ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Mindfulness Eğitimleri ile Bilinçli Farkındalık

Mindfulness Eğitimleri ile Bilinçli Farkındalık

“Mindfulness – Farkındalık” dikkatini içinde bulunduğun ana vermeyi, yargılamadan gözlemlemeyi, odaklanmayı savunan bir öğreti. Mindfulness, yaşadığımız andaki düşüncelerimiz, duygularımız, bedensel duyumlarımız ve bizi saran çevrenin farkında olmamızdır.

Mindfulness, özellikle 3 temel beceriye katkıda bulunuyor; Duygu yönetimi, dikkat kontrolü ve öz farkındalık.

İçinde bulunduğumuz hızlı çağın beraberinde getirdiği stres, kaygı ve dikkat eksikliği öğrencilerin de öğrenmeye hazır bulunuşluğunda negatif etkide bulunuyor. Mindfulness çalışmaları öğrencilerin bu gibi zorlayıcı durumlarla baş edebilmelerine yardımcı olacak teknikler sunuyor.

8 hafta süren bu programda; mindful duruş, mindful nefes, mindful beden, mindful yeme, mindful görme, mindful hareket etme, mindful dinleme, şefkat, empati, merhamet ve şükran olmak üzere farklı Mindfulness teknikleri hakkında paylaşımlarda bulunup uygulamalar yapılıyor.

ide öğrencileri, Mindfulness Eğitmeni İlksen Utlu tarafından verilen ve haftada iki gün 15’er dakika süren mindefulness oturumlarıyla kendilerini, çevrelerini, duygularını, düşüncelerini anlamaya yönelik bilinçli bir farkındalık kazanmaya başladılar. 

Mindfulness Eğitimleri ile Bilinçli Farkındalık Mindfulness Eğitimleri ile Bilinçli Farkındalık Mindfulness Eğitimleri ile Bilinçli Farkındalık Mindfulness Eğitimleri ile Bilinçli Farkındalık Mindfulness Eğitimleri ile Bilinçli Farkındalık