ide BLOG
ide a
KABUL SINAVI
ÖN KAYIT

ide'de Resfebe Günü Kutlamaları!

ide'de Resfebe Günü Kutlamaları!

Kelime veya kelime gruplarının; harf, sayı ve resimlerle temsil edilmesiyle oluşturulan oyunlara Resfebe deniyor.

Görsel zeka oyunları beynin sağ lobunu desteklerken, mantıksal zeka oyunları beynin sol lobunu desteklemektedir. Resfebe de, beynin her iki lobunu çalıştırmaya yönelik bir bulmaca türüdür.

ide okulları olarak öğrencilerimizde bu oyun hakkında farkındalık yaratmak, onların hayal dünyalarının ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Resfebe Gününü kutladık.

Ortaokul öğrencilerimiz, matematik dersinde tasarladıkları resfebeleri okul içerisinde sergilediler.

Aynı zamanda, anaokulu öğrencilerimize resfebe oyununun ne olduğunu anlattılar.

RESFEBE'nin Faydaları ;

  • Harfler, sayılar, renkler gibi kavramlara farklı açılardan bakmayı sağlar.
  • Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır.
  • Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir.
  • Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar.
  • Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır.
  • Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir.
  • Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar.
  • Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak etkin düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar.
ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları! ide'de Resfebe Günü Kutlamaları!