ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Mindfulness Eğitimleri ile Sınava Hazırlık

Mindfulness Eğitimleri ile Sınava Hazırlık

“Mindfulness – Farkındalık” dikkatini içinde bulunduğun ana vermeyi, yargılamadan gözlemlemeyi, odaklanmayı savunan bir öğreti. 

İçinde bulunduğumuz hızlı çağın beraberinde getirdiği stres, kaygı ve dikkat eksikliği öğrencilerin de öğrenmeye hazır bulunuşluğunda negatif etki de bulunuyor. Mindfulness çalışmaları öğrencilerin bu gibi zorlayıcı durumlarla baş edebilmelerine yardımcı olacak teknikler sunuyor. 

Mindfulness, yaşadığımız andaki düşüncelerimiz, duygularımız, bedensel duyumlarımız ve bizi saran çevrenin farkında olmamızdır. Mindfulness, özellikle 3 temel beceriye katkıda bulunuyor; Duygu yönetimi, dikkat kontrolü ve öz farkındalık.

LGS’ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz, Mindfulness Eğitmeni İlksen Utlu tarafından verilen ve haftada iki gün 15’er dakika süren mindefulness oturumlarıyla sınava hazırlanıyor. 10 haftalık bu program ile öğrencilerimizin anda kalabilme ve öz farkındalık becerilerini geliştirerek yoğun bir şekilde yaşadıkları stres ve sınav kaygısının azaltması amaçlanıyor.

Bu noktada, doğru nefes alma tekniği devreye giriyor. Hayatın içinde sıklıkla kullandığımız nefes, sınav anında da doğru kullanıldığında öğrencinin anda kalabilmesini ve rahatlamasını sağlıyor.

Aynı zamanda, nefes bizi bu ana geri getiriyor. Öğrenci sınav anında dikkatinin dağıldığını fark ederse boş yere bir sorunun etrafında zaman kaybetmek yerine, bir çıkmaza girdiğini fark edip nefesiyle kendini o ana getirebilir. O zaman o soruyu atlayıp geri dönme imkanı olur. Bu sayede zamanını yöneterek vakit kaybetmeyecektir.

İki nefes arasında, gelen uyaran ile verilen tepki arasında kısa bir boşluk bulunuyor. Bu boşluğun nasıl kullanıldığı aynı zamanda insanın özünü belirliyor. O boşlukta gergin bir tepki verecekken, bir durup biraz sakinleşirsek daha düşünceli bir tepki verebiliriz. Aynı şey duygular ve düşünceler için de geçerli.

Minfulness derslerimizde, duyguların tanımlanması, yönetilmesi ve duyguların gelip geçiciliği üzerinde de duruyoruz. Bu anlamda Mindfulness, öğrencilerimizin mental esnekliklerini, problem çözme ve duygularıyla baş edebilme becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Mindfulness Eğitimleri ile Sınava Hazırlık Mindfulness Eğitimleri ile Sınava Hazırlık Mindfulness Eğitimleri ile Sınava Hazırlık Mindfulness Eğitimleri ile Sınava Hazırlık Mindfulness Eğitimleri ile Sınava Hazırlık