ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

ide’nin Yabancı Dil Gelişimi

ide’nin Yabancı Dil Gelişimi

ide okulları olarak deneyimli öğretmenlerimizin belirlediği dünyanın önemli kurumları tarafından geliştirilmiş yayın ve materyallerle (basılı veya dijital) etkin ve verimli bir İngilizce eğitimine sahibiz. Ders içi ve dışı etkinliklerle öğrencinin İngilizce kullanımını teşvik ederek, düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip ediyor ve destekliyoruz.

Yabancı dil gelişimleri için öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz online okuma platformları İngilizce öğretim sistemimiz içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 4. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin kullandığı RazKids ve MyOn platformlarında en çok kitap okuyan öğrencilerimiz her dönem sonu sertifika almaya hak kazanırlar. Bu dönem RazKids ve MyOn sertifikalarını almaya hak kazanan öğrencilerimizi İngilizce öğrenimlerindeki yoğun gayretleri için tebrik ediyoruz.

ide’nin Yabancı Dil Gelişimi ide’nin Yabancı Dil Gelişimi ide’nin Yabancı Dil Gelişimi ide’nin Yabancı Dil Gelişimi ide’nin Yabancı Dil Gelişimi