ide BLOG
ide a
BURSLULUK SINAVI
ÖN KAYIT

Ortaokula Geçiş Oryantasyon Çalışmaları

Ortaokula Geçiş Oryantasyon Çalışmaları

Okullarda sınıflar, o sınıfı oluşturan öğrencilerin ait oldukları küçük gruplardır. Sınıf içindeki öğrenciler kendilerini o gruba ait hissederse, sınıf kohezyonu sağlanabilirse öğrenme ortamı da bundan olumlu etkilenir.

ide okulları Rehberlik Birimi tarafından 5. sınıf öğrencilerimize yönelik okulun ilk günü sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısının da eşliğinde oryantasyon programı uygulandı. Bu programa göre öğrencilerimiz okulun birimlerini, bu birimlerin yerlerini ve işlevlerini öğrendiler.

Öğrencilerimizin birbirleri ile tanışmaları ve kaynaşmaları amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenme ortamının öğrencilerimiz için daha konforlu hale gelmesi hedeflendi.

Ortaokula Geçiş Oryantasyon Çalışmaları Ortaokula Geçiş Oryantasyon Çalışmaları Ortaokula Geçiş Oryantasyon Çalışmaları Ortaokula Geçiş Oryantasyon Çalışmaları