker Antepe” ile gerçekleştireceğimiz P4C eğitimine davetlisiniz.

Tarih: 23 Ekim 2021, Cumartesi
Saat: 10.00 – 14:00
Platform: MS Teams

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: Pınar Ezgü / 444 60 30

*Eğitim çevrim içi olarak Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleşecektir.

Katılım ücretsiz ve kontenjanla sınırlıdır 22.10.2021 tarihine kadar katılım durumunuzu bildirmenizi rica ederiz.

Eğitim Program Akışı

10.00 - 10. 45 P4C Nedir?, Okul Öncesi Eğitimde P4C  Neden Önemlidir?

11.00 – 12:00Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Sınıf İçi Uygulama Teknikleri

12.15 - 13.00  Okul Öncesinde P4C Yöntemiyle Ders İşleme ve Uygulama Örneği

13.15– 14.00    Okul Öncesi P4C Uygulamalarında Kullanılacak Kaynaklar Nelerdir?

P4C  PHILOSOPHY FOR CHILDREN- ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

P4C çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal becerilerini akıl yürütme yoluyla geliştiren bir yöntemdir. P4C Eğitimi, P4C yöntemini  öğrenmek ve uygulamak isteyenler için geliştirilmiştir.

Yenilikçi eğitim modelleri arasında ilk sıralarda yer alan ve kurucusu Matthew Lipman tarafından Soruşturan Topluluk Metodu olarak adlandırılan P4C yönteminin temelinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme bilişsel becerileriyle birlikte, iş birlikçi  ve özenli düşünme sosyal becerileri yer almaktadır.

 P4C’nin Kazanımları Nelerdir?

  • Bilişsel olarak, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme.
  • Sosyal olarak iş birlikçi ve özenli düşünme becerilerini geliştirme
  • Önemli kavramları keşfetme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özgüvenle kendini ifade etme becerilerinin gelişmesi.
  • Dil ve iletişim becerilerinin gelişmesi
  • Zihin gelişimi, düşünme performansının artırılması, farklı düşüncelere saygılı olma, aktif dinleme becerilerinin aktive edilmesi.
  • Değerler üzerine düşünerek etik kodların yapılandırılması.

Kimler katılabilir?

Özel Anaokulu Yönetici, Müdür ve Müdür Yardımcıları, Akademisyen, Psikolog, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Mezunu Öğretmenler

Nihan Peker Antepe kimdir?

Eğitim P4C Türkiye’nin Kurucularından Nihan Peker Antepe tarafından verilecektir. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, Yüksek Lisans Sistematik Felsefe ve Mantık mezunudur. Çocuklarla felsefe alanındaki çalışmalarına 2014 yılında kurduğu Düşünen Çocuk Kulübü etkinlikleriyle başlamıştır.2017 yılında P4C Eğitim Uzmanı Uluslararası geçerliliği olan sertifikasını almıştır. 2017 Mayıs ayından itibaren uzmanlığını Okul Öncesi alanında ilerletmiştir. 5 yıldır düzenli olarak iki anaokulunda 3,5 yaş ve üzeri çocuklarla felsefe yapmaktadır. Aynı zamanda P4C Türkiye bünyesinde eğitmen eğitimleri vermektedir.