ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide’liler Minecraft ile Kodluyor!

ide’liler Minecraft ile Kodluyor!

Günümüz dünyasında kodlama öğrenmenin önemi yadsınamaz bir gerçek. Kodlama, çocuğun zihinsel becerilerini güçlendirmesini sağlarken problem çözme ve düşünme becerilerini de geliştiriyor.

Birçok araştırma gösteriyor ki oyunlaştırma öğrenme performansını ve öğrenme motivasyonunu yukarı taşıyarak öğrenmenin kalıcı olmasına olumlu katkı sağlıyor. Bu nedenle de giderek artan bir ivmeyle oyunlar eğitimde daha çok yer almaya başladı.

ide okulları olarak bizler de, farklı uygulama ve araçlar eğlenceli hale getirilerek kodlama eğitimlerimize entegre ediyoruz. Bunların en başında da çocukların severek oynadıkları Minecraft oyunu geliyor. Minecraft, Eğitim Sürümü ile çocuklar tarafından büyük ilgi görürken, aynı zamanda öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

Bilgisayar dersimizde, öğrencilerimizle MinecraftEdu ve Codeconnection uygulamalarını kullanarak kodlama eğitimi gerçekleştirdik. Komut Bloklarını kullanan öğrencilerimiz, kodlama ile MineCraft üzerinde kendi dünyalarını oluşturdular. Soyut olan kodlama kavramı MineCraft üzerinde somutlaştı.

Oyun temelli öğrenme yöntemiyle öğrencilerin, algoritma ve problemleri nasıl çözebileceklerini düşünmeleri sağlanıyor.

ide’liler Minecraft ile Kodluyor! ide’liler Minecraft ile Kodluyor! ide’liler Minecraft ile Kodluyor! ide’liler Minecraft ile Kodluyor! ide’liler Minecraft ile Kodluyor! ide’liler Minecraft ile Kodluyor! ide’liler Minecraft ile Kodluyor! ide’liler Minecraft ile Kodluyor!