ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Konumuz Uzunluk Ölçüleri

Konumuz Uzunluk Ölçüleri

İlkokul öğrencilerimiz, uzunluk ölçüleri konusu kapsamında sınıf içi etkinlik gerçekleştirdi.

Öncelikle standart olmayan uzunluk ölçülerini hatırlandı. Öğrencilerimiz önce adım, ayak, karış ve parmak ölçüleri ile daha sonra kendi hazırladıkları farklı boyutlardaki şeritlerle sınıfta ölçümler yaptılar ve sonuçlarını not ettiler. Buldukları ölçüm sonuçlarını karşılaştırarak neden farklı sonuçlar elde ettiklerini sorguladılar.

Etkinlerimiz sonucunda öğrencilerimiz standart uzunluk ölçülerine neden ihtiyacımız olduğunu fark ettiler. Metre ve santimetreyi cetvel ve sayı doğrusu üzerinde tanıdıktan sonra günlük hayatımızdan metre ve santimetreyle ilgili örnekler verdiler. Neleri metre, neleri santimetre ile ölçebileceğimizi tartıştılar ve ölçüm yapmanın önemini kavrayarak hayatımızdaki birçok mesleğin ölçüm yaptığını fark ettiler.

Etkinliğin en sonunda ise öğrencilerimiz 10’ar cm’lik şeritler hazırlayarak kendi metrelerini yaptılar ve metrelerini süslediler. Daha sonra okulumuzun farklı yerlerinde ölçümler yaparak metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi deneyimleyerek öğrendiler.

Böylece öğrencilerimiz matematiğin temelinde yer alan tahmin etme - deneme- çıkarımda bulunma kavramlarını bu deneyimleri ile pekiştirdiler ve yaşantılarına kattılar.

Konumuz Uzunluk Ölçüleri Konumuz Uzunluk Ölçüleri Konumuz Uzunluk Ölçüleri Konumuz Uzunluk Ölçüleri Konumuz Uzunluk Ölçüleri Konumuz Uzunluk Ölçüleri