ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Okul Öncesi Eğitim Native İçeriği

Okul Öncesi Eğitim Native İçeriği

ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME YOLCULUĞU OKUL ÖNCESİNDEN BAŞLAR

 

Eğitim ve öğrenme süreci hiç bitmeyen bir yolculuk. Bu yolculuğun keyifli ve verimli olması için doğru planlanması, proaktif biçimde yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Eğitim hayatında adım adım ilerleyen çocuklarımızı yarına hazırlayacak eğitim kurumunun güçlü ve kapsamlı bir eğitim programının yanı sıra öğrencilerini çok iyi tanıması, onların gelişimlerini yakından izlemesi ve bu gelişime uygun biçimde programlarını düzenlenmesi gerekiyor. Gelişim sürecinin farklı aşamalarının dinamiklerini dikkate alan ve çocuklarımızın gelişim yolculuğuna uyum sağlayan bir eğitim, salt bilgi aktarmanın ötesine geçerek çocuklarımızın kolaylıkla, keyifle ve içselleştirerek öğrenmesini sağlayacaktır.

ÖĞRENME ŞEKİLLERİ ÖNEMLİ

Öğrenme; herkes için aynı, standart bir eylem değildir. Yapısal ve durumsal boyutları vardır. Yapısal boyutunda çocuklarımızın öğrenme yaklaşımları belirlenmelidir. Kimi çocuk görsel, kimisi işitsel anlamda gelişmiştir ve bu gelişim noktaları bilgiyi edinme, uygulama ve özümseme biçimlerini etkiler. Durumsal boyutta ise çocuklarımız, gelişim sürecinin farklı aşamalarında farklı uyarıcılara ve etkilere daha fazla tepki verirken bazılarına daha az tepki verebilirler. Çocuğumuzun gelişim sürecinde hangi aşamada olduğunu belirleyerek ve öğrenme kalıbına uygun biçimde kurgulanmış bir eğitim yapısı çok daha etkili sonuçlar verecektir. 

GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

Çocuklarımız eğitim hayatı süresinde önemli psikolojik ve gelişimsel aşamalardan geçerler. Çocukluktan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe giden yolculuğun çok önemli ve kritik aşamaları eğitim sürecinde yaşanır. Bu sürecin en önemli parçası okulla ilk kez tanışılan ve eğitim sistemiyle iç içe geçmeye başlanan okul öncesi dönemlerdir. Bu dönemlerde çocuğumuzun karakterinin önemli bir kısmı şekillenirken daha sonra eğitim hayatında çok önemli olacak yetkinlikleri ve becerileri geliştirmenin temelleri atılır. Bu nedenle özellikle okul öncesi aşamada çocuklarımızın çok yakından takip edilmesi, doğru biçimde yönlendirilmesi çok önemlidir. Bu noktada eğitim kurumunun çok güçlü, proaktif ve yapıcı bir rehberlik ve gelişim yaklaşımı oluşturup uygulaması gerekir.

ÖĞRENCİ, VELİ VE OKUL 

Çocuklarımızın eğitim hayatlarına adım attıkları okul öncesi dönemde okul ve öğrenci kadar veliler de süreci anlama, uyum sağlama ve çocuklarının emin ellerde olduğundan emin olma ihtiyacındadır. Kafalarda her geçen gün artan soru işaretlerinin giderilmesi, çocukların aldığı eğitimin mantığı, uygulamasının anlaşılması ve okul ortamı hakkında fikirlerin oluşması noktasında veliler de okul ve öğrencilerle birlikte bir ekosistemin içinde yer almalıdır. Eğitim kurumu, veliler ile dengeli, karşılıklı bilgi ve güvene dayalı bir etkileşim ortamı oluşturmaya, onların geri bildirimlerini okulun yapısı ile bütünleştirebilmeye uygun bir ortam oluşturmalıdır. 

İDE OKULLARI İLE GÜVENLİ BİR GELECEK

ide okulları, çocuklarımızı yarına hazırlamada gelişime odaklanan ve yönlendirici bir rehberlik anlayışı etrafında şekillenen bir model uyguluyor. PASS modeli olarak adlandırılan bu yaklaşım çerçevesinde öğrencinin bilişsel düzeyleri, gelişmeye açık alanları ve öğrenme biçimleri belirleniyor. ide Bilişsel Destek Birimi ile birlikte hareket edilerek, geliştirilmesi gereken bilişsel alanları olan öğrencilerle özel çalışma yürütülüyor. Öğrencilerin geliştirilmesi gereken ve güçlü alanlarına yönelik ayrı ayrı çalışmalar yapılmış oluyor.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü çocuğun kişisel gelişim sürecini desteklerken, onu aile ve öğretmenden bağımsız olarak ele alması mümkün değil. Bu süreçte, hem aileyle hem de öğrenmenle devamlı iletişim halinde olmalıdır. ide okulları’nda öğrencinin kişisel gelişimi anaokulundan başlayarak ilkokulun sonuna kadar aynı rehberlik öğretmeni tarafından birebir takip ediliyor ve aileye geri bildirimde bulunuluyor.

Okul ve aile işbirliği halinde hareket edilerek, çocuğun kendini anlamasına, kendini kabul etmesine ve kendini geliştirmesine olanak sağlanıyor.

ide okulları’nın eğitim yaklaşımı ve modeli hakkında daha detaylı bilgi için:
www.ideokulları.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.