ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide’liler Hour Of Code ile Kodladı

ide’liler Hour Of Code ile Kodladı

Her yıl düzenli olarak Avrupa’nın ve dünyanın birçok şehrinde yapılan Hour of Code (Kodlama Saati), etkinliğinde öğrencilerin kodlamayı sevmesi ve kodlama ile ürünler ortaya çıkarması amaçlanıyor.

ide okulları olarak bizler de, 3-9 Aralık Bilgisayar Bilimi Eğitim Haftası’nda bilişim dersi kapsamında, öğrencilerimizle farklı seviyelerde Hour Of Code (Kodlama Saati) etkinlikleri gerçekleştirdik.

Özel ide ilkokulu öğrencilerimiz, Code Spark ile kodlamaya giriş ve algoritma çalışması yaparak, İnternet üzerindeki uygulamalar ile değişken ve döngü gibi temel kodlama terimlerini uygulayarak öğrendiler.

ide Ortaokulu öğrencilerimiz ise, kodlama ile hangi ürünleri ortaya çıkarılabileceklerini öğrenmeleri amacıyla bir ders saati boyunca Thunkable ile kendi oyunlarını ve mobil uygulamalarını oluşturdular. Dolu dolu üretim ile geçen eğlenceli bir Hour of code etkinliğini geride bıraktık.

ide okulları olarak eğitim teknolojileri alanında amacımız, öğrencilerimize 21. yy’ın öğrenme metotları arasında yer alan kodlamayı sevdirerek, onların problem çözebilen ve algoritmik düşünebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı ide’liler Hour Of Code ile Kodladı